Kansainvälisty kampuksella

Työelämässä tarvittavia kansainvälisyystaitoja voit kehittää myös omalla kampusella tai omassa kaupungissa.

JY:n vieraskieliset kurssit

Kaikki tiedekunnat tarjoavat vieraskielistä opetusta, joissa on mahdollista päästä opiskelemaan monikulttuurisssa ryhmissä. Myös suomalaisten opiskelijoiden on mahdollisuus osallistua vieraskieliseen opetukseen.

Englanninkieliset kurssit

Courses in English (for exchange students)

Kansainväliset maisteriohjelmat

Jyväskylän yliopiston englanninkielisiin maisteriohjelmiin voit hakea kandidaatin tutkinnon suoritettuasi.

Kansainväliset tutkimusryhmät

Saat arvokasta kv-kokemusta, mikäli pääset työskentelemään tiedekuntasi/laitoksesi kansainväliseen tutkimusryhmään. Samalla voit luoda oman alasi verkostoja. Lisätietoja tutkimusryhmistä saat oman pääaineesi opettajilta.

Movin (ent. kielikeskus) kurssit

Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskus Movi tarjoaa opiskelijoille kieliopintoja monissa kielissä sekä kielen ja kulttuurin opintokokonaisuuksia mm. saksan ja ranskan kielissä.

Movin opintotarjonta eri kielissä

Vieraita kieliä voit opiskella myös vapaamuotoisesti yliopiston ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa. Each One Teach One (EOTO) -ohjelman idea on, että sinä voit opettaa hyvin osaamasi kieltä (esim. suomen kieltä) ulkomaalaiselle opiskelijalle ja hän puolestaan voi opettaa omaa äidinkieltään sinulle. EOTO-ohjelman suorittamisesta saa opintopisteitä. Lisätietoja kielikeskuksen sivulta:

https://movi.jyu.fi/eoto

Etäopiskelu ulkomaille

Monet ulkomaiset korkeakoulut tarjoavat luentojaan avoimesti verkossa (MooC = massive open online course). Myös kokonaisia opintokokonaisuuksia, kursseja ja tutkintoja voi suorittaa etänä, mutta koulutustarjoajan tausta tulee selvittää tarkasti, ennen maksullisiin verkko-opintoihin sitoutumista.

Tutustu huippuorganisaatioiden tarjoamiin verkkoluentoihin esim. osoitteessa https://www.edx.org/

Monikielinen kulttuurienvälinen osaaminen (MoKO)

Monikielinen kulttuurienvälinen osaaminen (MoKO) antaa Jyväskylän yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille mahdollisuuden panostaa kansainvälistymisvalmiuksiensa kehittämiseen ja osaamisensa näyttöön.

MoKO kokoaa opintoja, joita on suoritettu Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen kursseina, ainelaitoksille ja esimerkiksi vaihto-opiskelijana. Monikielinen kulttuurienvälisen viestinnän kurssi (Fundamentals in intercultural and multilingual communication, XYHX003) on kaikille MoKOa kokoaville pakollinen. Muuten MoKO ei välttämättä edellytä ylimääräisten opintojen suorittamista. MoKO ei ole opinto-ohjelma tai opintokokonaisuus, eikä se käy sinällään sivuaineeksi. MoKO on todistus tutkinnon eri osiin sijoittuvista opinnoista, jotka tavalla tai toisella vahvistavat opiskelijan kulttuurista osaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia.


Kv-tutortoiminta

Ulkomaalaisten opiskelijoiden tutorina toimiminen on erinomainen tapa luoda kontakteja (oman alan) kansainvälisiin opiskelijoihin, kohentaa kielitaitoa ja kerätä työkokemusta monikulttuurisen ryhmän ohjauksesta. Kv-tutoriksi haetaan kaksi kertaa vuodessa ja kaikki tutorit saavat tehtävään koulutuksen. Tutortoiminnasta saa opintopisteitä.

Lue lisää ulkomaalaisten opiskelijoiden tutoroinnista

JYYn kv-toiminta

JYY järjestää monikulttuurista toimintaa yliopiston ulkomaalaisille opiskelijoille, vaihtoon lähteville ja kaikille kansainvälisyydestä kiinnostuneille.

Ylioppilaskunnan kansainvälisen toiminnan valiokunta pyrkii edistämään kansainvälisyyttä ja suvaitsevaisuutta yliopistossa ja tukee kansainvälisiä opiskelijoita mm. opiskeluun ja omiin vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvissä asioissa. Kv-valiokunta järjestää myös erilaisia tapahtumia ja tempauksia.

JYYn kv-valiokunta

Lisätietoja:
kv-asiantuntija(at)jyy.fi
puh. 050 338 7655

Kansainväliset järjestöt


Erasmus Student Network

Erasmus Student Network (ESN) järjestää ulkomaalaisille ja suomalaisille opiskelijoille yhteistä toimintaa, kuten matkoja, retkiä ja teemailtoja.
ESN Jyväskylä

Vapaaehtoistyö

Kansainvälistä vapaaehtoistyötä voit tehdä Jyväskylässä mm. monikulttuurisuuskeskus Gloriassa. Gloriassa pääset toimimaan suomen kielen opettajana/ohjaajana suomen kielen ryhmissä, työskentelemään perhekahvilassa, kerhoissa, tapahtumissa ja kesäleireillä sekä suunnitelemaan uusia ryhmiä, tapahtumia ja tempauksia.

AIESEC

AIESEC tarjoaa mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen omalla kampuksella. AIESECin kautta on mahdollista päästä myös työharjoitteluun ulkomaille.
AIESEC Jyväskylä

Jyväskylässä toimii myös lukuisia muita järjestöjä, joiden parissa voi päästä työskentelemään tai harjoittamaan esim. vapaaehtoistyötä.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,