Äänestäminen ulkomailla

Sinulla on mahdollisuus äänestää Suomen vaaleissa myös ulkomailla ollessasi

Ulkomailla äänestetään ennakkoäänestyspäivinä. Ennakkoäänestys ulkomailla toimitetaan valtioneuvoston asetuksella määrätyissä Suomen edustustoissa ja niiden toimipaikoissa (jatkossa edustustot). Niissä voi äänestää kuka tahansa kunnallisvaaleissa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä maassa tai missä kunnassa hän asuu. Ota mukaasi ennakkoäänestyspaikalle henkilöllisyystodistus. Myös postitse saamasi ilmoituskortti (ilmoitus äänioikeudesta) on hyvä ottaa mukaan.

Lisätietoja: