Anna palautetta opiskelijavaihdosta / Feedback on student mobility

Tällä lomakkeella voit antaa Jyväskylän yliopistolle palautetta opiskelijavaihdon organisoinnista ja parannusehdotuksia sen kehittämiseksi.

Please give us feedback and suggestions for improvement on the organizing of the JYU student exchange.

  • Kun olet kirjoittanut palautteen, paina lähetä-painiketta. Palaute on lähetetty yliopiston kv. palveluihin, jos näytölle tulee kiitosviesti palautteen lähettämisestä.
  • After finishing the feedback form, submit it by clicking the Send button above. Your feedback has been submitted for the JYU International Office in case you will receive a "Thank you" note after clicking the Send button.
kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,