Hakijapalvelut

Hae tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon!

Hakijapalvelut on osa Opintopalvelut yksikköä.Hakijapalvelut neuvoo ja ohjaa hakijoita kaikissa hakemiseen ja opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä. Hakijapalvelut vastaa yhteis- ja erillishakujen opiskelijavalintaprosessin koordinaatiosta yliopistossa. Sille kuuluvat valintoihin liittyvät hallinnolliset valmistelu-, tiedotus- ja toimeenpanotehtävät sekä haku- ja valintajärjestelmiin liittyvät pääkäyttäjävastuut. Hakijapalvelut osallistuu valintaperusteiden valmistelutyöhön asiantuntijana, huolehtii perustutkintokoulutuksen haku- ja valintaprosessin yhtenäisyydestä, ja osallistuu yliopiston edustajana opiskelijavalintoja koskevaan valtakunnalliseen yhteistyöhön.

Hakijapalvelut tekee yhteistyötä yliopiston viestintäpalvelujen kanssa kotimaisessa ja kansainvälisessä opiskelijarekrytoinniissa, markkinoinnissa ja viestinnässä. Viestintäpalveluissa koordinoidaan opiskelijalähettilästoimintaa. Saat meiltä tietoa erilaisista messuista, tapahtumista ja opiskelijavalintamateriaaleista.

Valmistelemme ja suunnittelemme palvelut niin, että kaikki sujuisi hyvin, kun haet opiskelupaikkaa Jyväskylän yliopistosta!

Tutustu koulutustarjontaan.

SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) tarjoaa korkeakoulutukseen tukevaa ohjausta ja neuvontaa maahan muuttaneille. Palvelut on suunnattu kaikille siirtolaisille, jotka ovat kiinnostuneet korkeakoulutuksesta ja haluavat aloittaa korkeakouluopinnot suomalaisessa korkeakoulussa.

Ohjausta ja neuvontaa on tarjolla myös etäkeskusteluina videoneuvottelun välityksellä ja puhelimitse. Ajanvaraus ja lyhyt kuvaus omasta koulutustaustasta ja -intresseistä tulee tehdä ennakkoon ohjaaja Marita Häkkiselle osoitteeseen simhe-info@jyu.fi