Kv-koulutusyhteistyö

Jyväskylän yliopiston tavoitteena on koulutusyhteistyön syventäminen kansainvälisten yhteisohjelmien ja muiden verkostojen puitteissa.

Kansainväliset palvelut avustaa yliopiston yksiköitä tämän tavoitteeen toteuttamisessa mm. seuraavalla tavalla:

  • avustamalla yksiköitä yhteistyösopimuksien solmimisessa
  • yhteisten tutkinto-ohjelmien suunnittelussa
  • tiedottamalla määrätyistä kv-koulutusyhteistyöohjelmista (mm. Erasmus+, Nordplus, HEI ICI) ja niiden tarjoamista rahoitusvaihtoehdoista
  • antamalla neuvontaa em. kv-koulutusyhteistyöhankehankemuksia laativille 
  • esittelemällä hankehakemukset ja hankeraportit rehtorille
Oheisilta sivuilta saat tietoa