Mitä opiskelemaan?

Jyväskylän yliopiston kaikki tutkinto-opiskelijat voivat lähteä opintojensa aikana ulkomaille opiskelemaan.

Mitä voin ulkomailla opiskella?

Suurin osa opiskelijavaihto-ohjelmista on suunnattu perustutkinto-opiskelijoille. Jatko-opiskelijoille on saatavilla muutamia vaihtopaikkoja yliopiston Erasmus-vaihdon ja ns. kahdenvälisten sopimusten puitteissa. FIRST-ohjelma on avoinna myös jatko-opiskelijoille. Valtaosa jatko-opiskelijoista hankkii ulkomaisen opiskelupaikan ja apurahan sitä varten opiskelijavaihto-ohjelmien  ulkopuolelta.

Vaihdossa voit opiskella tutkintoon kuuluvia pää- tai sivuaineopintoja. Niiden rinnalla voi suorittaa myös kieliopintoja (esim. kohdemaan kielikursseja). Tutkintoon on mahdollista sijoittaa myös ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus, jota ei ole JY:ssa tarjolla.

Se, mitä kussakin vaihtoyliopistossa voi opiskella vaihtelee vaihto-ohjelmittain. Yliopistotason vaihtokohteissa (ns. kahdenväliset vaihdot, ISEP-, FIRST- ja Nordlys-vaihto) opintoalaa ei ole tyypillisesti rajattu. Tdk-/laitostason vaihtokohteissa (Erasmus, Nordplus) opintoala on ko. tiedekunnan / laitoksen opintoala. Esim. fysiikan laitoksen vaihtokohteissa voi opiskella fysiikkaa jne. 

Opintojen korvautuvuudesta tulee sopia laitoksen kanssa etukäteen vaihtopaikan selvittyä.

Kuinka paljon ulkomailla opiskellaan?

Vaihtoajalta edellytetään päätoimista opiskelua. Vaihdon opintosuunnitelmaan tulee sisällyttää 30 op / lukukausi.

Opintotukea saadakseen ulkomailla tulee suorittaa yhtä monta opintopistettä kuin kotimaassa. Katso opintojen päätoimisuuskriteerit KELAn sivuilta.

Milloin vaihtoon?

Kandidaatin (tai kandidaatin+maisterin) tutkintoa suorittavat opiskelijat voivat lähteä opiskelijavaihtoon aikaisintaan toisena opiskeluvuonna ja edellytyksenä on, että ensimmäisen vuoden opinnot on suoritettu ennen vaihtoon lähtöä.

Pelkkää maisteritutkintoa suorittava voi lähteä vaihtoon aikaisintaan toisena lukukautena edellyttäen, että vähintään ensimmäisen lukukauden opinnot on suoritettu ennen vaihdon alkamista.Vaihtoon voi lähteä myös monta kertaa, esimerkiksi kerran jokaisessa tutkintovaiheessa.

Vaihtojakso HOPSissa

Laatiessasi henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS), pohdi, minkä opintojen suorittaminen ulkomailla olisi sinulle hyödyllisintä (pääaine- vai sivuaineopintojen, kandi-  vai maisterivaiheen). Oppiaineellasi voi olla suositus siitä, minkä opintovuoden / -lukukauden aikana vaihtojakson suorittaminen on suositeltavaa. Lisätietoja oman laitoksen/tiedekunnan kv-yhdyshenkilöltä.

Kieliopinnot kannattaa ottaa mukaan mahdollisuuksien mukaan jo opintojen alkuvaiheessa, jotta kielitaito olisi riittävä ulkomaille lähdettäessä.

Kielikeskuksen opintopolut ja ohjeet vaihtoon lähtijöille

Opiskelukieli

Opetusta on tarjolla monissa JY:n partneriyliopistoissa englanninkielellä - erityisesti Pohjoismaissa, Alankomaissa, Itä-Euroopan maissa, Aasiassa ja Afrikassa. Ranskassa opetus on pääosin ranskaksi, saksankielisissä maissa saksaksi ja espanjankielisissä maissa espanjaksi. Tyypillisesti vaihtoon lähtevät ovat opiskelleet vähintään lukion oppimäärän tai kielikeskuksen kurssit 1-4 kohdekorkeakoulun kieltä ennen vaihtoon lähtöä. Japanin ja Kiinan kohteisiin lähteville suositellaan maan kielen alkeiden hallintaa.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: