Yhteishaku

Hae yhteishaussa Jyväskylän yliopistoon!

Tarjoamme sinulle opiskelumahdollisuuksia lähes sadassa eri oppiaineessa. Tutustu monialaisen yliopiston tarjontaan ja löydä itsellesi sopiva ala!

Jyväskylään on helppo kotiutua: täällä on kompakti kaupunkirakenne, inhimilliset elinkustannukset ja luonto lähellä.

Näin haet

Voit hakea Jyväskylän yliopistoon kandidaatti- ja maisteriohjelmiin korkeakoulujen yhteishauissa Opintopolku.fi-palvelussa.

2017

2018
 • Kevään 2018 yhteishaun hakuaika on 14.-28.3.2018 klo 15:00.

Yhteishaussa on mukana myös pelkkiä maisterihakukohteita (2 v). Suoraan maisteriksi voivat hakea vain soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet (tarkista hakukohteen valintaperusteet opintopolku.fi palvelussa). Jo korkeakoulututkinnon suorittanut voi hakea myös kandidaatin ja maisterin (3 v + 2 v) tutkintoon. Jos sinulla ei ole korkeakoulututkintoa, voit hakea vain kandidaatin ja maisterin tutkintoihin (3 v + 2 v). Kevään yhteishaussa on mukana myös avoimen väylän hakukohteita, joihin voi hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella.

Täytä hakemus huolellisesti ja tarkista, että valitset lomakkeelle vain sellaisia hakukohteita, joihin olet hakukelpoinen. Hakukohteita ei voi muuttaa, poistaa eikä lisätä hakuajan päättymisen jälkeen. Hakukohteeseen ei voida valita hakijaa, jonka korkeakoulu on todennut ei hakukelpoiseksi. 

Hakemuksen lähettämisen jälkeen voit kirjautua Oma Opintopolku -palveluun, jos sinulla on verkkopankkitunnukset, sähköinen henkilökortti tai mobiilivarmenne. Oma Opintopolku -palvelussa voit muokata lomakettasi hakuaikana, päivittää yhteystietojasi, tarkistaa valinnan tuloksen ja ottaa opiskelupaikan vastaan sekä ilmoittautua läsnä olevaksi opiskelijaksi. Saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen myös liitepyynnöt ja ns. secure linkin, jonka kautta voit muokata hakutoiveitasi hakuaikana.

Hakulomakkeen voi täyttää vain kerran (eli muutokset voit tehdä kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun). Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja teet useita hakemuksia, niistä viimeinen jää voimaan.

Tutustu hakulomakkeen täyttämiseen:

 

Hakukelpoisuus 

Voit hakea yhteishaussa suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa (3 v + 2 v), jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto (pelkkä suomalaisen lukion päättötodistus ilman ylioppilastutkintoa ei anna hakukelpoisuutta yliopistoon)
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • Eurooppa-koulun European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
 • korkeakoulututkinto yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, niin yliopisto saa tiedon tutkinnostasi suoraan rekisteristä eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistusta. Muussa tapauksessa sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi (saat liitepyynnöt sähköpostiisi, kun olet lähettänyt hakemuksen).

Voit hakea yhteishaussa suorittamaan pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa (maisteri 2 - 2,5 v), jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon;
 • soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon; taikka
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Tiedekunta on määritellyt hakukohteen valintaperusteissa soveltuvat tutkinnot (tutustu hakukohteen valintaperusteisiin).

Voit hakea yhteishaussa avoimen väylän hakukohteeseen, jos sinulla on riittävästi avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja

 • Tutustu hakukohteen valintaperusteisiin, joissa kerrotaan kuinka paljon avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja sinulla tulee olla tehtynä

Yhteishaun liitteet

Näet hakulomakkeesi ja siihen liittyneet liitepyynnöt www.opintopolku.fi -sivun kautta kirjautumalla Omaan Opintopolkuun. Saat liitepyynnöt myös hakemuksessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai jos ylioppilastutkintosi valmistuu vasta samana keväänä/syksynä, jolloin haet, älä toimita siitä todistuskopiota. Yliopisto saa ylioppilastutkinnon arvosanatietosi rekisteristä.

Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksesta, jolla todennat korkeakoulukelpoisuutesi. Huom! Jos sinulla on ammatillinen perustutkinto, toimita kopio sekä päättö- että näyttötodistuksesta (=tutkintotodistus).

Sinun täytyy toimittaa kopio korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta todistuksestasi.

Liitteiden toimittamisen määräajat: kevään 2017 yhteishaussa 20.4.2017 klo 15:00 mennessä ja syksyn 2017 yhteishaussa 27.9.2017 klo 15.00 mennessä.

Kopio tarvitaan vain jos sitä on sinulta erikseen hakemuksella pyydetty ja hakuperusteesi on jokin seuraavista tutkinnoista:

 • ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto (kopio näyttö- ja päättötodistuksesta) tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot (Huom! Jos tutkintotodistus sisältää sekä päättö- että näyttötodistuksen, toimita kopio molemmista; pelkkä tutkintotodistus ei riitä)
 • ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
 • korkeakoulututkinto yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
   

Jos olet hakenut ja saanut tiedekunnalta erivapauden osallistua valintakokeeseen ilman yleistä korkeakoulukelpoisuutta, toimita todistus myönnetystä erivapaudesta hakijapalveluun annettuun määräaikaan mennessä. 

Ulkomaisella tutkinnolla hakevat

Ulkomailla suoritetuista tutkintotodistuksista, jotka eivät ole suomen- tai englanninkielisiä, tulee toimittaa myös virallisesti oikeaksi todistettu suomen- tai englanninkielinen käännös. Virallinen käännös (suomeksi tai englanniksi) voi olla joko

 • todistuksen antaneen oppilaitoksen myöntämä käännös,
 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio oppilaitoksen myöntämästä käännöksestä (kopion voi virallisesti todentaa oikeaksi ainoastaan julkinen notaari (maistraatissa),
 • virallisen kääntäjän tekemä käännös tai
 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio virallisen kääntäjän tekemästä käännöksestä.

Toimita siis kopio ulkomailla suoritetusta tutkinnosta ja käännös.

IB-, EB- ja RP -tutkinnot

International Baccalaureate-, European Baccalaureate- ja Reifeprüfung-tutkintotodistuksia ei tarvitse käännättää.

IB-tutkinnon suorittaneen on toimitettava kopio varsinaisesta tutkintotodistuksestaan (Diploma vuoteen 2012 saakka ja The Diploma of the International Baccalaureate vuodesta 2013 lukien). Keväällä valmistuva toimittaa Candidate Predicted Grades –ennakkoarvion 20.4.2017 klo 15:00 mennessä. Lopullinen tutkintotodistus tulee toimittaa 14.7.2017 klo 15:00 mennessä. 

RP-tutkinnon suorittaneen on toimitettava kopio nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Hakukeväällä valmistuva toimittaa kopion ennakkoon saatavasta tutkintotodistuksen arvosanasivusta liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä.

Keväällä valmistuvat

Jos suomalainen ylioppilastutkintosi valmistuu keväällä, älä toimita siitä todistuskopiota (tiedot saadaan suoraan rekisteristä). Jos hakuperusteesi on jokin muu keväällä valmistuva tutkinto, toimita oppilaitokselta saatu ennakkoarvio valmistumisesta 20.4.2017 klo 15:00 mennessä. Sinun tulee toimittaa kopio virallisesta tutkintotodistuksesta kevään 2017 yhteishaussa 8.6.2017 klo 15.00 mennessä.

Liitteitä ei palauteta (toimita kopio). Et saa erillistä kuittausta liitteiden perille saapumisesta. Jos liitteissä on puutteita, sinua pyydetään täydentämään hakemustasi, ja täydennykset on toimitettava annettuun määräaikaan mennessä. Jos sinua ei voida katsoa korkeakoulukelpoiseksi, hakemuksesi hylätään. Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Poikkeavat liitteiden toimitusosoitteet:

Biologian yhteisvalinta

Kaikki biologian yhteisvalinnan liitteet tulee toimittaa Itä-Suomen yliopistoon ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen liitteet(at)teamplace.uef.fi. Jos sähköinen toimitus ei ole mahdollista, toimita liitteet osoitteeseen:

Itä-Suomen yliopisto
Hakijapalvelut
PL 1627
70211 Kuopio

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

Kaikki kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa koskevat hakulomakkeen liitteet tulee toimittaa Itä-Suomen yliopistoon.

Ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen liitteet@teamplace.uef.fi. Jos sähköinen toimitus ei ole mahdollista, toimita liitteet osoitteeseen:

Itä-Suomen yliopisto
Hakijapalvelut
PL 1627
70211 Kuopio

Ks. hakulomake ja liitteet.

Lastentarhanopettajien ja luokanopettajien yhteisvalinnat

Lastentarhanopettajien ja luokanopettajien yhteisvalinnoissa liitteet tulee toimittaa siihen yliopistoon, johon haet ensisijaisesti. Hakulomake ilmoittaa liitteiden toimitusosoitteen.

Sosiaalityön yhteisvalinta

Sosiaalityön yhteisvalinnassa hakevien liitteet tarkistetaan Tampereen yliopistossa.

Hakijapalvelut
Kalevantie 4
33014 Tampereen yliopisto 

Kielitaitovaatimukset

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: fysiikassa, kemiassa sekä matematiikassa ja tilastotieteessä valintakokeessa osoitettu kielitaito riittää silloin, kun hakija voidaan valita vain valintakokeen perusteella.

Tiedekunta voi päättää, että suomen kielen taidon osoittamiseksi riittää valintakokeessa osoitettu kielitaito (kerrottu hakukohteen valintaperusteissa). Jos valintakokeessa osoitettu kielitaito ei riitä, tulee suomen kielen taito osoittaa jollain seuraavista tavoista (luettelo on tyhjentävä):

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto suomeksi
 • Perusopetuslain tai lukiolain mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen/ruotsin kielessä) vähintään arvosanalla approbatur TAI suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur
 • Reifeprufung/Abiturprufung-tutkinnossa suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= 4) TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8
 • IB-tutkinnossa suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI suomi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI suomi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2)
 • EB-tutkinnossa suomi/ruotsi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (= 4)
 • Korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä
 • Korkeakoulussa suomen/ruotsin kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta
 • Korkeakoulututkinto suomeksi
 • Korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli
 • Korkeakoulussa kypsyysnäyte suomeksi

Kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat):

 • Yleinen kielitutkinto: taitotaso 5 kaikista osa-alueista
 • Valtionhallinnon kielikoe: taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa

Tärkeitä yhteishaun päivämääriä

HakuHakuaikaLiitteiden toimitusValinnan tuloksetPaikan vastaanottoIlmoittautuminen yliopistoon
Syksyn 2017 yhteishaku 6.9.-20.9.2017 15:00 27.9.2017 klo 15 mennessä viimeistään 24.11.2017 8.12.2017 klo 15.00 mennessä 5.1.2018 klo 15.00 mennessä
Kevään 2018 yhteishaku 14.-28.3.2018 klo 15:00 13.4.2018 klo 15:00 mennessä viimeistään 28.6.2018 10.7.2018 klo 15:00 mennessä

Valintakokeet

Valintakokeeseen ei yleensä lähetetä erillistä kutsua. Saavu paikalle ajoissa. Ota mukaan valintakokeeseen kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai henkilökortti) ja kirjoitusvälineet.

Ks. valintakokeiden ajat ja paikat.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Ks. yksilölliset järjestelyt valintakokeessa.

Ensikertalaiskiintiö

Ks. kiintiöt.

Tulosten julkistaminen

Ks. opiskelijavalinnan tulokset.

Varasijat

Ks. varasijat.

Opiskelupaikan vastaanotto

Ks. opiskelupaikan vastaanotto.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö

Ks. yhden paikan sääntö.

Yhteishaun tilastot

 

2017

Kevään 2017 yhteishaun hakijat, hyväksytyt ja pisterajat (pdf)

 

2016

Kevään 2016 yhteishaussa hakeneet ja paikan vastaanottaneet (kaikki tiedekunnat ja hakukohteet) (pdf)

 

2015

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,