Tutustumiskurssit

Tutustu yliopisto-opiskeluun ja eri aloihin tutustumiskursseilla.

Tutustumiskurssit tarjoavat mahdollisuuden tutustua yliopisto-opintoihin jo ennen yliopisto-opintojen aloittamista:

 • Opiskelet joustavasti verkossa 24/7 ja kurssista riippuen myös kampuksella vieraillen.
 • Saat arvokasta kokemusta oman tulevaisuutesi suunnittelun tueksi.
 • Suoritat opintoja toisen asteentutkintoon ja saat opintopisteitä korkeakoulututkintoon alalle hakeutuessasi.

Lukuvuonna 2016–17 Jyväskylän yliopistossa tarjolla ovat mm. seuraavat tutustumiskurssit

 • Veden biologia
 • Hyvinvointia ja pahoinvointia menneisyyden Suomessa
 • Kyberturvallisuus
 • Tietokone ja tietoverkot työvälineenä
 • Ohjelmointi 1
 • Tietoverkot
 • Biologinen kemia
 • Elinympäristön kemia
 • Kemian laboratoriotyökurssi
 • Johdatus kieleen ja sen tutkimiseen
 • Johdatus tilastotieteeseen
 • Tilastotieteen peruskurssi 1
 • Maailmanpolitiikka
 • Tieteen etiikka
 • Haluatko kauppatieteilijäksi?
Katso lisätietoja ja kaikki tarjolla olevat kurssit Keski-Suomen verkkokurssitarjottimelta.

Ilmoittautuminen tutustumiskursseille

Katso kurssikuvaukset, alkamisajankohdat ja muut tarkemmat tiedot Keski-Suomen verkkokurssitarjottimelta osoitteesta peda.net/kurssitarjottimet/keski-suomi

lmoittaudu yhdelle tai useammalle kurssille:

 • Jos opiskelet Jyväskylän Lyseon lukiossa tai Schildtin lukiossa, ilmoittaudu Wilmassa.
 • Jos opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa muualla Keski-Suomessa, ilmoittaudu Keski-Suomen verkkokurssitarjottimen ohjeiden mukaan.


Vuosina 2016–17 tutustumiskurssit toteutetaan osana Omalle polulle korkeakouluun -hanketta. Hankkeen päätoteuttajana toimii Jyväskylän yliopisto ja osatoteuttajina 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.  Hankkeen pyrkimyksenä on opintopolkujen sujuvoittaminen sekä osuvien koulutusvalintojen edistäminen. Lisäksi pyritään ehkäisemään epätarkoituksenmukaisia koulutusvalintoja ja opintojen keskeyttämisiä. Kehittämistyö kohdistetaan lukiossa ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleviin nuoriin sekä toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöön. 

Lisätietoja: