Kieli- ja kulttuurivalmentautuminen

Hyvä kieli- ja kulttuurinlukutaito on onnistuneen vaihdon edellytys

Kielivalmentautuminen

Mikäli kielitaitosi on etukäteen kunnossa, voit käyttää energiasi tehokkaimmin oppiaineesi opiskeluun ulkomailla, eikä aikasi kulu esim. puutteellisesta kieli- ja kulttuuritaidoista johtuviin ongelmiin.

Suositeltavat kielikurssit vaihtoon lähtijöille

    • Erasmus-lähtijöille verkkopohjaiset OLS-kielikurssit
    • Euromobil-kielenoppimisohjelma: englannin-, saksan- ja ranskankielisiin maihin, Unkariin, Puolaan, Portugaliin, Romaniaan ja Tšekin lähteville

Kielen opiskelun matkapuhelinsovellukset

Kansainvälisten (työelämä-)valmiuksien kehittäminen

Kv-kompetenssi ei ole vain kielitaitoa. Ulkomaille opiskelemaan lähtevä tarvitsee turistia paremman kulttuurisen kielitaidon. Jyväskylän yliopistossa ulkomaanjaksoille on asetettu seuraavat kansainvälisiin työelämävalmiuksiin liittyvät osaamistavoitteet:

Ulkomaanjakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää erilaisten kulttuuristen tekijöiden ja kontekstien (kieli, kansallisuus, sukupuoli, ikä, yhteiskunnallinen asema, tieteenala, yms.)  merkitystä vuorovaikutuksessa
  • tiedostaa ja osaa analysoida oman kulttuurisen identiteetin muodostumiseen ja muokkautumiseen liittyviä tekijöitä
  • ymmärtää ja kunnioittaa kulttuurista monimuotoisuutta
  • on kiinnostunut globaaleista kysymyksistä ja osaa tarkastella niitä uudenlaisista näkökulmista

Saadaksesi työkaluja em. osaamistavoitteiden saavuttamiseen, suositellaan vaihtoon lähteville mm. seuraavia kursseja ja resursseja:

Kulttuurinen sopeutuminen

Tutustu paikalliseen kulttuuriin ja normeihin etukäteen, sillä se voi helpottaa vaihtokohteeseen sopeutumista. Suurin osa ulkomaille pidemmäksi aikaa matkustavista ihmisistä kokevat jonkinasteista kulttuurishokkia oleskelunsa aikana. Tämä on siis täysin normaalia. Lisätietoa kulttuurishokista ja sen ilmenemisestä kannattaa käydä lukemassa esim. Kilroy:n sivuilta https://travels.kilroy.fi/matkainfo/matkan-aikana/kulttuurishokki, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Culture_shock ja https://www.wikihow.com/Overcome-Culture-Shock-in-a-Foreign-Country.