Yhden paikan säännös

Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja että erillishakuja. Se tarkoittaa, että

    • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan (lukukausi yliopistossa alkaa joko keväällä 1.1 tai syksyllä 1.8).
    • Yhden paikan säännös koskee myös korkeakoulujen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
    • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
    • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

 

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,