Esteettä vaihtoon

Jyväskylän yliopisto pyrkii luomaan kaikille opiskelijoilleen yhtäläiset mahdollisuudet osallistua opiskelijavaihto-ohjelmiin esim. terveydentilasta ja perhetilanteesta huolimatta.

Erityisapurahoja

Erityisiä palveluja tarvitsevilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea erityisapurahoja, joilla vaihdosta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia voi kattaa. Asumisjärjestelyt sekä mahdollisuudet tarjota erityisiä palveluja vaihtelevat huomattavasti maittain ja yliopistoittain. On suositeltavaa olla hyvissä ajoin yhteydessä kv. palvelujen kautta kohdeyliopistoon asian tiimoilta, jotta tarvittavien palveluiden saatavuus voidaan selvittää ajoissa.

Perheelliset opiskelijat Erasmus-vaihdossa

Myös perheellisenä on mahdollista osallistua vaihtoon. Vaihdon käytännön järjestelyt on aloitettava tuolloin normaalia aikaisemmin, jotta tarvittavien lisäpalvelujen saatavuus saadaan selvitettyä. Selvitettäviä asioita ovat mm. perheasuntojen, päivähoidon ja kansainvälisten koulujen saatavuus.

Perheelliset opiskelijat (joilla on alaikäisiä huollettavia), saavat 200 € /  kk erillisapurahaa normaalin opiskelijavaihtoapurahan lisäksi osallistuessaan Erasmus-opiskelija tai -harjoitteluvaihtoon. Tukea voidaan myöntää myös silloin, kun alaikäinen huollettava jää kotimaahan.

Esteettömyystuki Erasmus, Nordplus/Nordlys- ja FIRST-vaihtoon lähteville

Erityispalveluja tarvitsevat Erasmus-/Nordplus-/Nordlys- ja FIRST-vaihtoon valitut opiskelijat voivat hakea erityisapurahaa, mikäli vaihdosta aiheutuu hänelle normaalien vaihdosta aiheutuvien kustannuksien (matkat, majoitus, ruokailu) lisäksi erityiskustannuksia. Erityisissä tapaukissa tämäntyyppinen vaihtoon anottu tuki voidaan myöntää täysimääräisesti (100%). Apurahalla voi kattaa esim. seuraavanlaisia lisäkustannuksia:

  • erityiset matkajärjestelyt
  • soveltuvan asumismuodon järjestelyt
  • avustajan palkkaus (apurahan myöntämissä rajoissa)
  • lääketieteellinen seuranta (fysioterapia, terveystarkastukset) tai
  • erityiset opetusmateriaalit (pistekirjoituksena, äänitteenä) tai opetuksen pedagogiset tukipalvelut.

Opiskelijavaihtovalintojen jälkeen yliopiston kv. palvelut tiedottaa valituille, kuinka estettömyystukea voi hakea. Apurahan saamiseksi hakijan tulee täyttää kv. palveluista saatava hakulomake, jossa hänen tulee kuvata tarvittavat tukipalvelut sekä arvio niiden kustannuksista. Hakemuksen tulee liittää lääkärinlausunto. Hakulomake palautetaan myös kv. palveluihin.

Lisätietoja kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyönkeskuksen CIMOn sivuilla

Esteettömyysapuraha Jyväskylän yliopiston kahdenvälisiin ja ISEP-opiskelijavaihtoihin valituille ja ulkomaisen työharjoittelun apurahan saaneille

Jyväskylän yliopiston esteettömyystuki on tarkoitettu mahdollistamaan ulkomainen opiskelujakso silloin, kun opiskelijan vamman, sairauden, oppimisvaikeuden tai muun vastaavan syyn huomioon ottaminen tuo lisäkustannuksia ulkomailla opiskeluun. JY:n esteettömyystuki on tarkoitettu niille opiskeljoille, jotka on valittu JY:n kahdenvälisiin tai ISEP-vaihtoihin. Lisäksi ulkomailta työharjoittelupaikan hankkineet opiskelijat voivat hakea JY:n esteettömyystukea.

Opiskelijakohtaiset tukisummat määritellään hakemusten määrän, hakijoiden yksilöllisten tarpeiden ja todennettujen lisäkustannusten perusteella. Lisätietoja esteettömyystuen hausta lähetetään kaikille kahdenvälisiin ja ISEP-vaihtoihin valituille. Lisätietoja myös kv. palveluista (international-office [at] jyu.fi).

Lisätietoja esteettömystuesta koskien ulkomaista työharjoittelua saa yliopiston työelämäpalveluista (Annamari Rovamo, etunimi.sukunimi@jyu.fi).

CIMOn harjoitteluapurahat

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyönkeskuksen CIMOn harjoitteluohjelmiin valitut voivat hakea myös esteettömyystukea.

Käytännön tietoa sosiaaliturvasta ja tukipalveluista

Sosiaaliturva ulkomailla

Mikäli päätoimisesti opintoja suorittava opiskelija osallistuu opintojensa aikana opiskelijavaihtoon, hänelle voidaan maksaa vammaistukea / työkyvyttömyyseläkettä myös ulkomaille edellyttäen, että KELA katsoo hänen kuuluvan suomalaisen sosiaaliturvan piiriin. Koska opiskelijavaihto katsotaan tilapäiseksi oleskeluksi ulkomailla, vaihtoon osallistuva säilyy pääsääntöisesti suomalaisen sosiaaliturvan piirissä vaihdon ajan.
Vammaistuen / eläkkeen saaminen on ehdottomasti selvitettävä ennen ulkomaille muuttoa. Opiskelijan on asioitava koti-paikkakunnan Kelassa ennen ulkomaille muuttoa vakuuttamisasioissa, jolloin vahvistuu, säilyykö hänellä oikeus vammaistukeen / eläkkeeseen.

Lisätietoja saa KELA:n kansainvälisistä asioista (esim. Jyväskylän toimipiste: puh. 020 425 6106).

Opiskelujen tukipalvelut Pohjois-Amerikassa

Useissa amerikkalaisissa yliopistoissa tukipalvelut ovat hyvät ja ulkomaalaisille opiskelijoille tarjotaan samat palvelut kuin paikallisillekin. Esim. viittomakielinen opiskelija voi saada tulkin opintojensa ajaksi. Pohjois-Amerikkaan suuntaavaan opiskelijan kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä paikalliseen yliopistoon tiedustellakseen palvelujen saatavuutta. Asiaa voi siellä hoitaa erityinen toimisto, joka vastaa sekä opinto- että käytännön asioiden mukauttamisesta (accommodations).

Pohjois-Amerikan yliopistoihin hakevien tulee yleensä suorittaa englanninkielen TOEFL-kielitesti. Opiskelijoiden on mahdollista osallistua myös sovellettuun testiin, jossa on saatavilla esim. suurella fontilla, pistekirjoituksella tai nauhalla olevat ohjeet ja tehtävät, viittomakielen tulkki tms. Vaihtoehtoisesti voi saada myös pidennetyn testiajan. Lisätietoja TOEFL-kielitestin sivulla: http://www.ets.org/disability/
jossa esim. Guide for Test Takers with Disabilities -opas (pdf).

Vaihtokokemuksia

Lue opiskelijoiden vaihtokokemuksista opiskelijavaihdossa:

Ludvig-Maximilians-Universität München, Saksa

Universidade de Santiago de Compostela, Espanja

Nordplus-kielikurssi Göteborgissa (huom! JY:n rahoituksella ei voi päästä kielikursseille ulkomaille, mutta tässä vaihtokokertomuksessa on muuta yleistä tietoa ruotsalaisessa yliopistossa opiskelusta)

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,