Lyhytkurssit

Ulkomaille voi lähteä opiskelemaan myös lyhyille kursseille - esimerkiksi kesäaikaan. Erilaiset kurssit tarjoavat oivan mahdollisuuden syventää omaa alaa ja kielitaitoa intensiivisesti. Yleensä lyhytkurssit ovat maksullisia.

Kesäkoulut

Monet korkeakoulut järjestävät kesäkouluja tai muita lyhytkursseja. Korkeakouluopiskelijat voivat hakea ulkomaisten korkeakoulujen kesäohjelmiin. Opetus on usein englanninkielistä. Kesäkursseilla opiskellaan kansainvälisessä joukossa yleensä yhtä tiettyä teemaa. JY:n vaihto-ohjelmien kautta ei voi osallistua lyhytkursseille, vaan kurssille hakeudutaan itsenäisesti. Mikäli tietty lyhytkurssi kiinnostaa ja haluaisit selvittää, voidaanko ko. opintoja hyväksilukea tutkintoosi, ota yhteys hyvissä ajoin amanuenssiin tai opintovastaavaan.

Kesäkouluja voi kartoittaa esim. Summer School -hakutermillä eri maista. Myös oma tiedekuntasi voi osata suositella tiettyjä kesäkursseja. Kesäkursseille osallistuminen on maksullista, mutta ulkomainen korkeakoulu voi tarjota mahdollisuuden hakea apurahaa kurssille. JY ei tarjoa apurahoja lyhytkursseille osallistuville (poislukien NCI-kesäkurssit). Kesäkurssilaisille järjestetään usein vapaa-ajan ohjelmaa, kuten retkiä ja illanviettoja. Lisätietoja kesäkouluista ja lyhytkursseista saat järjestävästä korkeakouluista.

NCI-kesäkurssit Intiassa

Nordic Center in India (NCI) on pohjoismaalaisten yliopistojen perustama konsortio, joka järjesteää mm. kesäkursseja konsortion opiskelijoille Intiassa. JY:n opiskelijat voivat hakea NCI:n kesäkursseille. Kurssien aihepiiri liittyy Intian yhteiskuntaan. Haku tapahtuu vuosittain helmikuussa ja hausta tiedotetaan kv. palvelujen verkkosivuilla. JY maksaa kurssille valittujen kurssimaksut sekä kullekin lähtijälle matka-apurahan.

NCI-kesäkurssit

DAAD-kesäkurssiapurahat

Saksalainen kansainvälisen vaihdon keskus Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) myöntää Suomessa opiskeleville tutkinto-opiskelijoille kesäkurssiapurahoja Saksaan.  Apurahaa voivat hakea kaikki korkeakouluopiskelijat, joilla on ennen kurssille osallistumista vähintään kaksi vuotta opintoja takanaan. Apurahat on tarkoitettu kieli- ja maantuntemuskursseille osallistumiseen.

Lisätietoja DAAD-kesäkurssiapurahoista

Nordlys Express -vaihto Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen opiskelijoille


Jyväskylän yliopisto julistaa kaksi kertaa vuodessa haettavaksi Nordlys Express -opiskelijaliikkuvuusapurahoja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen perustutkinto-opiskelijoille 1 - 4 viikon mittaiseen 

  • opiskelijavaihtoon toisessa korkeakoulussa tai
  • työharjoitteluun opiskelijan opintoalaan kuuluvassa yrityksessä tai organisaatiossa

Nordlys-ohjelman osallistujamaissa (Pohjoismaissa, ml. itsehallintoalueilla Ahvenanmaalla, Grönlannissa ja Färsaarilla, tai Baltian maissa).

Lisätietoja Nordlys Express -vaihdosta

Kielikurssit

Kotimaiset ja ulkomaiset kielikoulut järjestävät kielikursseja sekä nuorille että aikuisille eri puolilla maailmaa. Suurin osa kurssien järjestäjistä on kaupallisia toimijoita, joten kurssit ovat maksullisia. Kurssien kestot ja hinnat vaihtelevat. Hinnassa kannattaa huomioida majoitus, opetusryhmien koko, tasotestaus, opettajien pätevyys ja käytetyt opiskelumateriaalit sekä mahdollinen oheistoiminta.

Kielikursseilla opiskelun joutuu rahoittamaan yleensä itse, sillä apurahoja on vähän eikä Kelan opintotukea myönnetä yksittäisille kielikursseille. CIMOn kielikurssiapurahat on tarkoitettu kyseisen kielen vähintään ainetason opiskelijoille tai tietyn maan kieleen ja kulttuuriin liittyviin opintoihin maisteritason opiskelijoille.

FIRST+ ohjelman lyhytliikkuvuus apuraha

FIRST+ on vaihto-ohjelma, jonka tavoite on edistää Suomen ja Venäjän välistä opiskelijaliikkuvuutta. Jyväskylän yliopiston koordinoimassa verkostossa on mukana seitsemän yliopistoa Pietarin alueelta, 2 Moskovasta ja yksi Jaroslavlista. Pitkien liikkuvuusjaksojen lisäksi, FIRST+ ohjelman kautta on mahdollista hakea lyhytliikkuvuusapurahaa 5-59 päivää kestäviin liikkuvuuksiin FIRST+-ohjelman venäläisiin partnerikorkeakouluihin. Lyhytliikkuvuus rahoitusta ei voi käyttää maksullisiin kesä- tai talvikouluihin, eikä kielikursseille tai kulttuurimatkoille. Apurahat lyhytliikkuvuuksiin ovat seuraavat:

Pietariin

kesto 1-2 viikkoa= 300€
kesto yli 2 viikkoa= 400€

Moskovaan tai Yaroslavliin

kesto 1-2 viikkoa= 400 €
kesto yli 2 viikkoa= 500€

FIRST+-ohjelma on avoinna kandi-, maisteri- sekä jatko-opiskelijoille. Lyhytliikkuvuus apurahoihin on jatkuva haku. Lähetä sähköpostitse vapaamuotoinen hakemus perusteluineen Tiina Savelalle kv-palveluihin -> tiina.savela(a)jyu.fi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi liikkuvuusjakson kesto, sijainti ja tarkoitus. Hakemukseen tulee myös liittää hyväksymis- tai kutsukirje (tai vastaava) vastaanottavalta korkeakoululta.

IT-tiedekunnan apuraha opintojen edistämiseen ulkomailla

Informaatioteknologian tiedekunta myöntää hakemuksesta IT-tiedekunnan pääaineopiskelijoille pienen apurahan ulkomailla tapahtuvaan, opintoihin liittyvän työharjoittelun matkakustannuksiin. Apurahaa voi hakea tietyin edellytyksin myös muuhun opintoja edistävään ulkomaan matkaan - ei kuitenkaan vaihto-ohjelmien kautta tapahtuvaan opiskelijavaihtoon. Apurahan suuruus on 200 € Euroopassa tehtävään harjoitteluun ja 400 € Euroopan ulkopuolella tehtävään harjoitteluun.

 

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan apurahat lyhytliikkuvuuteen

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta tarjoaa haettavaksi matka-apurahoja lyhytliikkuvuuteen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille. Lyhytliikkuvuus voi olla esimerkiksi eri yliopistojen tarjoama intensiivikurssi (kesä-/talvikoulut) tai lyhyt työharjoittelu. Tämä matka-apuraha EI ole tarkoitettu vaihto-ohjelmien kautta tapahtuvaan liikkuvuuteen. Apurahan suuruus on 300 € Euroopassa tehtävään harjoitteluun ja 400 € Euroopan ulkopuolella tehtävään harjoitteluun.

Lisätietoja: https://www.jyu.fi/hytk/fi/henkilostolle/tiedekunnan-hallinto/apurahan-hakeminen-humanistis-yhteiskuntatieteellisesta-tiedekunnasta/lyhytliikkuvuuden-matka-apurahahaku/lyhytliikkuvuuden-matka-apurahahaku-travel-grant-for-short-term-monbility

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: