Opintosuoritusote – vaaditut tiedot

Yliopisto tekee hakemuksille akateemisen arvioinnin, jota varten opintosuoritusotteen tulee sisältää tiettyjä tietoja. Lue huolellisesti ohjeet, mitä sinun tulee tehdä, jos opintosuoritusotteesi ei sisällä vaadittuja tietoja.

Opintokokonaisuuksien nimet

Jos opintosuoritusote ei sisällä opintokokonaisuuksien täydellisiä nimiä, vaaditaan erillinen dokumentti, jossa nimet on annettu. Erillinen dokumentti voi olla esimerkiksi opetusohjelma. Dokumentin täytyy olla tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen virallisesti oikeaksi todistama.

Opintokokonaisuuksien valmistumisajat

Jos opintorekisteriote ei sisällä tietoa opintokokonaisuuksien valmistumisajoista, vaaditaan erillinen dokumentti, jossa valmistumisajat on annettu. Toimita tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen antama virallisesti oikeaksi todistettu dokumentti, jossa on annettu joko yksittäisien opintokokonaisuuksien valmistumisajat tai opintojesi kokonaiskesto oppilaitoksessa. Huomaa, että tieto ohjelman tavanomaisesta kestosta ei ole riittävä tieto.

Arvosanat

Jos opintorekisteriote ei sisällä saatuja arvosanoja, vaaditaan tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen antama virallisesti oikeaksi todistettu dokumentti, jossa arvosanat on annettu.

Opintopisteet

Jos opintorekisteriotteesi ei sisällä tietoa opintokokonaisuuksista myönnetyistä opintopisteistä, toimita erillinen tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen antama virallisesti oikeaksi todistettu dokumentti, jossa opintopisteet on annettu. Jos oppilaoiksesi ei käytä opintopistejärjestelmää, toimita oppilaitoksen antama virallisesti oikeaksi todistettu dokumentti, jossa opintokokonaisuuksien laajuus on annettu. Laajuus voidaan ilmaista esimerkiksi opintokokonaisuuksien suorittimiseen vaadittuna tuntimääränä.

Arviointiasteikko

Oppilaitoksessa opintojen aikana käytettyä opintosuoritusten arviointiasteikkoa koskevien tietojen tulee sisältää kaikki arvosanat, jotka esiintyvät hakijan opintorekisteriotteessa. Arvosanat tulee kuvata suhteessa toisiinsa ja kuvauksessa on esitettävä selkeästi korkein ja matalin arvosana sekä mitkä arvosanat ovat hyväsyttyjä ja mitä hylättyjä.

Jos opintorekisteriotteesi ei sisällä tietoa oppilaitoksessa opintojen aikana käytetystä arviointiasteikosta, anna suora linkki viralliselle verkkosivulle, josta arviointiasteikkoa koskevan tiedon voi varmentaa. Jos virallista verkkosivua, josta tiedon voi varmentaa, ei ole, vaaditaan erillinen dokumentti, jossa arviointiasteikko on kuvattu. Dokumentin tulee olla tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen antama ja virallisesti oikeaksi todistama tai hakijan kokoama ja tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen virallisesti oikeaksi todistama.