Opintosuunnitelman laatiminen (Learning Agreement)

Laadi ennen vaihtoon lähtöäsi opintosuunnitelma vaihtokaudelle

Opintosuunnittelu

Tutustu kohdeyliopiston opetustarjontaan, kun vaihtolukukautesi opinto-opas on julkaistu kohdeyliopistosi verkkosivuilla. Saadaksesi suurimman hyödyn vaihdostasi, valitse kursseja, jotka vievät tutkintoasi eteenpäin. Vaihtoehtoisesti voit valita kursseja, jotka syventävät osaamistasi tietyllä osa-alueella. Pääsääntöisesti voit valita kursseja tulevasta kotitiedekunnastasi / -laitokseltasi. Mikäli haluat ottaa kursseja yli tiedekuntarajojen, tulee mahdollisuudesta kysyä kohdeyliopistosta. Keskustele kurssivalinnoistasi tarvittaessa tiedekuntasi / laitoksesi kv-yhdyshenkilön kanssa.

Kurssivalinnat kirjataan tyypillisesti kohdeyliopiston hakulomakkeelle tai erilliselle opintosuunnitelma (Learning Agreement) -lomakkeelle. Opintosuunnitelman avulla vastaanottava yliopisto saa tiedon siitä, mistä kursseista olet kiinnostunut ja lähettävä tiedekunta puolestaan voi hyväksyä kurssi- ja hyväksilukusuunnitelmasi.

Learning Agreement

Erasmus-, FIRST- ja Nordlys-opiskelijoiden tulee laatia opintosuunnitelma ns. Learning Agreement –lomakkeelle ja hyväksyttää se seuraavasti:

  1. Täytä Learning Agreement -lomake. Erasmus-opiskelijat saavat lomakkeen liitetiedostona Mobility-Online-järjestelmästä (voit käyttää myös kohdeyliopiston vastaavaa lomaketta). FIRST–opiskelijat voivat tulostaa lomakkeen kv. palvelujen lomakkeet-sivulta. Nordlys-opiskelijat voivat täyttää ja tulostaa lomakkeen suoraan Mobility-Online-järjestelmässä osana työnkulkua.
  2. Voit kirjata Hyväksilukusuunnitelman kohtaan JY:n opintoja/kokonaisuuksia, joihin haluaisit sijoittaa ulkomailla suoritetut opinnot. Voit katsoa tiedekuntakohtaisia ohjeita opintojen hyväksilukemisestaMikäli et kuitenkaan ole varma, mitä hyväksilukusuunnitelmaan kirjaisit tässä kohtaa, voit jättää kohdan tyhjäksi ja täyttää sen tiedekunnan kv.suunnittelijan kanssa allekirjoitusvaiheessa.
  3. Pyydä lomakkeelle lähettävän tiedekunnan kv-yhdyshenkilön allekirjoitus.
  4. Lähetä Learning Agreement –opintosuunnitelmalomakkeen kohdeyliopistoon allekirjoitettavaksi esim. hakulomakkeesi liitteenä tai skannattuna. Lomakkeelle voi tehdä myöhemmin muutoksia, mikäli ajantasainen opinto-ohjelma ei ole hakuhetkellä saatavissa.
  5. Vaihtoyliopisto lähettää Learning Agreementin allekirjoitettuna hakijalle takaisin. Erasmus-ja Nordlys –opiskelijoiden tulee ladata se Mobility-Online –järjestelmään 1 kuukauden sisällä vaihdon aloittamisesta. FIRST-lähtijöiden tulee palauttaa kopio allekirjoitetusta Learning Agreement –lomakkeesta kv. palveluihin ko. vaihdosta vastaavalle henkilölle. 

Learning Agreement -lomakkeella usein kysytyt kysymykset (Erasmus-lähtijöille):

 

Sending institution Erasmus code SF JYVASKY01
Institutional Erasmus coordinator

Tuija Koponen, Head of International Office
international-office@jyu.fi, tel. +358 40 805 4333

Mikäli tarvitset lomakkeellesi ns. institutional coordinaattorin allekirjoituksen, voit pyytää sen kv. palveluista (T 268), international-office[at]jyu.fi

Departmental Erasmus coordinator Lähettävän tiedekunnan / laitoksen kv-yhdyshenkilö
ISCED / subject area code (=kohdekorkeakoulussa opiskeltavan alan koodi) ISCED 2013 codes (ISCED 2013 koulutusalakoodit)

Muutokset Learning Agreementiin

Jos teet Learning Agreementiin muutoksia, voit sopia muutoksista s-postitse tiedekuntasi kv-yhdyshenkilön kanssa. Vaihtoehtoisesti voit täyttää Learning Agreementin muutokset-osion (taulukot A2 ja B2 Erasmuksilla ja Changes-osio muilla) ja lähettää sen skannattuna tiedekuntasi kv-yhdyshenkilölle hyväksyttäväksi. 

Muista ladata Mobility-Onlineen kaikki eri versiot Learning Agreementistasi!

ECTS-opintopisteet (eurooppalaisissa yliopistoissa)

Suurimmassa osassa eurooppalaisia yliopistoja on käytössä ns. ECTS (European Credit Transfer System) -opintopistejärjestelmässä, jonka tavoitteena on helpottaa opintojen vertailtavuutta eurooppalaisten maiden välillä. Yksi ulkomailla suoritettu ECTS-opintopiste vastaa yhtä JY:n opintopistettä.

Jos kohdeyliopistosi ei käytä ECTS-opintopisteitä, joudutaan korvaavuudet katsomaan kurssikohtaisesti esim. kurssin laajuuden mukaisesti.