Muut opiskelumahdollisuudet, täydennyskoulutus

Avoin yliopisto

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Jyväskylän yliopiston tutkintojen osia. Opintotarjonnassa on noin 50 eri oppiaineen opintoja, joita voit opiskella verkossa tai lähiopetuksena Jyväskylässä, Helsingissä ja yli 50 yhteistyöoppilaitoksessa ympäri Suomea.

Avance Executive MBA -johtamiskoulutus - kokeneen liikkeenjohdon koulutusohjelma

Maksullinen kokeneelle liikeenjohdolle tarkoitettu ohjelma. AVANCE Executive MBA -ohjelma  on yksilöllisiin ja organisaatiokohtaisiin tarpeisiin räätälöity ohjelma.  Se on joustava, opiskelijan hyvin pitkälle itse ohjaama ja hänen organisaationsa monipuoliseen strategiseen kehittämiseen suuntautuva ohjelma. Opintosuunnitelmaa voidaan joustavasti päivittää opintojen aikana.

Psykoterapeuttikoulutus -  Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka, psykologian laitos

Jyväskylän yliopiston järjestämät psykoterapeuttikoulutusohjelma (edellyttää aiempia opintoja/tutkintoja) antaa psykoterapeuttina toimimisen edellyttämän osaamisen ja mahdollistaa psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden hakemisen. Osaaminen osoitetaan näytöllä. Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija pystyy psykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen osana aikuisten ja nuorten tai vaihtoehtoisesti perheisiin ja pariskuntiin suunnattujen terveys- ja sosiaalihuollon mielenterveyspalvelujen hoito‐ ja kuntoutusprosessia. Koulutukset toteutetaan täydennyskoulutuksina.

EduCluster Finland Oy - kotimaista täydennyskoulutusta ja koulutusvientiä

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tarjoaa monipuolista aikuiskoulutusta ja toteuttaa alueellista palvelutoimintaa

Koulutusjohtamisen instituutti - ent. Rehtori-instituutti, koulujen johtamiskoulutust

Koulutusjohtamisen instituutti (ent. Rehtori-instituutti) tarjoaa yliopistollisia koulutusjohtamisen opintoja. Koulutustarjontaamme kuuluvat perus- ja aineopinnot sekä englanninkielinen maisteriohjelma, minkä lisäksi instituutti toteuttaa koulutus- ja kehittämishankkeita sekä räätälöi koulutuksia eri kohderyhmille.

Urasilta - avointa ICT-koulutusta ikään ja oppiarvoon katsomatta

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta tarjoaa laadukasta ja monipuolista it-alan täydennyskoulutusta. Opiskelumuotoina ovat it-alan ammattilaisille suunnatut intensiivikurssit sekä opiskelu erillisellä opinto-oikeudella yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa it-tiedekunnan opetustarjontaan kuuluvilla kursseilla. Uutena koulutustarjontaamme ovat tulossa opettajille tarkoitetut tietotekniikan koulutukset

Erilliset opinto-oikeudet

Henkilöt, joilla ei ole oikeutta suorittaa tutkintoa  Jyväskylän yliopistossa, voivat opiskella ylimääräisinä opiskelijoina yliopiston oppiaineiden erillisiä opintokokonaisuuksia (yleensä maksullisia). Hakulomake: tästä.

Opettajankelpoisuusopinnot

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksessa on mahdollista suorittaa opettajankelpoisuuden tuottavia opintokokonaisuuksia.  

Maahanmuuttajille ohjausta korkeakoulutukseen

Jyväskylän yliopiston hakijapalvelut tarjoaa ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttajille, jotka ovat kiinnostuneita korkeakouluopinnoista tai korkeakoulututkintonsa täydentämisestä Suomessa. Ohjausta tarjoaa hakijapalveluiden SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) ajanvarausten mukaan. Ajan ohjauskeskusteluun voi varata osoitteessa tai soittamalla suunnittelija Marita Häkkiselle numeroon 040 805 4913.