Nordic Centre in India -kesäkurssiapurahat haussa

Jyväskylän yliopisto julistaa haettavaksi enintään kymmenen apurahaa Nordic Centre in India (NCI) -konsortion järjestämille noin kuukauden mittaisille kesäkursseille.

Apurahat on tarkoitettu soveltuvien alojen pidemmälle edistyneille opiskelijoille, joiden opinnot ja/tai kandidaatin-/maisterintutkielma liittyvät kurssien teemoihin ja/tai Intiaan. Pidennetty hakuaika päättyy 16.3.2018.

Kesän 2018 kurssit

Kurssit sisältävät päivittäin luentoja, omaehtoista opiskelua sekä harjoitustöitä kurssin aikana ja sen lopuksi. Hyväksyttävästä suorittamisesta opiskelija saa todistuksen (7,5 ECTS-pistettä, hyväksytyllä lisätyöllä 10 ECTS-pistettä). Kurssien opetuskieli on englanti.

Apuraha

Yliopisto nimeää vuoden 2018 kesäkursseille enintään kymmenen osallistujaa. Yliopiston kansainväliset palvelut maksaa hyväksyttyjen kurssimaksut. Kurssimaksu kattaa opetuksen, majoituksen ja ylläpidon sekä sisältää oikeuden käyttää University of Hyderabadin tai ISECin kirjastoa ja terveyspalveluita. Osa kurssimateriaaleista sisältyy kurssimaksun hintaan. Hakijat hoitavat viisumi-, vakuutus- ja matkakulunsa sekä -järjestelynsä itse.

Valintaperusteet

Hakijoiden tulee edustaa soveltuvia aloja ja olla opinnoissaan kandidaattivaiheen loppuvaiheessa tai maisteriopinnoissa. Hakijoiden opintojen ja/tai kandidaatin-/maisterintutkielman tulee liittyä Intiaan ja/tai kurssien teemoihin. Kesäkurssisuorituksen tulee tukea opintoja sekä edesauttaa valmistumista. Mm. hyvä opintomenestys, hyvä englannin kielen taito (näyttö esim. aiemmista opinnoista/työharjoittelusta englannin kielellä, kielikeskuksen englannin kielen kursseista), kurssin ajankohdan sopivuus opintosuunnitelmaan sekä vahva motivaatio (esim. aiempi kansainvälinen toiminta) ovat valinnan kriteereitä. Hakijoilta vaaditaan vähintään arvosanojen keskiarvoa 3. Lopullisen valinnan tekee kurssin järjestäjä.

Hakuohjeet ja hakudeadline

Englanninkielisten vapaamuotoisten hakemusten tulee sisältää seuraavat asiakirjat:

  • letter providing information about previous university studies, expectations and motivations for attending the course, as well as contact information (complete postal address, e-mail address, telephone number)
  • official transcript of records (opiskelijapalveluista T-rakennuksen toisesta kerroksesta tai tilaa sähköisesti)
  • CV (and other related material to support your application, if applicable)
  • letter of recommendation signed by the professor or teacher representing the applicant’s major
  • copy of your student card

Hakemukset liitteineen tulee lähettää sähköpostitse pdf-muodossa osoitteeseen international-office@jyu.fi 16.3.2018 mennessä (pidennetty hakuaika).

Hakuprosessi

Kansainväliset palvelut tekee päätöksen yliopiston valinnasta 20.3.2018 mennessä (pidennettyä hakuaikaa koskien), jonka jälkeen hakemukset lähetetään NCI:hin. Lopullisen päätöksen kurssille valinnasta tekevät kurssien järjestäjät huhtikuun alkupuolella. Mikäli hakijoita on enemmän kuin kursseille voidaan hyväksyä, tekevät kurssijärjestäjät päätöksen valittavista opiskelijoista hakijoiden opintomenestyksen ja NCI-konsortioon osallistuvien yliopistojen paikkaosuuden mukaan. 

Lisätietoja

Kattavat tiedot kurssien sisällöstä ja ohjelmasta löytyvät NCI:n sivuilta osoitteesta www.nordiccentreindia.com/study-in-india.

Lisätietoja valintaprosessista Jyväskylän yliopistossa: Laura Laamanen, puh. 040 805 4337,  laura.m.laamanen[at]jyu.fi.