Yhteishaku

Hae Jyväskylän yliopistoon! Kansainvälisessä ja monialaisessa tiedeyliopistossamme jokaisen on helppo löytää paikkansa. Yli 15 000 opiskelijaamme tietävät, että opinnoista voi rakentaa itsellensä sopivan kokonaisuuden.

Tarjoamme sinulle opiskelumahdollisuuksia lähes sadassa eri oppiaineessa. Tutustu monialaisen yliopistomme tarjontaan ja löydä itsellesi sopiva ala!

Jyväskylään on helppo kotiutua: täällä on kompakti kaupunkirakenne, inhimilliset elinkustannukset ja luonto lähellä.

Näin haet

Voit hakea Jyväskylän yliopistoon kandidaattiohjelmiin, kandidaatti- ja maisteriohjelmiin sekä maisteriohjelmiin korkeakoulujen yhteishauissa Opintopolku.fi-palvelussa.

Vuonna 2018

 • syksyn yhteishaun hakuaika on 5.-19.9.2018 klo 15:00.

Jos sinulla ei ole korkeakoulututkintoa, voit hakea kandidaatin ja maisterin tutkintoihin (3 v + 2 v). Avoimen väylän hakukohteisiin voi hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella eli sinulla ei edellytetä olevan ns. yleistä korkeakoulukelpoisuutta (esim. ylioppilastutkintoa), jos olet tehnyt vaaditut opinnot avoimessa yliopistossa. Suoraan maisteriksi voivat hakea vain soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet (tarkista hakukohteen valintaperusteet Opintopolku.fi-palvelussa). Jo korkeakoulututkinnon suorittanut voi hakea myös kandidaatin ja maisterin (3 v + 2 v) tutkintoon. 

Täytä hakemus huolellisesti ja tarkista, että valitset lomakkeelle vain sellaisia hakukohteita, joihin olet hakukelpoinen. Hakukohteita ei voi muuttaa, poistaa eikä lisätä hakuajan päättymisen jälkeen. Hakukohteeseen ei voida valita hakijaa, jonka korkeakoulu on todennut ei-hakukelpoiseksi. 

Hakemuksen lähettämisen jälkeen voit kirjautua Oma Opintopolku -palveluun, jos sinulla on verkkopankkitunnukset, sähköinen henkilökortti tai mobiilivarmenne. Oma Opintopolku -palvelussa voit muokata lomakettasi hakuaikana, päivittää yhteystietojasi, tarkistaa valinnan tuloksen ja ottaa opiskelupaikan vastaan sekä ilmoittautua läsnä olevaksi opiskelijaksi. Saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen myös liitepyynnöt ja ns. secure linkin, jonka kautta voit muokata hakutoiveitasi hakuaikana.

Hakulomakkeen voi täyttää vain kerran (eli muutokset voit tehdä kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun). Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja teet useita hakemuksia, niistä viimeinen jää voimaan.

Tutustu hakulomakkeen täyttämiseen:

 

Hakukelpoisuus 

Voit hakea yhteishaussa suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa (3 v + 2 v), jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto (pelkkä suomalaisen lukion päättötodistus ilman ylioppilastutkintoa ei anna hakukelpoisuutta yliopistoon)
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • Eurooppa-koulun European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • korkeakoulututkinto yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, niin yliopisto saa tiedon tutkinnostasi suoraan rekisteristä eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistusta. Muussa tapauksessa sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi (saat liitepyynnöt sähköpostiisi, kun olet lähettänyt hakemuksen).

Voit hakea yhteishaussa suorittamaan pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa (maisteri 2 - 2,5 v), jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon;
 • soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon; taikka
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Tiedekunta on määritellyt hakukohteen valintaperusteissa soveltuvat tutkinnot (tutustu hakukohteen valintaperusteisiin) sekä mahdolliset aiemman tutkinnon lisäksi vaadittavat muut opinnot.

Avoimen yliopiston väylällä  tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Väylän kautta hakevien ei pääsääntöisesti tarvitse osallistua valintakokeeseen. Opiskelijavalintaan voi kuitenkin sisältyä haastattelu tai muu soveltuvuusarviointi, josta kerrotaan hakukohteen valintaperusteissa. Opintojen suorittaminen avoimessa yliopistossa ei tarkoita automaattista siirtymistä tutkinto-opiskelijaksi. Opiskelijavalinnat tehdään tiedekuntien valintaperusteiden mukaisesti. Väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi valittu opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden kandidaatin tai sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon.

 • Tutustu hakukohteen valintaperusteisiin, joissa kerrotaan kuinka paljon avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja sinulla tulee olla suoritettuna ollaksesi hakukelpoinen.

Saat tietoa opiskelusta avoimessa yliopistossa, koulutustarjonnasta ja opintojen suoritustavoista Jyväskylän yliopiston avoimesta yliopistosta, samoin kuin tarkempaa tietoa tutkintotavoitteisesta opiskelusta.

Yhteishaun liitteet

Näet hakulomakkeesi ja siihen liittyneet liitepyynnöt www.opintopolku.fi -sivun kautta kirjautumalla Omaan Opintopolkuun. Saat liitepyynnöt myös hakemuksessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai jos ylioppilastutkintosi valmistuu vasta samana keväänä/syksynä, jolloin haet, älä toimita siitä todistuskopiota. Yliopisto saa ylioppilastutkinnon arvosanatietosi rekisteristä.

Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksesta, jolla todennat korkeakoulukelpoisuutesi. Huom! Jos sinulla on ammatillinen perustutkinto, toimita kopio sekä päättö- että näyttötodistuksesta (=tutkintotodistus).

Kopio tarvitaan vain jos sitä on sinulta erikseen hakemuksella pyydetty ja hakuperusteesi on jokin seuraavista tutkinnoista:

 • ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto (Huom! Jos tutkintotodistus sisältää sekä päättö- että näyttötodistuksen, toimita kopio molemmista; pelkkä tutkintotodistus ei riitä)
 • korkeakoulututkinto yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin 

Liitteiden toimittamisen määräajat: kevään 2018 yhteishaussa 13.4.2018 klo 15:00 mennessä ja syksyn 2018 yhteishaussa 26.9.2018 klo 15.00 mennessä.

Jos olet hakenut ja saanut tiedekunnalta erivapauden osallistua valintakokeeseen ilman yleistä korkeakoulukelpoisuutta, toimita todistus myönnetystä erivapaudesta hakijapalveluihin annettuun määräaikaan mennessä. 

Ulkomaisella tutkinnolla hakevat

Ulkomailla suoritetuista tutkintotodistuksista, jotka eivät ole suomen- tai englanninkielisiä, tulee toimittaa myös virallisesti oikeaksi todistettu suomen- tai englanninkielinen käännös. Virallinen käännös (suomeksi tai englanniksi) voi olla joko

 • todistuksen antaneen oppilaitoksen myöntämä käännös,
 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio oppilaitoksen myöntämästä käännöksestä (kopion voi virallisesti todentaa oikeaksi ainoastaan julkinen notaari (maistraatissa),
 • virallisen kääntäjän tekemä käännös tai
 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio virallisen kääntäjän tekemästä käännöksestä.

Toimita siis kopio ulkomailla suoritetusta tutkinnosta ja käännös.

IB-, EB- ja RP -tutkinnot

International Baccalaureate-, European Baccalaureate- ja Reifeprüfung-tutkintotodistuksia ei tarvitse käännättää.

IB-tutkinnon suorittaneen on toimitettava kopio varsinaisesta tutkintotodistuksestaan (Diploma vuoteen 2012 saakka ja The Diploma of the International Baccalaureate vuodesta 2013 lukien). Keväällä valmistuva toimittaa Candidate Predicted Grades –ennakkoarvion 13.4.2018 klo 15:00 mennessä. Lopullinen tutkintotodistus tulee toimittaa 14.7.2018 klo 15:00 mennessä. 

RP-tutkinnon suorittaneen on toimitettava kopio nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Hakukeväällä valmistuva toimittaa kopion ennakkoon saatavasta tutkintotodistuksen arvosanasivusta liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä.

Keväällä valmistuvat

Jos suomalainen ylioppilastutkintosi valmistuu keväällä, älä toimita siitä todistuskopiota (tiedot saadaan suoraan rekisteristä). Jos hakuperusteesi on jokin muu keväällä valmistuva tutkinto, toimita oppilaitokselta saatu ennakkoarvio valmistumisesta 13.4.2018 klo 15:00 mennessä. Sinun tulee toimittaa kopio virallisesta tutkintotodistuksesta kevään 2018 yhteishaussa 7.6.2018 klo 15.00 mennessä.

Liitteitä ei palauteta (toimita kopio). Et saa erillistä kuittausta liitteiden perille saapumisesta. Jos liitteissä on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemustasi, ja täydennykset on toimitettava annettuun määräaikaan mennessä. Jos sinua ei voida katsoa korkeakoulukelpoiseksi, hakemuksesi hylätään. Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Poikkeavat liitteiden toimitusosoitteet:

Biologian yhteisvalinta

Biologian yhteisvalinnan liitteet tulee toimittaa Oulun yliopiston hakijapalveluihin osoitteella:

Hakijapalvelut
PL 8100
90014 OULUN YLIOPISTO
TAI
hakijapalvelut(at)oulu.fi

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

Kaikki kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa koskevat hakulomakkeen liitteet tulee toimittaa Itä-Suomen yliopistoon.

Ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen liitteet@teamplace.uef.fi. Jos sähköinen toimitus ei ole mahdollista, toimita liitteet osoitteeseen:

Itä-Suomen yliopisto
Hakijapalvelut
PL 1627
70211 Kuopio

Ks. hakulomake ja liitteet.

Lastentarhanopettajien ja luokanopettajien yhteisvalinnat

Lastentarhanopettajien ja luokanopettajien yhteisvalinnoissa liitteet tulee toimittaa siihen yliopistoon, johon haet ensisijaisesti. Hakulomake ilmoittaa liitteiden toimitusosoitteen.

Sosiaalityön yhteisvalinta

Sosiaalityön yhteisvalinnassa hakevien liitteet tarkistetaan Tampereen yliopistossa.

Hakijapalvelut
Kalevantie 4
33014 Tampereen yliopisto 

Kielitaitovaatimukset

Tiedekunta voi päättää, että suomen kielen taidon osoittamiseksi riittää valintakokeessa osoitettu kielitaito (kerrottu hakukohteen valintaperusteissa). Jos valintakokeessa osoitettu kielitaito ei riitä, tulee suomen kielen taito osoittaa jollain seuraavista tavoista (luettelo on tyhjentävä):

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto suomeksi
 • Perusopetuslain tai lukiolain mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe suomen kielessä vähintään arvosanalla approbatur TAI suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur
 • Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8
 • IB-tutkinnossa suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI suomi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI suomi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2)
 • EB-tutkinnossa suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4)
 • Korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä
 • Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta
 • Korkeakoulututkinto suomeksi
 • Korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli
 • Korkeakoulussa kypsyysnäyte suomeksi

 Kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat):

 • Yleinen kielitutkinto: taitotaso 5 kaikista osa-alueista
 • Valtionhallinnon kielikoe: taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa


Tärkeitä yhteishaun päivämääriä

HakuHakuaikaLiitteiden toimitusValinnan tuloksetPaikan vastaanottoIlmoittautuminen yliopistoon
Kevään 2018 yhteishaku 14.-28.3.2018 klo 15:00 13.4.2018 klo 15:00 mennessä viimeistään 28.6.2018 10.7.2018 klo 15:00 mennessä
Syksyn 2018 yhteishaku 5.-19.9.2018 klo 15:00 26.9.2018 klo 15:00 mennessä viimeistään 29.11.2018 11.12.2018 klo 15:00 mennessä

Valintakokeet

Valintakokeeseen ei yleensä lähetetä erillistä kutsua. Saavu paikalle ajoissa. Ota mukaan valintakokeeseen kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai henkilökortti) ja kirjoitusvälineet.

Ks. valintakokeiden ajat ja paikat hakukohteiden tiedoissa Opintopolussa.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Ks. yksilölliset järjestelyt valintakokeessa.

Ensikertalaiskiintiö

Ks. kiintiöt.

Tulosten julkistaminen

Ks. opiskelijavalinnan tulokset.

Varasijat

Ks. varasijat.

Valintakoevastausten näyttö

Ks. valintakoevastausten näyttöpalvelu

Oikaisuvaatimukset

Ks. oikaisuvaatimusohjeet

Opiskelupaikan vastaanotto

Ks. opiskelupaikan vastaanotto.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö

Ks. yhden paikan sääntö.

Yhteishaun tilastot

2018:

2017:

2016:

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,