Hakijapalvelut

Hae tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon!

Hakijapalvelut on osa Opintopalvelut yksikköä. Hakijapalvelut neuvoo ja ohjaa hakijoita kaikissa hakemiseen ja opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä. Se vastaa yhteis- ja erillishakujen opiskelijavalintaprosessin koordinaatiosta yliopistossa. Sille kuuluvat valintoihin liittyvät hallinnolliset valmistelu-, tiedotus- ja toimeenpanotehtävät sekä haku- ja valintajärjestelmiin liittyvät pääkäyttäjävastuut. Hakijapalvelut osallistuu valintaperusteiden valmistelutyöhön asiantuntijana, huolehtii perustutkintokoulutuksen haku- ja valintaprosessin yhtenäisyydestä, ja osallistuu yliopiston edustajana opiskelijavalintoja koskevaan valtakunnalliseen yhteistyöhön.

Hakijapalvelut tekee yhteistyötä yliopiston viestintäpalvelujen kanssa kotimaisessa ja kansainvälisessä opiskelijarekrytoinniissa, markkinoinnissa ja viestinnässä. Viestintäpalveluissa koordinoidaan opiskelijalähettilästoimintaa. Saat meiltä tietoa erilaisista messuista, tapahtumista ja opiskelijavalintamateriaaleista.

Valmistelemme ja suunnittelemme palvelut niin, että kaikki sujuisi hyvin, kun haet opiskelupaikkaa Jyväskylän yliopistosta!

Tutustu koulutustarjontaan.


Ohjauspiste maahanmuuttajille

Hakijapalvelut tarjoaa ohjausta ja neuvontaa Suomeen muuttaneille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita korkeakoulutuksesta. Ohjaus ja neuvonta on suunnattu oleskelun statuksesta riippumatta kaikille maahanmuuttajille, jotka haluavat aloittaa korkeakouluopinnot, jatkaa opintojaan tai täydentää korkeakoulututkintoaan yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Palvelu kuuluu kuuden maahanmuuton vastuukorkeakoulun SIMHE - Supporting Immigrants in Higher Education in Finland toimintaan.

Ohjausta ja neuvontaa on tarjolla kasvokkaisina tai verkkovälitteisinä keskusteluina. Palvelua tarjotaan myös pienryhmille. Ajanvaraus ja lyhyt kuvaus omasta koulutuksellisesta taustasta ja kiinnostuksen kohteista tulee tehdä etukäteen sähköpostitse.