Valintakokeet

Sivulla on yhteenveto valintakoeajoista ja paikoista. Voit tarvittaessa tarkistaa ennen valintakoetta Oma Opintopolku -palvelusta (www.opintopolku.fi/Oma opintopolku), mihin hakukohteisiin olet hakenut.

Kevään 2017 yhteishaun valintakokeiden ajat ja paikat

Valintakokeiden materiaalit löydät kunkin hakukohteen valintaperusteista Opintopolusta kohdasta "Pääsy- ja soveltuvuuskoe".

HUMANISTIS-YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

 

Hakukohde Opintopolku.fi:ssä

Valintakokeen aika ja paikka

Etnologian ja antropologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Etnologian ja antropologian valintakoe on maanantaina 22.5.2017 klo 12.00–16 salissa M103 (Musica-rakennus, Seminaarinmäen kampus). Valintakoe perustuu kokeessa jaettavaan materiaaliin.
Historian kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Valintahaastattelut järjestetään Seminaarinmäen kampuksella keskiviikkona ja torstaina 7.-8.6.2017 Historica-rakennuksessa (H-rakennus).

Valintahaastatteluihin kutsutaan n. 100 hakijaa ylioppilastodistuksesta saatavien taustapisteiden, perustelukirjeen tai avoimen yliopiston opintojen perusteella, ks. valintaperusteet.

Kutsut lähetetään sähköpostitse n. kaksi viikkoa ennen valintahaastatteluita.
Journalistiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri ( 3 v + 2 v)

Journalistiikan valintakoe järjestetään tiistaina 6.6.2017 alkaen klo 8.15 Liikunta-rakennuksessa salissa L 304 (L-rakennus, Seminaarinmäen kampus).

Valintakoekutsut lähetetään viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta.

Kielten aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

1. KIELIKOHTAINEN KIRJALLINEN KOE

Kielikohtainen kirjallinen valintakoe on tiistaina 16.5.2017 alkaen klo 10.00 Agora-rakennuksessa Mattilanniemen kampuksella.

Koeaika 8 tuntia. Kielikohtaisten kirjallisten valintakokeiden aineistot julkaistaan 6.3.2017 tiedekunnan verkkosivuilla. Ks. tarkemmat kuvaukset kunkin kielen kokeesta Opintopolusta.

2. SOVELTUVUUSHAASTATTELU

Soveltuvuushaastattelut järjestetään maanantaina 15.5.2017 alkaen klo 9.00 Seminarium-rakennuksen salissa S 212 (sukunimen alkukirjain A–L) ja keskiviikkona 17.5.2017 alkaen klo 9.00 Seminarium-rakennuksen salissa S 212 sukunimen alkukirjain (M–Ö). Seminarium-rakennus (S-rakennus) on Seminaarinmäen kampuksella.

Kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Kirjallisuuden valintakoe järjestetään tiistaina 16.5.2017 alkaen klo 10.00 Liikunta-rakennuksen saleissa L302 ja L304 Seminaarinmäen kampuksella.
Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Valintakoe on tiistaina 16.5.2017 alkaen klo 10.00.

Englannin, ruotsin, romaanisen filologian (ranska), saksan ja venäjän kielen kokeet ovat Agora-rakennuksessa Mattilanniemen kampuksella

Suomen kielen koe on Liikunta-rakennuksen saleissa L302 ja L304 Seminaarinmäen kampuksella.

Valintakoe on kielikohtainen. Kielikohtaisten kirjallisten valintakokeiden aineistot julkaistaan 6.3.2017 tiedekunnan verkkosivuilla.

Koeaika on 8 tuntia.

Musiikkikasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Musiikkikasvatuksen valintakokeet ovat kaksivaiheiset. Kaikki hakijat osallistuvat ensimmäisen vaiheen kaikkiin osioihin. Toiseen vaiheeseen valittujen nimet ilmoitetaan ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä.

Valintakokeen 1. vaihe on maanantaina ja tiistaina 15.–16.5.2017 klo 8.00–20.00 salissa M 103 (Musica-rakennus, Seminaarinmäen kampus) ja 2. vaihe tiistaina 23.5.2017 alkaen 8.00 Musica-rakennuksessa.

Musiikkikasvatuksen valintakokeeseen tulee hakemuksen lähettämisen lisäksi ilmoittautua erillisellä ilmoittautumislomakkeella 18.4.2017 mennessä. Ilmoittautumislomake on osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/fi/hakijalle/materiaalit/.

Musiikkitieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Musiikkitieteen valintakoe järjestetään tiistaina 30.5.2017 klo 11.00 - 16 salissa M 103 (Musica-rakennus, Seminaarinmäen kampus).
Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) Sosiaalityön valintakoe järjestetään torstaina 18.5.2017 klo 10.00-14.00 (Agora-rakennus, Mattilanniemi). Koe järjestetään samanaikaisesti jokaisessa valintakoeyhteistyöhön osallistuvassa yksikössä.
Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Taidehistorian ja taidekasvatuksen valintakoe on torstaina 18.5.2017 alkaen klo 12.00 salissa M 103 (Musica-rakennus, Seminaarinmäen kampus).
Viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2v)

Viestinnän valintakoe järjestetään maanantaina ja tiistaina 12. – 13.6.2017 alkaen klo 8.15 Seminarium-rakennuksessa (S) Seminaarinmäen kampuksella. Hakija osallistuu valintakokeeseen vain yhtenä päivänä; päivä ja tarkempi paikka ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta.

Viittomakielen asiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Valintakoe järjestetään tiistaina 16.5.2017 klo 13.00–16 Agora-rakennuksessa (opastus aulasta). Valintakokeen aineistot julkaistaan 6.3.2017 tiedekunnan verkkosivuilla.
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) Valintakoe on keskiviikkona 24.5.2017 alkaen klo 12.00 Agorassa. Koeaikaa on 3 tuntia. Valintakokeeseen ei lähetetä erikseen kutsua.
Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan koulutusohjelman valintakoe on kaksiosainen: 1. kirjallinen koe ja 2. soveltuvuushaastattelu.

1. Kirjallinen koe järjestetään tiistaina 16.5.2017 alkaen klo 10.00 Liikunta-rakennuksen saleissa L302 ja L304 Seminaarinmäen kampuksella. Valintakokeen aineistot julkaistaan 6.3.2017 tiedekunnan verkkosivuilla.

2. Soveltuvuushaastattelu järjestetään keskiviikkona 17.5.2017 alkaen klo 9.00 F- (Fennicum) ja D-rakennuksessa (Educa).

HUMANISTIS-YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA, MAISTERIHAKUKOHTEET (JOISSA VALINTAKOE)
Journalistiikan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v) Valintahaastattelut pidetään maanantaina 22.5.2017 alkaen klo 9.00 Jyväskylän yliopiston Liikunta-rakennuksessa (L). Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan haastattelukutsussa.
Musiikkikasvatuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Musiikkikasvatuksen valintakokeet ovat kaksivaiheiset. Kaikki hakijat osallistuvat ensimmäisen vaiheen kaikkiin osioihin. Toiseen vaiheeseen valittujen nimet ilmoitetaan ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä.

Valintakokeen 1. vaihe on maanantaina ja tiistaina 15.–16.5.2017 klo 8.00–20.00 salissa M 103 (Musica-rakennus, Seminaarinmäki) ja 2. vaihe tiistaina 23.5.2017 alkaen 8.00 Musica-rakennuksessa. Hakijan tulee täyttää hakemuksen lisäksi sähköinen ilmoittautumislomake viimeistään 18.4.2017.

Viestinnän maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v) Valintakoe järjestetään perjantaina 9.6.2017 alkaen klo 8.15 Jyväskylän yliopiston Seminarium-rakennuksessa (S). Aika ja tarkempi paikka ilmoitetaan valintakoekutsussa.
INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA

Hakukohde Opintopolku.fi:ssä

Valintakokeen aika ja paikka

Tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v+ 2 v) Valintakoe järjestetään perjantaina 26.5.2017 klo 12:00 - 15:30 Agora-rakennuksessa (Mattilanniemen kampus). Valintakokeeseen osallistuvien on oltava koepäivänä klo 11.30 Mattilanniemessä Agora-rakennuksen 1. kerroksen aulassa. Koe alkaa klo 12:00.
Tietotekniikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) Hakijat saavat viikolla 20 lisätietoa soveltuvuuskokeen tarkemmasta aikataulusta ja paikasta sähköpostitse.
Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) 22.5.2017 klo 10:00 - 14:00 Agora-rakennuksessa (Mattilanniemen kampus). Kokoontuminen ennen valintakoetta Agoran rakennuksen ala-aulassa klo 9:30.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU (JSBE)

Hakukohde Opintopolku.fi:ssä

Valintakokeen aika ja paikka
Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Valintakoe pidetään keskiviikkona 7.6.2017 klo 10.00 - 14.00, Jyväskylän yliopisto, Agora -rakennus, Mattilanniemen kampus (käyntiosoite Mattilanniemi 2). Kokeen pituus on neljä tuntia ja koe suoritetaan yhtäjaksoisesti. Ei erillistä kutsua.
 

Yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Valintakoe pidetään keskiviikkona 7.6.2017 klo 10.00 - 14.00, Jyväskylän yliopisto, Agora -rakennus Mattilanniemen kampus (käyntiosoite Mattilanniemi 2). Kokeen pituus on neljä tuntia ja koe suoritetaan yhtäjaksoisesti. Ei erillistä kutsua.

KASVATUSTIETEIDEN JA PSYKOLOGIAN TIEDEKUNTA

Hakukohde Opintopolku.fi:ssä

Valintakokeen aika ja paikka
Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) VAKAVA koe 3.5.2017 klo 13:00 - 15:00. Valinnan ensimmäisenä vaiheena on kirjallinen koe (ns. VAKAVA -koe), johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua. Jyväskylän yliopiston valintakoesalit ilmoitetaan osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/hakijalle/valintakokeet. Toisen vaiheen muodostaa soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskokeisiin kutsutaan aineistoon perustuvasta kirjallisesta kokeesta (ns. VAKAVA-koe) saadun pistemäärän perusteella parhaiten menestyneet hakijat. Soveltuvuuskoe 5.6.2017, koepaikat ilmoitetaan soveltuvuuskoekutsussa.
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) VAKAVA koe 3.5.2017 klo 13:00–15:00. Valintamenettelynä on aineistoon perustuva kirjallinen koe (ns. VAKAVA -koe), johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua. Soveltuvuuskoetta ei ole. Jyväskylän yliopiston valintakoesalit ilmoitetaan osoitteessa https://www.jyu.fi/edupsy/fi/hakijalle/valintakokeet.
Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) VAKAVA koe 3.5.2017 klo 13:00 - 15:00. Valinnan ensimmäisenä vaiheena on kirjallinen koe (ns. VAKAVA -koe), johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua. Valintakoesalit ilmoitetaan osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/hakijalle/valintakokeetToisen vaiheen muodostaa soveltuvuuskoe, joka sisältää kirjallisen tehtävän ja yksilöhaastattelun. Siihen kutsutaan VAKAVA-kokeen perusteella 270 hakijaa. Soveltuvuuskoe on hakijalle yksipäiväinen. Koepäivä alkaa klo 8.00. 6.6.2017 - 7.6.2017, tarkempi aikataulu ja koepaikat ilmoitetaan soveltuvuuskoekutsussa.
Varhaiskasvatuksen (lastentarhanopettaja) kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) VAKAVA koe 3.5.2017 klo 13:00 - 15:00. Valintamenettely on kaksivaiheinen. Valin­nan en­simmäisenä vaiheena on aineistoon perustuva kirjallinen koe (ns. VAKAVA -koe), johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua. VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti. Jyväskylän yliopiston valintakoesalit ilmoitetaan osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/hakijalle/valintakokeetToisen vaiheen muodostaa soveltuvuuskoe, jonka kukin koulutusyksikkö järjestää itsenäisesti. Hakija kutsutaan soveltuvuuskokeeseen hakutoiveen ja VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella. 12.6.2017 - 13.6.2017, osoite ilmoitetaan soveltuvuuskoekutsussa. Soveltuvuuskoe on hakijalle yksipäiväinen.
Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)

Kirjallinen valintakoe järjestetään tiistaina 23.5.2017 klo 12–15. Valintakokeeseen ei lähetetä kutsua. Katso valintakoesalit täältä.

Soveltuvuuskokeet järjestetään 19.–21.6.2017. Henkilökohtainen kutsu lähetetään soveltuvuuskokeisiin valituille noin viikko ennen koepäivää. Kokeet kestävät kunkin hakijan kohdalla yhden kutsussa ilmoitetun päivän. Kokeet alkavat päivittäin klo 8:00 nimenhuudolla.

KASVATUSTIETEIDEN JA PSYKOLOGIAN TIEDEKUNTA, MAISTERIHAKUKOHTEET (JOISSA VALINTAKOE)
Erityispedagogiikan maisteriohjelma, kasvatustieteiden maisteri (2 v)
Soveltuvuuskoe järjestetään 19.6.2017. Soveltuvuuskokeisiin kutsuttavat julkaistaan ma 12.6.2017. Soveltuvuuskoekutsu lähetetään sähköisesti ja luvan antaneiden osalta nimet julkaistaan verkossa osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/hakijalle/soveltuvuuskokeisiin_kutsuttavat.
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriohjelma, kasvatustieteiden maisteri (2 v) Valintakoehaastattelu 12.6.2017 - 13.6.2017. Haastattelukutsut lähetetään hakijoille sähköisesti 24.5.2017 mennessä. Haastattelu on hakijalle yksipäiväinen ja kunkin hakijan tarkka valintakoeaika ja -paikka ilmoitetaan kutsussa.
Luokanopettajan maisteriohjelma, kasvatustieteiden maisteri (2 v) Soveltuvuuskoe 8.6.2017 klo 08:00 - 13.6.2017 klo 16:00. Soveltuvuuskoe on hakijalle yksipäiväinen. Valintakoepaikat ilmoitetaan valintakoekutsukirjeissä.
LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Hakukohde Opintopolku.fi:ssä

Valintakokeen aika ja paikka
Liikunnan yhteiskuntatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma, liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Ensimmäinen vaihe on kirjallinen koe (Jyväskylässä, Espoossa, Oulussa ja Turussa) 26.4.2017 klo 10:00 - 12:00. Tarkista Jyväskylän yliopiston valintakoesali osoitteesta https://www.jyu.fi/sport/opiskelijavalinta. Ei erillistä kutsua.

Toinen vaihe 12.6.2017 klo 09:00 - 18:00. Tarkemmat tiedot kutsukirjeessä. Kutsut lähetetään ensimmäisen vaiheen kirjallisen kokeen jälkeen s-postilla 24.5.2017 mennessä.

Liikuntabiologisen pääaineryhmän kandidaatti- ja maisteriohjelma, liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Ensimmäinen vaihe on kirjallinen koe (Jyväskylässä, Espoossa, Oulussa ja Turussa) 26.4.2017 klo 10:00 - 12:00. Tarkista Jyväskylän yliopiston valintakoesali osoitteesta https://www.jyu.fi/sport/opiskelijavalinta. Ei erillistä kutsua.

Toinen vaihe 12.6.2017 klo 14:00 - 18:00 ja 13.6.2017 klo 08:00 - 14.6.2017 klo 18:00. Valintakoe on kaksipäiväinen hakijalle (tai kolmipäiväinen ylioppilastutkintoa suorittamattomalle hakijalle). Tarkemmat tiedot kutsukirjeessä. Kutsukirjeet lähetetään s-postilla 24.5 mennessä.

Liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Ensimmäinen vaihe on kirjallinen koe (Jyväskylässä, Espoossa, Oulussa ja Turussa) 26.4.2017 klo 10:00 - 12:00. Tarkista Jyväskylän yliopiston valintakoesali osoitteesta https://www.jyu.fi/sport/opiskelijavalinta. Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Paikkakunta, jolla aiot osallistua kirjalliseen kokeeseen, valitaan hakulomakkeessa.

Toisen vaiheen muodostaa valintakoe, joka koostuu soveltuvuuskokeesta, liikuntaympäristöistä sekä opetustuokiosta.
Valintakoe on kaksipäiväinen hakijalle,13.6.2017 klo 08:00 - 14.6.2017 klo 18:00. Tarkemmat tiedot kutsukirjeessä. Kutsukirjeet lähetetään s-postilla 24.5 mennessä.

Terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) Valintakoe järjestetään 1.6.2017 klo 10:00 - 14:00. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakoesalit ilmoitetaan 1.4.2017 osoitteessa https://www.jyu.fi/sport .
LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA, MAISTERIHAKUKOHTEET
Fysioterapian maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri (2 v) 1.6.2017 klo 10:00 - 14:00. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Tarkista sali osoitteesta https://www.jyu.fi/sport. Jos hakija on hakenut useampiin terveystieteiden pääaineista, vastaa hän kirjalliseen kokeeseen ja aineistokokeeseen vain kerran.
Gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri (2 v) 1.6.2017 klo 10:00 - 14:00. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Tarkista sali osoitteesta https://www.jyu.fi/sport. Jos hakija on hakenut useampiin terveystieteiden pääaineista, vastaa hän kirjalliseen kokeeseen ja aineistokokeeseen vain kerran.
Hyvinvointiteknologian maisteriohjelma, liikuntatieteiden maisteri (2 v)
29.5.2017. Tarkemmat tiedot kutsukirjeessä. Kutsukirjeet postitetaan s-postilla 12.5.2017 mennessä.
Liikunnan yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma, liikuntatieteiden maisteri (2 v)

Ei erillistä valintakoetta. Haastatteluun valitaan korkeintaan seitsämän (7) hakijaa hakukohteen ensisijaisuuden, suoritettujen opintojen soveltuvuuden ja motivaatiokirjeen perusteella.

Haastattelu suoritetaan toukokuussa Jyväskylässä.

Liikuntabiologian maisteriohjelma, liikuntatieteiden maisteri (2 v) Ei erillistä valintakoetta. Hakupapereiden perusteella valitaan korkeintaan seitsemän hakijaa haastatteluun. Haastattelu suoritetaan toukokuussa Jyväskylässä.
Liikuntalääketieteen maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri (2 v) 1.6.2017 klo 10:00 - 14:00. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Tarkista sali osoitteesta https://www.jyu.fi/sport. Jos hakija on hakenut useampiin terveystieteiden pääaineista, vastaa hän kirjalliseen kokeeseen ja aineistokokeeseen vain kerran.
Liikuntapedagogiikan maisteriohjelma (aikuiskoulutus), liikuntatieteiden maisteri (2 v) 

Ensimmäinen vaihe 5.5.2017 klo 10:00 - 14:00. Ensimmäiseen vaiheeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoepaikan voit tarkistaa https://www.jyu.fi/sport

Toinen vaihe 12.6.2017 klo 08:00 - 18:00. Kutsut lähetetään ensimmäisen vaiheen kirjallisen kokeen jälkeen s-postilla 24.5.2017 mennessä. Tarkemmat tiedot kutsussa.

Terveyskasvatuksen maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri (2 v) 1.6.2017 klo 10:00 - 14:00. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Tarkista sali osoitteesta https://www.jyu.fi/sport. Jos hakija on hakenut useampiin terveystieteiden pääaineista, vastaa hän kirjalliseen kokeeseen ja aineistokokeeseen vain kerran.
Terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelma (fysioterapia), terveystieteiden maisteri (2 v) Valintakoe on tiistaina 23.5.2017 Jyväskylän yliopistossa (paikka ilmoitetaan myöhemmin liikuntatieteellisen tiedekunnan Internet-sivuilla https://www.jyu.fi/sport). Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua muille kuin hakupapereiden perusteella hakeville.
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Hakukohde Opintopolku.fi:ssä

Valintakokeen aika ja paikka
Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) 18.5.2017 klo 09:00-13:00, Mattilanniemi, salit MaA102, MaA103 ja MaD202Hakijoille ei lähetetä erillistä kutsua valintakokeeseen. Valintakoe on kaikille hakijoille pakollinen.

Fysiikan (fyysikko tai aineenopettaja) kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

6.6.2017 klo 10:00 - 13:00, Fysiikan laitos, Survontie 9 C, sali FYS1. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
Kemian (kemisti tai aineenopettaja) kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) 7.6.2017 klo 10:00 - 13:00, Ylistönrinne, Survontie 9C, sali FYS1. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
Ei valintakoetta.
Matematiikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Kirjallinen koe 5.6.2017 klo 10:00 - 13:00 Mattilanniemi, sali MaA102.

Matematiikan opettajakoulutukseen hakeville järjestetään pakollinen soveltuvuuskoe 5.6.2017 klo 13:30 - 16:30Hakiessasi ohjelmaan ilmoittaudut samalla pakolliseen soveltuvuuskokeeseen. Matematiikan ja tilastotieteen laitos ottaa soveltuvuuskokeeseen ilmoittautuneisiin yhteyttä ja pyytää vahvistamaan osallistumisen.

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) 5.6.2017 klo 10:00 - 13:00 Mattilanniemi, sali MaA102. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA, MAISTERIHAKUKOHTEET, JOISSA VALINTAKOE
Akvaattisten tieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v) Hakijoihin otetaan yhteys, mikäli heidät kutsutaan haastatteluun.
Fysiikan aineenopettajan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v) Fysiikan aineenopettajan maisteriohjelmaan hakeville järjestetään pakollinen soveltuvuuskoe 6.6.2017 klo 14:00 - 16:00, Ylistönrinne, Survontie 9 C. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen.
Fysiikan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v) Hakijoihin otetaan yhteys, mikäli heidät kutsutaan haastatteluun.
Kemian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Hakijoihin otetaan yhteys, mikäli heidät kutsutaan haastatteluun.

Matematiikan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v) Hakijoihin otetaan yhteys, mikäli heidät kutsutaan haastatteluun.
Tilastotieteen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

Hakijoihin otetaan yhteys, mikäli heidät kutsutaan haastatteluun.

Ympäristötieteen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v) Hakijoihin otetaan yhteys, mikäli heidät kutsutaan haastatteluun.

Kartat, pysäköinti ja majoitus

Tietoa pysäköinnistä ja majoituksesta
Jyväskylään on erinomaiset rautatie- ja linja-autoyhteydet. Kävelymatkaa asemilta kampuksille on noin 1- 2 km. Mikäli saavut valintakokeisiin omalla autolla, varaa riittävästi aikaa pysäköintipaikan löytämiseen. Yliopiston Seminaarinmäen kampuksen, Mattilanniemen alueen ja Ylistönrinteen alueen pysäköintipaikat eivät riitä kaikille autoilijoille, sillä suurin osa niistä on varattu henkilökunnan käyttöön (käytä esimerkiksi keskustan parkkihalleja). Huomaathan itse tarkistaa mahdolliset poikkeavat liikennejärjestelyt.

Jyväskylän yliopisto ei järjestä majoitusta kokeisiin saapuville. Otathan tarvittaessa yhteyttä yksityisiin majoituspalveluiden järjestäjiin.

Yksilölliset järjestelyt (erityisjärjestelyt) valintakokeessa

Valintakoejärjestelyillä pyritään varmistamaan hakijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa osaamisensa ja edellytyksensä opiskelijavalinnassa. Hakijat, joilla on perusteltu syy (esimerkiksi vamma, sairaus tai rajoite) yksilöllisiin järjestelyihin, hakevat tutkinnonsuoritusoikeutta (Opintopolku.fi) samoin kuin muutkin hakijat ja osallistuvat opiskelijavalintamenettelyyn tiedekunnan valintaperusteiden mukaisesti.

Mitä tarkoitetaan valintakokeen yksilöllisillä järjestelyillä?

Valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä ovat mm.

  • liikuntaesteetön tai häiriötön koetila,
  • apuvälineiden käyttö, avustaja tai tulkki,
  • tiedekunnan järjestämän tietokoneen käyttö valintakokeessa,
  • valintakoetehtävät tavallista suuremmalla tekstillä, pistekirjoituksella tai sähköisessä muodossa,
  • laajempi työtila,
  • hakijan oman tietokoneen ja sen apuvälineiden käyttö valintakokeessa,
  • lisäaika

Myöntämisperusteet

Yksilöllistä järjestelyä on haettava erikseen ja siitä tehdään erillinen päätös.

Oikeus yksilöllisiin järjestelyihin myönnetään, jos ilman järjestelyjä hakija joutuisi valintakoetilanteessa muita hakijoita huonompaan asemaan vamman, sairauden tai muun perustellun syyn vuoksi.

Lukivaikeuden perusteella on mahdollista hakea lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen, mikäli lukivaikeus on vaikea tai keskivaikea (asteikko ei lukivaikeutta - lievä lukivaikeus - keskivaikea lukivaikeus - vaikea lukivaikeus). Myönnettävä lisäaika voi olla 0,5–2 tuntia lukivaikeudesta, kokeen luonteesta ja kestosta riippuen (lisäajan myöntämistä harkitaan tapauskohtaisesti).

Yksilöllisen järjestelyn hakeminen

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun perustellun syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa, voit tehdä hakemuksen viimeistään 14 vuorokauden sisällä hakuajan päättymisestä. Yksilöllistä järjestelyä hakevan on liitettävä hakemukseen lääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve. Lausunnot, jotka osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Joissakin tapauksissa, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon. 

Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto, joka saa olla enintään viisi vuotta vanha. Hakija voi esittää hakemuksen lisäliitteeksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Mikäli ylioppilastutkintolautakunnan päätös sisältää asiantuntijalausunnot, tiedon lukivaikeuden vaikeusasteesta ja myönnetyistä järjestelyistä ja se on enintään 5 vuotta vanha, se on sinällään riittävä hakemuksen liitteeksi.

Erityisjärjestelyjen tarvetta ei tarvitse osoittaa erillisellä liitteellä, jos hakija tarvitsee pyörätuolin käyttämiseen liittyviä tila- ja kalustejärjestelyjä.

Huom. VAKAVA-koetta koskevissa erityisjärjestelyissä noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia ohjeita: www.helsinki.fi/vakava/erityisjarjestelyt.htm.

VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 30 minuuttia.

Erityisjärjestelyhakemus tulee tehdä heti opiskelupaikkahakemuksen jättämisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä 5.4.2017, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään tehdä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakulomake

Word-lomake. Jos käytät IE-selaina ja sinulta pyydetään käyttäjätunnusta ja salasanaa, paina riittävän monta kertaa ok, niin lomake aukeaa ilman niitä. Voit täyttää ja tulostaa lomakkeen ja lähettää sen postitse osoitteeseen: Hakijapalvelut, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Laita kuoreen merkintä "yksilölliset järjestelyt valintakokeessa."

Sähköisessä muodossa (sähköposti) hakemuksia ja liitteitä lähetettäessä on huomioitava, että arkaluontoisten, terveydentilaa koskevien tietojen lähettämiseen sisältyy tietosuojariski. Vastuu riskin ottamisesta on viestin lähettäjällä. Jyväskylän yliopiston hakijapalvelun sähköpostiosoite on hakijapalvelut(at)jyu.fi.

Määräaika hakemuksen toimittamiselle

Sinun on toimitettava yhteishaun valintakokeita koskeva hakemus yksilöllisiin järjestelyihin viimeistään 14 vuorokautta hakuajan päättymisestä (19.4.2017). Emme voi huomioida myöhässä saapuneita hakemuksia. Määräajan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain, jos osoitat että tarve yksilölliseen järjestelyyn on syntynyt erityisjärjestelynhakuajan päättymisen jälkeen.

Huom! Järjestely on valintakerta ja koekohtainen.

Päätös yksilöllisestä järjestelystä

Päätöksen yksilöllisen järjestelyn myöntämisestä tekee tiedekunta. Tiedekunta tiedottaa hakijaa päätöksestä pääsääntöisesti sähköpostitse ennen valintakoetta. Päätökseen liitetään valitusosoitus.

Jos olet saanut myönteisen päätöksen, mutta et osallistu valintakokeeseen ilmoita asiasta viipymättä hakijapalvelut(at)jyu.fi tai p. 040-805 4132 (voit laittaa myös tekstiviestin).

Päätös valintakokeen yksilöllisestä järjestelystä on valintakoekohtainen ja päätös on voimassa vain yhden valintakokeen ajan. Jos haet myöhemmässä haussa samaan tai muuhun hakukohteeseen sinun on haettava eritysjärjestelyä uudelleen.

Yksilöllisiä järjestelyjä koskevien tietojen käsittely ja salassapito

Valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä koskevat hakemukset ja niihin liitetyt terveydentilatiedot ovat salassa pidettäviä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (1999/621) 24§, 25k§). Salassapito tarkoittaa sekä velvollisuutta asiakirjan salassapitoon että vaitiolovelvollisuutta. Yliopiston sisällä salassa pidettävä tieto voidaan antaa niille työntekijöille, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia (Henkilötietolaki (1999/523) 11 §). Hakiessaan yksilöllistä järjestelyä hakija antaa suostumuksensa hakemuksen ja liitteiden sisältämien terveystietojen käsittelyyn valintakoejärjestelyjen toteuttamiseksi.

Kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden hakijoiden vastaukset arvostellaan samoin arvosteluperustein, eikä kokeen tarkastajalle kerrota onko koe suoritettu erityisjärjestelyin.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,