Tavoitteet

Ulkomainen opiskelu- tai työharjoittelujakso tukee kansainvälisten työelämävalmiuksiesi kehittymistä. Tarvitset niitä kyetäksesi toimimaan monikulttuurisessa työympäristössä.

Ulkomaanjakson osaamistavoitteet

Jyväskylän yliopisto on määritellyt ulkomaan opiskelujaksoille seuraavat osaamistavoitteet 

Ulkomaanjakson suoritettuaan opiskelija on:

  • syventänyt akateemista asiantuntijuuttaan
  • luonut vuorovaikutussuhteita ja verkostoitunut oman alansa osaajien kanssa
  • kehittänyt kielitaitoaan, vuorovaikutustaitojaan, yhteistyötaitojaan ja kykyään toimia monikielisissä ja monikulttuurisissa ympäristöissä
  • kasvattanut itsevarmuuttaan ja itsetuntemustaan, epävarmuuden sietokykyään ja joustavuuttaan
  • kehittänyt kriittisen ajattelun taitojaan ja ongelmanratkaisutaitojaan

Hän

  • ymmärtää erilaisten kulttuuristen tekijöiden ja kontekstien (kieli, kansallisuus, sukupuoli, ikä, yhteiskunnallinen asema, tieteenala, yms.) merkitystä vuorovaikutuksessa
  • tiedostaa ja osaa analysoida oman kulttuurisen identiteetin muodostumiseen ja muokkautumiseen liittyviä tekijöitä
  • ymmärtää ja kunnioittaa kulttuurista monimuotoisuutta
  • on kiinnostunut globaaleista kysymyksistä ja osaa tarkastella niitä uudenlaisista näkökulmista

 
Jyväskylän yliopiston koulutusneuvosto 11/2015