Kahdenväliset vaihtokohteet

Jyväskylän yliopisto on solminut ulkomaisten yliopistojen kanssa omia eli kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia, joiden puitteissa opiskelijat ja opettajat voivat lähteä vaihtoon.

Näitä kahdenvälisiä partneriyliopistoja on Euroopassa, Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa, Australiassa ja Afrikassa. Uusia sopimuksia neuvotellaan jatkuvasti.

JY:n kahdenväliset vaihtokohteet lv. 2019-2020


Huom! Kevään lisähaun kahdenväliset vaihtokohteet on merkitty alla olevaan listaan tähdellä *).
Haku alkaa 15.1. ja päättyy 15.2. Lisähaussa voi hakea ainoastaan kevätlukukaudelle 2020. Lisätietoa hakemisesta alla.

EUROOPAN ULKOPUOLELLA      

Australia

Charles Sturt University

Australia

Victoria University

Barbados

University of the West Indies, Cave Hill Campus  

Brasilia

Universidade de Minas Gerais   *)

Chile

Universidad de Chile   *)

Chile

Universidad del Desarrollo   *)

Chile Universidad Austral de Chile   *)

Chile

Universidad de Concepción  *)


Kanada


University of Alberta

Kanada

Kanada

Saint Mary's University 

University of Regina

Kanada

University of Prince Edward Island

Kanada

Laurentian University 

Kiina

Xi'an Jiaotong University  *)

Kiina

Southwestern University of Finance and Economics  *)

Kiina

Beijing Foreign Studies University  *)

Kiina

Beijing Normal University   *)

Kiina

Beihang University   *)

Hong Kong

Education University of Hong Kong   *)

Hong Kong

Taiwan (Kiina)

National Chiao Tung University   *)

Taiwan (Kiina)

National Yang-Ming University  *)

Ghana

University of Education, Winneba

Japani

Chiba University  *)

Japani

Hiroshima University

Japani

Kanazawa University

Japani

Kanda University of International Studies

Japani

Kyoto Sangyo University

Japani

Saga University 

Japani

Tokyo Metropolitan University

Japani

Waseda University

Korea

Ewha Womans University   *)

Korea

Pusan National University  *)

Korea

Soonchunhyang University, Korea   *)

Meksiko

Universidad de Guadalajara   *)

Meksiko

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla   *)
Peru Pontificia Universidad Católica del Perú 
Peru Universidad Nacional Mayor de San Marcos   *)
Peru

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC   *)

Sambia University of Zambia  *)

Thaimaa

Asian Insitute of Technology  *)

USA

Pittsburg State University 

USA

Emporia State University

USA

University of Houston-Downtown  *)

USA

University of Northern Iowa

USA

University of Wisconsin-Whitewater

USA Youngstown State University
Uruguay Universidad de Montevideo

 

EUROOPASSA

Venäjä

 Yaroslavl State University

 Venäjä

 National Research University Higher School of Economics (HSE) Moscow

HUOM! Vaihto Venäjälle tapahtuu pääsääntöisesti FIRST+-ohjelman kautta, jossa Yaroslavl State University sekä HSE Moscow ovat myös mukana. Jos olet Venäjän pääaineopiskelija ja haluat opiskella vaihdon aikana pääsääntöisesti pääainettasi, ole yhteydessä kv-palveluihin.  

Kenelle

Em. kahdenväliset kohteet ovat avoimia Jyväskylän yliopiston kaikkien alojen opiskelijoille ja opettajille. Edellytyksenä on, että kohdeyliopistossa suoritetaan opintoja, jotka soveltuvat liitettäväksi opiskelijan Jyväskylän yliopistossa suorittavaan tutkintoon. Useimmat kahdenväliset opiskelijavaihtokohteet on tarkoitettu kandi- sekä maisteritason opiskelijoille. Yliopisto maksaa vaihtoihin valituille opiskelijoille matka-apurahan 1350 €-2350 € ja ulkomaisiin opintoihin voi lisäksi hakea opintotukea. Myös opettajien liikkuvuuteen on vuosittain varattu matka-apurahoja.

Hakeminen

Haku kahdenvälisiin opiskelijavaihtokohteisiin on kaksivaiheinen. Ensin vaihtopaikkaa haetaan Jyväskylän yliopiston sähköisellä vaihtohakulomakkeella. Tämän jälkeen vaihtoon nimitetyt opiskelijat ohjataan täyttämään vaihtoyliopiston oma vaihtohakemus liitteineen (esim. kielitodistuksineen). Vastaanottava yliopisto hyväksyy viimekädessä vaihto-opiskelijat.

Kahdenvälisiin vaihtokohteisiin haetaan edeltävän lukuvuoden aikana

  • Vuosittainen haku Euroopan ulkopuolisiin vaihtokohteisiin on 1.10. - 1.11. Kohteet vaihtelevat hieman joka vuosi ja seuraavan haun vaihtokohteet päivitetään tälle sivulle vuosittain 1.10. mennessä. 
  • Mahdollinen lisähaku jäljelle jääneisiin kaukokohteisiin kevätlukukaudelle järjestetään 15.1. - 15.2. Samaan aikaan on myös haku Venäjän vaihtokohteisiin eli FIRST+-ohjelmaan sekä Euroopan vaihtokohteisiin.

Haku tapahtuu Mobility Online -hakuportaalin kautta. Hakemukseen tulee liittää mukaan todistus kohdemaan opetuskielessä suoritetuista opinnoista elleivät ne näy Korpissa. JY:ssä suoritetuista opinnoista ei tarvitse liittää hakemukseen todistusta. Tohtoriopiskelijoilta vaaditaan myös väitöstyön ohjaajan puolto hakemukselle. Hakemukseen on mahdollista liittää myös todistus JY:n ulkopuolella suoritetuista (esim. muissa korkeakouluissa) korkea-asteen opinnoista.

Esteettömyystuki

Kahdenväliseen tai ISEP-vaihtoon valittujen on mahdollista hakea esteettömyystukea. Esteettömyystuki on tarkoitettu mahdollistamaan ulkomainen opiskelujakso silloin, kun opiskelijan vamman, sairauden, oppimisvaikeuden tai muun vastaavan syyn huomioon ottaminen tuo lisäkustannuksia ulkomailla opiskeluun. Opiskelijakohtaiset tukisummat määritellään hakemusten määrän, hakijoiden yksilöllisten tarpeiden ja todennettujen lisäkustannusten perusteella.

Valinnat

Valinnat tehdään opiskelijavaihdon valintakriteereiden perusteella. Joidenkin vaihtokohteiden (mm. Kanada, USA) kilpaillusta hakutilanteesta johtuen vaihtoon valittavilta opiskelijoilta edellytetään vahvoja opintoperusteita, hyvää opintomenestystä ja hyvää kielitaitoa, mikä saatetaan todentaa haastattelulla.

Yliopiston uuden turvallisuuspolitiikan mukaisesti, kv-palvelut tarkkailee turvallisuustilannetta vaihtokohteissa ja voi tarpeen mukaan suosittaa vaihdon peruuttamista huonontuneen turvallisuustilanteen vuoksi.