Opintotuki ulkomailla

Opiskelijavaihdossa olet oikeutettu normaaliin opintorahaan, ulkomaan asumislisään ja -lainaan

Ulkomaan asumislisän suuruus

Asumislisä on kiinteän suuruinen, lukuun ottamatta muutamia alhaisen vuokratason maita, joissa asumislisä on alhaisempi. Tarkista ajantasainen asumislisän suuruus ja alhaisen elintason maat Kelan sivuilta.

Ulkomaan asumislisän hakeminen

Ulkomaan asumislisää voit hakea pankkitunnuksillasi Kelan verkkopalvelussa (www.kela.fi). Vaihtoehtoisesti voit täyttää paperisen ”opintotuen muutosilmoitus - OTm lomakkeen, johon merkitset henkilötietosi sekä täytät ulkomailla opiskeluun liittyvät kohdat. Lomakkeen saat Kelan verkkosivuilta.

Erasmus-, ISEP-, Nordlys-, FIRST  ja yliopiston kahdenvälisten vaihto-ohjelmien kautta lähtevien ei tarvitse liittää opintotuen muutosilmoitukseen todistusta vaihtokaudesta, vaan tieto vaihdosta menee kansainvälisistä palveluista suoraan Kelalle, kun opiskelija on vahvistanut vaihdon päivämäärät Mobility-Online -portaalissa. Muiden (esim. Nordplus-vaihtoon, laitoksen omaan vaihtoon tai itsenäisesti ulkomaille lähtevien) tulee toimittaa laitoksen todistus vaihtokaudesta opintotukihakemuksen liitteeksi.

Ulkomaan opintolaina

Voit saada valtion takaamaa opintolainaa ulkomaille, jos saat opintorahaa. Voit hakea lainan haluamastasi pankista. Pankki päättää lainan myöntämisestä. Ulkomaan opintolainan määrä on 800 € / kk (1.8.2017 alkaen). Lue lisää ehdoista ja hakemisesta: http://www.kela.fi/opintotuki-ulkomaille-maara-ja-maksaminen

Ulkomainen palkkatulo

Opintotuen suuruuteen vaikuttaa ulkomailla saatu tulo, jos vastaavanlainen tulo Suomessa saatuna olisi veronalainen. Huomioi tämä siis, jos aiot työskennellä vaihtosi aikana ulkomailla. Olet velvollinen ilmoittamaan ulkomailla hankkimasi tulot opintotuen myöntäjälle. Ulkomaiseen opiskelujaksoon tai harjoitteluun myönnettyä apurahaa ei kuitenkaan oteta opintotuen tulovalvonnassa huomioon.

Oletettu opintopistekertymä ulkomailla on 5 op / kk

Opintotukea saadakseen ulkomailla tulee opiskella yhtä paljon kuin kotimaassakin (5 opintopistettä / kk). Tuen maksamista voidaan kuitenkin jatkaa, kun opiskelijalla on arviointia edeltävältä koko opiskeluajalta tutkintoon kuuluvia opintosuorituksia vähintään keskimäärin 5 opintopistettä tukikuukautta kohti (4,8 op tukikuukautta kohti 1.8.2011 edeltävänä aikana).

Opintojen edistymistä seurataan vuosittain lokakuussa, jolloin 1.8. - 31.7. kertyneitä opintosuorituksia verrataan samana aikana käytettyyn opintotukeen. Mikäli opintosuorituksia ei ole tarpeeksi, opiskelija saa opintotukilautakunnalta selvityspyynnön. Ulkomailla suoritettujen opintojen viemisestä Jyväskylän yliopiston opintorekisteriin kannattaa siis huolehtia mahdollisimman pian vaihtokauden päätyttyä. Muista myös, että ulkomailla suoritetuista opinnoista voi hakea kieliopintokorvaavuuksia yliopiston kielikeskuksesta (ks. osio ’Opintojen hyväksiluku’).

Lisätietoja: http://www.kela.fi/opintotuki-ulkomaille