Dokumenttien lähettäminen

Huomaa, että osa dokumenteista voi olla tarpeen lähettää sekä sähköisen hakemuksen liitteenä että postitse!

Dokumenttien lähettäminen sähköisen hakemuksen liitteinä

Lähetä sähköinen hakemuksesi Opintopolku.fi palvelussa ennen hakuajan päättymistä. Liitä sähköiseen hakemukseesi tutkimussuunnitelmasi ja jatko-opintosuunnitelmasi. Jos hakuohjeissa niin vaaditaan, liitä hakemukseesi myös muut tarvittavat dokumentit:

  • virallisesti oikeaksi todistettu tai laillistettu kopio tutkintotodistuksesta
  • virallisesti oikeaksi todistettu tai laillistettu opintosuoritusote
  • viralliset käännökset tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta
  • kielitaitotodistus
  • tiedekuntakohtaiset dokumentit (esim. cv)

Liitä dokumentit sähköiseen hakemukseesi pdf-formaatissa. Dokumentit, joita ei ole mahdollista liittää sähköiseen hakemukseen, lähetetään postitse. Kun hakemus on lähetetty, hakemusta ja sen liitteitä on mahdollista täydentää Opintopolku.fi palvelussa hakuajan päättymiseen asti.

Kaikkien koulutustaustadokumenttien (tutkintotodistus ja opintosuoritusote) tulee olla tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen virallisesti oikeaksi todistamia tai laillistettuja. Myös suomalaisen julkisen notaarin oikeaksi todistamat kopiot hyväksytään. Huomaa, että joitakin maita koskevat maakohtaiset eritysvaatimukset. Näissä maissa myönnettyjen dokumenttien täytyy olla tietyllä tavalla laillistettuja tai lähetettyjä. Maakohtaisia eritysvaatimuksia noudatetaan ensisijaisesti ennen muita dokumenttien oikeaksi todistamisen tai lähettämisen vaatimuksia. Lue huolellisesti myös virallisia käännöksiä ja kielitaitotodistuksia koskevat ohjeet.

Dokumenttien lähettäminen postitse

Lähetä kaikki sähköiseen hakemukseen liittämäsi virallisesti oikeaksi todistetut tai laillistetut dokumentit sekä kaikki viralliset käännökset Jyväskylän yliopistolle myös postitse ennen hakuajan päättymistä. Liitä dokumentteihin lyhyt saate, joka sisältää koko nimesi sekä minkä Jyväskylän yliopiston tiedekunnan tohtorikouluun haet.

Jos maakohtaisissa erityisvaatimuksissa vaaditaan lähettämään dokumentit suljetussa tutkinnon myöntäneen yliopiston virallisella leimalla sinetöidyssä kirjekuoressa, riittää että dokumentit toimitetaan Jyväskylän yliopistolle vain postitse eikä saatetta tarvita.

Kielitaitotodistusten toimittamisessa noudatetaan kielitaitotodistuksista annettua erillistä ohjetta.  

Jos korkeakoulu, josta olet valmistunut tai valmistumassa, toimittaa virallisia opintorekisteriotteita pelkästään sähköisessä muodossa (e-transcripts), ole yhteydessä osoitteeseen doctoral-admissions[at]jyu.fi.

Huomaa, että Jyväskylä yliopisto ei palauta lähetettyjä dokumentteja.

Postiosoitteemme on:
Hakijapalvelut
PL 35 (T)
40014 Jyväskylän yliopisto

Vaihtoehtoisesti voit jättää dokumentit Jyväskylän yliopiston hakijapalveluihin.

Käyntiosoite:

Seminaarinkatu 15
T-rakennus, 2. kerros
40100  Jyväskylä

Jos on mahdollista, että dokumenttisi eivät postin kuljettamina ehdi perille ajoissa, suosittelemme että käytät kuriiripalvelua. On aina hakijan vastuulla varmistaa, että hakudokumentit saapuvat Jyväskylän yliopistoon ennen hakuajan päättymistä.

Jyväskylän yliopisto ei hyväksy dokumentteja, jotka on lähetetty sähköpostilla tai faxilla.

Ennen hakuajan päättymistä hakemuksen jättäneitä hakijoita pyydetään tarvittaessa täydentämään hakemustaan. Täydennysaika on 14 vuorokautta.