Nordic Centre in India -kesäkurssiapurahat haussa

Jyväskylän yliopisto julistaa haettavaksi enintään kymmenen apurahaa Nordic Centre in India (NCI) -konsortion järjestämille noin kuukauden mittaisille kesäkursseille.

Apurahat on tarkoitettu soveltuvien alojen pidemmälle edistyneille opiskelijoille, joiden opinnot ja/tai kandidaatin-/maisterintutkielma liittyvät kurssien teemoihin ja/tai Intiaan. Haku päättyy 1.3.2017.

Kesän 2017 kurssit

 • Contemporary India: An Interdisciplinary Introduction Course
  Ajoitus:  2.-29.7.2017
  Järjestäjä: University of Hyderabad, Hyderabad
 • Approaching the Environment in India: Issues and Methods in the Study of the Nature-Economy-Society Interface
  Ajoitus:  25.6. - 22.7.2017
  Järjestäjä: Institute for Social and Economic Change, Bangalore
 • Human Rights in India: An Introduction
  Ajoitus: 9.7. - 5.8.2017
  Järjestäjä: National Law School of India University, Bangalore

Kurssit sisältävät päivittäin luentoja, omaehtoista opiskelua sekä harjoitustöitä kurssin aikana ja sen lopuksi. Hyväksyttävästä suorittamisesta opiskelija saa todistuksen (7,5 ECTS, hyväksytyllä lisätyöllä 10 ECTS). Kurssien opetuskieli on englanti.

Apuraha

Yliopisto nimeää vuoden 2017 kesäkursseille enintään kymmenen osallistujaa. Yliopiston kansainväliset palvelut maksaa hyväksyttyjen kurssimaksut (à 75 000 - 125 000 INR = n. 1000 - 1700 €/opiskelija). Kurssimaksu kattaa opetuksen, kurssilla jaettavan materiaalin sekä majoituksen ja ylläpidon. Hakijat hoitavat viisumi-, vakuutus- ja matkakulunsa sekä -järjestelynsä itse.

Valintaperusteet

Hakijoiden tulee edustaa soveltuvia aloja ja olla opinnoissaan kandidaattivaiheen loppuvaiheessa tai maisteriopinnoissa. Hakijoiden opintojen ja/tai kandidaatin-/maisterintutkielman tulee liittyä Intiaan ja/tai kurssien teemoihin. Kesäkurssisuorituksen tulee tukea opintoja sekä edesauttaa valmistumista. Mm. hyvä opintomenestys, hyvä englannin kielen taito (näyttö esim. aiemmista opinnoista/työharjoittelusta englannin kielellä, kielikeskuksen englannin kielen kursseista), kurssin ajankohdan sopivuus opintosuunnitelmaan sekä vahva motivaatio (esim. aiempi kansainvälinen toiminta) ovat valinnan kriteereitä. Lopullisen valinnan tekee NCI/kurssin järjestäjä.

Hakuohjeet ja hakudeadline

Englanninkielisten vapaamuotoisten hakemusten tulee sisältää seuraavat asiakirjat:

 • letter providing information about previous university studies, expectations and motivations for attending the course, as well as contact information (complete postal address, e-mail address, telephone number)
 • official transcript of records (opiskelijapalveluista T-rakennuksen toisesta kerroksesta)
 • CV and other related material to support your application
 • letter of recommendation signed by the professor representing the applicant’s major
 • copy of your student card

Hakemukset liitteineen tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen international-office@jyu.fi 1.3.2017 mennessä.

Hakuprosessi

Kansainväliset palvelut tekee päätöksen yliopiston valinnasta 15.3.2017 mennessä, jonka jälkeen hakemukset lähetetään NCI:hin. Lopullisen päätöksen kurssille valinnasta tekee NCI/kurssien järjestäjät huhtikuun alkupuolella. Mikäli hakijoita on enemmän kuin kursseille voidaan hyväksyä, tekevät NCI ja kurssijärjestäjät päätöksen valittavista opiskelijoista hakijoiden opintomenestyksen ja NCI-konsortioon osallistuvien yliopistojen paikkaosuuden mukaan. 

Lisätietoja

Kattavat tiedot kurssien sisällöstä ja ohjelmasta löytyvät NCI:n sivuilta osoitteesta www.nordiccentreindia.com/summer-programmes.php.

Lisätietoja valintaprosessista Jyväskylän yliopistossa: Laura Laamanen, puh. 040 805 4337, international-office@jyu.fi.