Erillishaut

Erillishakuna järjestetään keväästä 2017 lukien vain haut siirto-opiskelijoille ja englanninkielisten maisteriohjelmien haku. Avoimen väylä siirtyy osaksi yhteishakua.

Avoimen väylä on osana yhteishakua keväällä 2017

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Väylän kautta hakevien ei pääsääntöisesti tarvitse osallistua valintakokeeseen. Opiskelijavalintaan voi kuitenkin sisältyä haastattelu tai muu soveltuvuusarviointi, josta kerrotaan hakukohteen valintaperusteissa. Opintojen suorittaminen avoimessa yliopistossa ei tarkoita automaattista siirtymistä tutkinto-opiskelijaksi. Opiskelijavalinnat tehdään tiedekuntien valintaperusteiden mukaisesti. Väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi valittu opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden kandidaatin tai sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon.

Saat tietoa opiskelusta avoimessa yliopistossa, koulutustarjonnasta ja opintojen suoritustavoista Jyväskylän yliopiston avoimesta yliopistosta, samoin kuin tarkempaa tietoa tutkintotavoitteisesta opiskelusta.

Avoimen väylän hakuaika on sama kuin kevään ja syksyn yhteishaun. Syksyn yhteishaussa avoimen väylän hakukohteita on mukana rajoitetusti.

Hakeminen

Hakuaika Jyväskylän yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston opintojen perusteella on sama kuin kevään ja/tai syksyn yhteishaussa ja hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa.

Sinulla tulee olla suoritettuina tiedekunnan määrittelemät opinnot, jos haet avoimen väylän haussa. Nämä kerrotaan kunkin hakukohteen valintaperusteissa Opintopolku.fi palvelussa. Hakijalta ei edellytetä olevan ns. yleistä korkeakoulukelpoisuutta eli sinulla ei tarvitse olla esim. ylioppilastutkintoa, jos olet tehnyt vaaditut opinnot avoimessa yliopistossa.

Tutustu koulutustarjontaan ja valintaperusteisiin.

Siirtohaku

Siirtohaussa voit hakea kandidaattivaiheen opintojen aikana valitsemiisi kandidaatti- ja maisteriopintoihin (3 v + 2/2,5 v). Siirron hakeminen edellyttää, että sinulla on hakuhetkellä voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa. Jos haluat siirtyä maisteriopintojen aikana, voit hakea yhteishaussa valitsemaasi maisterihakukohteeseen aiemmin suorittamasi kandidaatin tutkinnon perusteella (poikkeuksellisesti siirtohaku järjestetään kuitenkin myös vietinnän johtamisen maisteriohjelmaan).

Siirtohaussa voivat hakea:

1) Toisessa suomalaisessa yliopistossa opiskelevat opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus. Opiskelija voi siirtyä toisesta yliopistosta suorittamaan samaa tutkintoa/tutkintonimikettä samassa tai vastaavassa koulutusohjelmassa/pääaineessa tai samassa/vastaavassa suuntautumisvaihtoehtoehdossa tai tiedekunta voi muuten todeta hakijalla olevan riittävä määrä opintoja haettavaan oppiaineeseen siirtymiseksi. Hakeminen tapahtuu osoitteessa Opintopolku.fi palvelussa.

2) Pääainetta Jyväskylän yliopiston sisällä vaihtavat, kun tavoitetutkinto vaihtuu. Hakeminen tapahtuu osoitteessa Opintopolku.fi.

Huom! Jos haluat vaihtaa pääainetta yliopiston sisällä (kandidaatin tai maisterin tutkinnon aikana) niin ettei tavoitetutkinto vaihdu, ota yhteyttä siihen tiedekuntaan (opintoasiainpäällikkö, opintoneuvoja), jonka pääaineeseen haluaisit.

Hakeminen

Siirtohaun hakuaika on keväällä 2.5. - 16.5.2017 Opintopolku.fi -palvelussa, tulokset julkaistaan viimeistään 30.6. ja paikka on vastaanotettava viimeistään 31.7.2017 klo 15:00.  Hakijalla tulee olla suoritettuna tiedekunnan määrittelemät opinnot viimeistään 31.5.2017.

Siirtohaun hakuaika on syksyllä 2.10. - 16.10.2017 Opintopolku.fi -palvelussa, tulokset julkaistaan viimeistään 15.12. ja paikka on vastaanotettava viimeistään 31.12.2017 klo 15:00. Hakijalla tulee olla suoritettuna tiedekunnan määrittelemät opinnot viimeistään 15.11.2017. Syksyn siirtohaussa hakukohteita voi olla rajoitetummin.

Hakuaika alkaa klo 8:00 ja päättyy klo 15:00.

Liitteet on toimitettava 14 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi. Jos vaihdat vain pääainetta (eli tavoitetutkinto ei muutu) selvitä menettely erikseen tiedekunnasta. 

Tutustu koulutustarjontaan ja valintaperusteisiin.

Katso siirtohakuja koskevaa tietoa opintopolku.fi palvelusta.

Siirto-opiskelijoihin ei sovelleta yhden opiskelupaikan sääntöä.

Valintaperusteet vaihtelevat hakukohteesta riippuen, joten tutustu haluamasi hakukohteen valintaperusteisiin ennen hakemista. Jos otat siirtohaussa tarjotun paikan vastaan, menetät aiemman opiskeluoikeuden, josta siirtyminen tapahtuu. Sinua ei voida hyväksyä siirto-opiskelijavalinnassa, jos jäljellä oleva opiskeluaika ei riitä tutkinnon loppuun suorittamiseen.

Siirto-opiskelija menettää ensikertalaisuuden ottaessaan opiskelupaikan vastaan

Yliopistojen on varattava yhteishaussa osa opiskelupaikoista ensikertalaisille hakijoille (yliopisto voi halutessaan käyttää kiintiötä myös erillisvalinnoissa).

Ensikertalainen hakija

    • ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa
    • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

 

Erillishakujen liitteet

Liitteiden palauttamisesta kerrotaan kunkin hakukohteen osalta Opintopolku.fi -palvelussa. Lisäksi sinulta pyydetään hakulomakkeella tarvittavat liitteet. Hakemuksen jättämisen jälkeen voit kirjautua Opintopolku.fi sivulta Oma Haku -palveluun ja tarkistaa pyydetyt liitteet sekä niiden palautuspäivämäärät ja osoitteet.

Tulosten julkistaminen

Ks. opiskelijavalinnan tulokset.

Varasijat

Erillisvalinnoissa ei ole yleensä käytössä varasijoja (jos varasijoja poikkeuksellisesti käytetään tästä kerrotaan hyväksymiskirjeessä).

Opiskelupaikan vastaanotto

Ks. opiskelupaikan vastaanotto.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö

Ks. yhden paikan sääntö.

Yhden opiskelupaikan sääntö ei koske siirto-opiskelijahaussa valittuja.

Tilastot

Siirtohaku

Hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet (kevät 2017), pdf

Hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet (kevät 2016), pdf

Haku avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneille

Syksy 2014

Kasvatustieteiden tiedekuntaan hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet (syksy 2014)

Kevät 2015

Humanistiseen tiedekuntaa hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet (kevät 2015)

Informaatioteknologian tiedekuntaan hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet (kevät 2015)

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet (kevät 2015)

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet (kevät 2015)

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet (kevät 2015)

Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan hakeneet hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet (kevät 2015)

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet (kevät 2015)

 Syksy 2015

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet (syksy 2015)


kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,