Opiskelijavalinnan tulokset

Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan seuraavasti:

 • Kevään 2017 yhteishaku viimeistään perjantaina 30.6.2017
 • Syksyn 2017 yhteishaku viimeistään perjantaina 24.11.2017
 • Kevään 2017 siirtohaku viimeistään 30.6.2017 ja syksyn 2017 siirtohaku viimeistään 15.12.2017.

Huom! Jos tulos ei näy Opintopolku.fi - palvelun Oma Opintopolku sivulla ei sitä voida antaa sinulle myöskään puhelimitse.

 • Englanninkieliset maisteriohjelmat viimeistään 15.3.2017 (tulokset tiedotetaan sähköpostilla ei Opintopolku.fi palvelussa)

Opintopolku.fi

 • Saat yhteishaun hakemuksessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen tiedon siitä, jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi (jos sinulla on suomalainen henkilötunnus). Huolehdi, että sähköpostilaatikkosi ei ole täynnä ja tarkista välillä myös roskapostikansio.
 • Näet tulostiedon (hyväksytty, hylätty, varasijalla) Oma Opintopolku -palvelusta (kirjaudu sisään).
 • Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, saat samoin sähköpostitse ilmoituksen, jos sinulla on opiskelupaikka vastaanotettavissa. Tuossa sähköpostiviestissä on linkki, jota kautta pääset ottamaan paikan vastaan.
 • Jos valinnantulostieto ei näy Opintopolussa, ei sitä voida antaa sinulle myöskään puhelimitse.
 • Huomaa, että eri hakijoiden tulokset valmistuvat eri aikaan, koska tarjottava opiskelupaikka riippuu kunkin hakijan hakutoivejärjestyksestä.
 • Hakijapalvelut ei tee arvauksia varasijavalinnan todennäköisyyksistä vaan hakijan tulee odottaa kärsivällisesti mahdollista varasijalta hyväksytyksi nousua.

Omaan valintakoearvosteluun tutustuminen tarvittaessa (tapahtuu tiedekuntakohtaisesti)

    • Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: valintakoepistepäivystys
    • Informaatioteknologian tiedekunta: mahdollisia oikaisupyyntöjä varten voit tilata valintakoevastaukset sähköpostitse osoitteesta: it-studyaffairs(a)jyu.fi. Laita viestin otsikoksi ’Tietotekniikan valintakoe’ tai ’Tietojärjestelmätieteen valintakoe’ sen mukaan, haluatko tutustua tietotekniikan valintakokeen (tietojenkäsittelytieteen valintayhteistyö) vai tietojärjestelmätieteen valintakokeen vastauksiisi. Tulosten tilaaminen on mahdollista ajalla 30.6 -14.7.
    • Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (kauppatieteellisen alan yhteisvalinta): Valintakokeen oikeat vastaukset ovat nähtävillä: www.kauppatieteet.fi. Voit tutustua valintakokeen arvosteluperusteisiin sekä saamiisi tehtäväkohtaisiin pisteisiin ajalla 30.6 -14.7. Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen: opiskelijavalinta-jsbe(a)jyu.fi. Huom! Laita sähköpostiviestin otsikoksi "yhteisvalinnan valintakoearvosteluun tutustuminen".
    • Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta: VAKAVA-koelomakkeet ovat nähtävillä siinä yliopistossa, jossa hakija on kokeensa tehnyt. Jyväskylän yliopistossa VAKAVA-kokeen tehnyt voi saada vastauslomakkeeseensa kopion hakukohteissa, joissa on 2. vaihe (eli erityispedagogiikan, luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen koulutukset) 18.5.2017-1.6.2017 välisenä aikana ja hakukohteissa, joissa toista vaihetta ei ole (eli kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutus) 30.6.-14.7. välisenä aikana. Psykologian valintakokeen vastauslomakkeet ovat tilattavissa 6.6.-20.6. välisenä aikana. Lomakkeensa kopion voi tilata sähköpostitse: opiskelijavalinta-edu(a)jyu.fi tai puh. 0408055029
    • Liikuntatieteellinen tiedekunta:  Valintakokeen vastaukset ovat nähtävillä liikuntatieteellisen tiedekunnan kansliassa 30.6.-14.7 (L316, L-rakennus, Keskussairaalantie 4). Kokeeseen tutustuminen on sovittava etukäteen sähköpostitse: opintoasiat-sport(a)jyu.fi  tai puh. 040 805 3366.
    • Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: arvostelua koskevat kysymykset ja pyynnöt valintakoevastausten kopioinnista voi osoittaa kirjallisesti Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan toimistoon (study-sci(a)jyu.fi). Laita sähköpostiviestin otsikoksi "valintakoearvosteluun tutustuminen".

Varasijat

Näet Oma Opintopolku -palvelusta oletko yhteishaussa varasijalla. Varasijoilta hyväksyminen päättyy:

 • kevään 2017 yhteishaussa viimeistään 14.8.2017 klo 15.00
 • syksyn 2017 yhteishaussa viimeistään 18.12.2017 klo 15.00

Huom! Varasijatäyttö voidaan päättää jo ennen näitä määräaikoja, jos hakukohteen kaikki aloituspaikat on sitovasti vastaanotettu eikä ketään voida ottaa enää varasijalta.

Opiskelupaikan vastaanotto ja ilmoittautuminen: ohjeet.

Ohjeet opintoja aloittaville: ohjeet.

Oikaisuvaatimusohjeet

Opiskelijavalintapäätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella oikaisupyynnöllä.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tulosten julkaisusta (hylätyt ja varasijalle jääneet).

 • Kevään 2017 yhteishaun oikaisuvaatimusaika päättyy 14.7.2017 klo 15.00
 • Syksyn 2017 yhteishaun oikaisuvaatimusaika päättyy 8.12.2017 klo 15.00
 • Kevään 2017 siirtohaun oikaisuvaatimusaika päättyy 14.7.2017 klo 15:00 ja syksyn 2017 siirtohaun oikaisuvaatimusaika päättyy 29.12.2017 klo 15.00
 • Englanninkieliset maisteriohjelmat oikaisuvaatimusaika päättyy 29.3.2017 klo 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus voi olla vapaamuotoinen, mutta siitä on tultava ilmi:

 • Mitä päätöstä oikaisuvaatimus koskee (eli tieto opiskelijavalintapäätöksestä ja hakukohteesta)
 • Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi (eli miltä osin arvostelussa on tapahtunut virhe)
 • Perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Oikaisuvaatimukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • Päätös, johon haet muutosta (kopio riittää), saat kirjallisen päätöksen sähköpostitse (ja postitse jos et ole antanut lupaa pelkkään sähköiseen asiointiin)
 • Tieto siitä, milloin tulos on julkaistu
 • Asiakirjat, joihin vetoat

Mikäli käytät asiamiestä, on hänen liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja. Valtakirjaa ei vaadita asianajajalta tai yleiseltä oikeusavustajalta.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa postitse tai sähköpostitse Jyväskylän yliopiston kirjaamoon. Asian vireille saamiseksi riittää, että oikaisuvaatimus on toimitettu Jyväskylän yliopiston kirjaamoon perjantaina 14.7 klo 15.00 mennessä. Liitteitä voi toimittaa myöhemminkin. Jyväskylän yliopiston kirjaamon yhteystiedot:

Kirjaamo ja arkisto

PL 35 (B)

40014 Jyväskylän yliopisto

 • puh. 040 805 3472
 • e-mail: kirjaamo(at)jyu.fi (henkilötunnuksia tai arkaluonteista tietoa sisältäviä dokumentteja ei tulisi lähettää sähköpostitse)
 • fax:  014 260 1021

Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15, B-rakennus (Yliopiston kirjasto, 1. krs), Huone B 121

Asiakaspalvelu: ma-pe 8.00-15.00.

Erillinen oikaisuvaatimusohje koskien tietojenkäsittelytieteiden yhteisvalintaa

Tietojenkäsittelytieteiden yhteisvalinnassa (tietotekniikan valinta) oikaisupyyntö tulee toimittaa Tampereen yliopistoon, ks. oikaisupyyntöohjeistus TKT-valintakoeyhteistyön hakijoille 2017.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,