SIMHE - Maahanmuuton vastuukorkeakoulut

Jyväskylän yliopisto toimii yhtenä kuudesta maahanmuuton vastuukorkeakoulusta, joiden tehtävänä on tarjota ohjausta ja neuvontaa sekä kehittää korkeakoulutuksen tukitoimia maahanmuuttajataustaisille hakijoille ja opiskelijoille.

Jyväskylän yliopiston hakijapalvelut tarjoaa ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat lisätietoa korkeakoulutuksesta ja haluavat hakea yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin tai täydentää korkeakoulututkintoaan Suomessa. Palvelu kuuluu kuuden maahanmuuton vastuukorkeakoulun SIMHE - Supporting Immigrants in Higher Education in Finland -toimintaan. SIMHE:n toteutuksesta vastaavat Jyväskylän yliopiston lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden ohella vastuukorkeakoulut tarjoavat tukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT), järjestävät opintoinfoja sekä koulutustilaisuuksia ja kehittävät korkeakoulujen toimintaa maahanmuuttajien koulutustarpeet paremmin huomioivaksi.

Vastuukorkeakoulutoiminta on opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2016 käynnistämä toimenpide, jonka tavoitteena on parantaa eri maahanmuuttajaryhmien pääsyä korkeakoulutukseen. Vastuukorkeakoulut toimivat keskitettyinä ohjauspisteinä, ja ovat myös alueillaan aktiivisia toimijoita. Toimenpiteen taustalla on kasvava maahanmuutto, ja erityisesti syksyllä 2015 Suomesta turvapaikkaa hakeneiden määrän kasvu. SIMHE:n alkuvaiheessa vuonna 2016 palvelut suunnattiinkin ensisijaisesti korkeakoulukelpoisille ja korkeakoulutetuille turvapaikanhakijoille ja pakolaisille. Toimintoja pilotoivat vuoden kestoisissa projekteissaan UniPID Jyväskylän yliopistossa ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Vuoden 2017 alussa tehtävät laajenivat kuuden korkeakoulun strategiaperusteisesti rahoitetuiksi toiminnoiksi.


Taustatietoa: 
Opetus- ja kulttuuriministeriön laajapohjaisen ohjausryhmän loppuraportti (2017)
Ohjausryhmän väliraportti (2016)
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 15.2.2017
Jyväskylän yliopiston tiedote 20.3.2017

SIMHE-UniPID -julkaisut:
Julkaisu seminaarista: Migrants in Higher Education: Fostering Cooperation at Universities 13.-14.12.2016
SIMHE-UniPID -pilottihankkeen yhteenveto