Erasmus+ -opiskelijavaihto

ERASMUS+ -vaihto-ohjelman puitteissa korkeakouluopiskelijat voivat opiskella toisessa eurooppalaisessa korkeakoulussa.

Erasmus-ohjelman periaatteet

Erasmus-opiskelijavaihtoon lähtevän tulee

 • olla kirjoilla Jyväskylän yliopistossa perustutkinto- tai jatko-opiskelijana koko vaihtojakson ajan
 • olla suorittanut vähintään yhden vuoden korkeakouluopinnot (maisteriohjelmaan valituilla yhden lukukauden opinnot) ennen vaihtoon lähtöä sekä
 • täyttää muut opiskelijavaihtoon lähtemisen edellytykset

Erasmus-vaihto voi kestää 3-12 kk.

Erasmus-jaksolle (opiskelu tai työharjoittelu) voi osallistua maksimissaan 12 kk kussakin tutkintovaiheessa (kandidaatti/maisteri/tohtori).

Voit esim. osallistua

 • maks. 12 kk opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon kandidaattivaiheessa ja
 • maks. 12 kk opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon maisterivaiheessa ja
 • maks. 12 kk opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon jatko-opintovaiheessa

Mikäli olet ollut Erasmus-jaksolla ennen lv. 2014-2015, huomioidaan käytetyt Erasmus-kuukaudet uusia paikkoja myönnettäessä. Huom! Laitokset saattavat antaa valinnoissa etusijan halutessaan niille opiskelijoille, jotka eivät ole olleet aikaisemmin Erasmus-jaksolla.

Erasmus-vaihtokohteet

Erasmus-vaihtopaikkoja on EU- ja ETA-maissa (mm. Norjassa ja Islannissa) sekä Turkissa.

Erasmus-opiskelijavaihtokohteet hakuportaalissa (ohjeet ja portaali englanniksi)

ERASMUS-opiskelijavaihto perustuu laitosten välisiin oppiainekohtaisiin vaihtopaikkoihin. Tämän vuoksi vaihtopaikka kannattaa valita oman pää/sivuainelaitoksen paikkojen joukosta. Jos lähdet vaihtoon esim. kemian laitoksen vaihtopaikalla, on sinulla oikeus opiskella kohteessa kemiaa. Mutta koska sopimukset voivat olla myös laitos- tai tiedekuntakohtaisia, kannattaa kokeilla erilaisia rajausehtoja hakuportaalissa, jotta näet kaikki itsellesi sopivat kohteet.

Muiden oppiaineiden opiskelumahdollisuus vaihtelee suuresti yliopistoittain niiden joustavuuden mukaan, ja tämä on kysyttävä aina erikseen kohdeyliopistosta.

Lisätietoja yksittäisistä vaihtokohteista saa ko. yksikön kv-yhdyshenkilöltä.

Sveitsi on Erasmus-ohjelman ulkopuolella, mutta Sveitsin kohteisiin voi lähteä Erasmus-ohjelman kaltaiseen vaihtoon. Sveitsiin lähtijöiden apuraha maksaan sveitsiläisen korkeakoulun kautta. Sveitsiin valitut eivät voi saada Jyväskylän yliopiston Erasmus-apurahaa.

Hakeminen ja valinta

Hakuaika

ERASMUS-hakuaika seuraavalle lukuvuodelle alkaa 15.1. ja päättyy vuosittain 15.2.
Vapaaksi jääneiden paikkojen täydennyshaku
käynnistyy 1.4. Täydennyshaussa ei ole päättymispäivää, mutta hakijan tulee huomioida vastaanottavan yliopiston hakuajat. Kohteeseen ei voi enää hakea, mikäli hakudeadline ko. yliopistoon on jo päättynyt. Kunkin yliopiston hakuajat on saatavilla ko. yliopiston verkkosivuille (hae: application deadlines for incoming Erasmus students).

Hakulomake

Erasmus-paikkaa haetaan täyttämällä sähköinen Erasmus-opiskelijavaihtopaikan hakulomake Mobility-Online-hakujärjestelmässä, jonne pääset hakuportaalin kautta (hakuohjeet englanniksi).

Voit hakea samalla kertaa 1-3 eri yliopistoon. Hakemuksen liitteeksi tarvitset todistuksen suorittamistasi kieliopinnoista, mikäli ne eivät näy opintorekisteriotteellasi (esim. lukion päättötodistus). Mikäli haet muun kuin oman laitoksen vaihtopaikkaa, tulisi sinulla olla myös puolto omalta kotilaitokseltasi (ko. puoltolomakkeen saat hakujärjestelmän kautta). Jatko-opiskelijoiden tulee lisätä hakemukseen myös jatko-opintojen ohjaajan puolto.

Valinta

Päätökseen ERASMUS-vaihtoon osallistujista tekee se laitos/tdk/oppiaine, jonka vaihtopaikasta on kyse. Valinnat tehdään Opiskelijavaihtoon lähtemisen periaatteiden mukaan.

Mikäli haet muun kuin oman tiedekuntasi paikkaa, tarvitset puollon omasta tiedekunnastasi. Vaikka vaihtopaikkoja on vapaana, voi tiedekunta jättää hyväksymättä / puoltamatta hakemusta esim. sillä perusteella, että opintojen vaihe ei tue vaihtoon lähtöä tai opinnoissa edistyminen / kielitaito ei ole riittävää. 

Apuraha ja kustannukset

Kustannukset

Lähtijä vastaa itse matka- sekä elinkustannuksista vaihdon aikana.

Apuraha ja vaihdon rahoitus

Opiskelu vaihtokohteessa on maksutonta. Jokainen Erasmus-vaihtoon valittu saa Erasmus-apurahan, joka on on tarkoitettu matkakustannusten ja ylimääräisten oleskelukustannusten peittämiseen.

Opiskelijavaihdossa Erasmus-apurahan suuruus määräytyy vaihdon keston ja kohdemaan mukaan. Lv. 2019-2020 apuraha on

 • korkeamman hintatason maihin (Tanska, Islanti, Irlanti, Luxemburg, Liechtenstein, Norja, Ruotsi ja Iso-Britannia) apuraha on 420 €/kk ja 14 €/pvä.
 • kaikkiin muihin ohjelmamaihin apuraha on 360 €/kk ja 12 €/pvä.
 • Sveitsi ei virallisesti kuulu Erasmus-ohjelmaan, mutta Sveitsin valtio maksaa saapuville vaihto-opiskelijoille Erasmus-tyyppisen apurahan, joka lv. 2017-18 oli CHF 360 (n. EUR 335). Sveitsiin lähtevät saavat tietoa ja ohjeet apurahan hakemiseen omasta vaihtokorkeakoulustaan.

Lisätietoja Erasmus-apurahasta

Perheellisten opiskelijoiden erillisapuraha

Perheelliset opiskelijat (=joilla on alaikäisiä huollettavia lapsia) saavat 200 € / kk erillisapurahaa normaalin Erasmus+ apurahan lisäksi.

  Opintotuki

  Vaihtoon lähtevät voivat hakea elinkustannuksia varten kotimaista opintorahaa sekä ulkomaan asumislisää ja lainaa.

  Esteettömyystuki

  Esteettömyystuki on tarkoitettu mahdollistamaan vaihto silloin kun jokin erityistarve, esim. vamma, sairaus tai oppimisvaikeus, aiheuttaa vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi esteettömään asumiseen, liikkumiseen tai opiskeluun liittyviin erityisjärjestelyihin kuten oppimateriaaleihin. Lue lisää esteettömyystuesta.

  Kielitaito

  • Opetus vaihtoyliopistoista on yleensä kohdemaan kielellä. Englanninkielistä opetusta on Iso-Britannian, Irlannin ja Maltan lisäksi myös Pohjoismaissa, Alankomaissa, Itä-Euroopan yliopistoissa sekä Kyproksella. Kauppatieteiden alalla englanninkielistä opetusta on joissakin yliopistoissa myös Ranskassa ja Saksassa.
  • Erasmus-vaihto-ohjelmaan osallistuminen edellyttää riittävää kielitaitoa ulkomaisen opiskelujakson opetuskielessä. Kielitaidon riittävyys on osoitettava joko aiemmin suoritetuilla opinnoilla, kielitestin avulla tai muulla vaihtokohteen hyväksymällä tavalla. Partneriyliopistot eivät pääsääntöisesti vaadi hakijoiltaan tietyn kielitestin, esim. TOEFL- tai IELTS, suorittamista (poikkeuksena muutama partneriyliopisto).
  • Kaikkien Erasmus-vaihtoon nimettyjen opiskelijoiden, joiden opiskelukieli vaihdon aikana on englanti, iiri (keväästä 2018 alkaen), saksa, ranska, espanja, italia, hollanti, latvia (keväästä 2018 alkaen), liettua (keväästä 2018 alkaen), portugali, kreikka, malta (keväästä 2018 alkaen), ruotsi, sloveeni (keväästä 2018 alkaen), tanska, puola, tšekki tai viro (keväästä 2018 alkaen) tulee tehdä sähköinen kielitesti ennen ja jälkeen vaihtojakson EU:n OLS-palvelussa (Online Linguistic Support). Kielitestin tarkoituksena on arvioida tarvetta kielivalmennukseen sekä mitata kielitaidon kehittymistä vaihdon aikana. Testitulos ei vaikuta mahdollisuuksiisi lähteä vaihtoon, eikä siitä mene tietoa vaihtoyliopistoosi. OLS-kielitestin jälkeen sinulla on mahdollisuus osallistua ko. kielen online-kielikurssille kehittääksesi kielitaitoasi ennen vaihtoa ja sen aikana. Kielikurssit ovat vapaaehtoisia.
  • Kielitaitoa kannattaa kohentaa ennen vaihtoon lähtöä vaihtoon lähtijöille suunnatuilla kielikeskuksen kielikursseilla.

  Opintojen hyväksilukeminen

  Erasmus-vaihdon periaatteena on, että ulkomailla suoritetut opinnot (ja harjoittelu) hyväksytään täysimääräiseksi osaksi kotimaassa suoritettavaa tutkintoa.

  Kun opiskelija on valittu Erasmus-vaihtoon, hänen tulee täyttää opintosuunnitelma (ns. Learning Agreement) -lomake), jonka hyväksyvät sekä vastaanottava että lähettävä oppilaitos. Learning Agreement toimii varmistuksena siitä, että suunniteltu opintosuunnitelma on hyväksytty vastaanottavassa oppilaitoksessa ja ennen vaihtoon lähtöä sovitut opinnot luetaan hyväksi omaan tutkintoon.

  Vaihdon jälkeen opiskelija sopii korvaavuuksista omalla pää/sivuainelaitoksella. Euroopassa on käytössä yhteinen eurooppalainen opintopistejärjestelmä, ECTS (European Credit Transfer System).

  1 ECTS credit (ulkomailla suoritettu ECTS-opintopiste) = 1 Jyväskylän yliopiston opintopiste.

  Käytännön asiat


  Asunto vaihdon ajaksi järjestyy pääsääntöisesti joko yliopiston asuntolasta tai yksityisiltä markkinoilta vastaanottavan yliopiston avustuksella.

  Suuri osa yliopistoista järjestää vaihto-opiskelijoilleen orientaation tai tervetulopäivän, jonka aikana käydään läpi käytännön asioita. Joissakin yliopistoissa tulijan apuna ovat myös opiskelijatutorit.

  Työharjoittelu

  Erasmus-opiskelijavaihtoon on mahdollista sisällyttää myös harjoittelujakso. Erasmus-opiskelijavaihtoon yhdistetyn harjoittelujakson edellytyksenä on, että

  • harjoittelu tapahtuu saman vastaanottavan korkeakoulun valvonnassa kuin opiskelijavaihtojaksokin
  • opiskelu- ja harjoittelujakso seuraavat välittömästi toisiaan.

  Yhdistetyn opiskelijavaihto- ja harjoittelujakson tulee olla pituudeltaan vähintään kolme kuukautta, esim. opiskelua 1 kk ja harjoittelua 2 kk. Apuraha maksetaan Erasmus-opiskelijavaihtoapurahan mukaan. Harjoittelupaikkoja ei ole valmiina, vaan se tulee hankkia itse.

  Erasmus-apurahan voi saada myös pelkkää työharjoittelua varten.

  Kokemuksia Erasmus-vaihdosta

  Myös Jyrki Katainen kuuluu Erasmus+ sukupolveen

  Jyrki Katainen Erasmus generation

   

  Minuutteja maailmalta (Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn kanavalla) Vaihtokokemuksia vaihtoraportit -sivulta.

  Tiesitkö, että

  Euroopanlaajuisen tutkimuksen mukaan Erasmus-vaihtoon osallistuneista

   • liki 90 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Erasmus-jaksoonsa
   • 65 % koki pystyvänsä vaihdon jälkeen työskentelemään vieraalla kielellä
   • suuri osa opiskelijoista kertoi, että vaihto antoi mahdollisuuden aloittaa tai jatkaa kolmatta / neljättä vierasta kieltä
   • 80 % koki, että heidän vastaanottava ja lähettävä yliopisto kunnioittivat heidän opintosuunnitelmaansa ja he saivat korvaavuudet ulkomaan opinnoista
   • Erasmus-vaihto lyhentää työnhakuaikaa valmistumisen jälkeen: suurin tekijä nopeampaan työllistymiseen on muita parempi kielitaito
   • Erasmus-vaihdossa olleita palkataan muita useammin tehtäviin, joissa toimitaan kansainvälisessä ympäristössä