Hakemus ystäväperheeksi

Voitte hakea tällä lomakkeella ystäväperheohjelmaan.

Luettuanne ja hyväksyttyänne ohjelman periaatteet, pyydämme teitä täyttämään tämän hakulomakkeen. Ulkomaalaisia opiskelijoita pyydetään täyttämään vastaavanlainen hakemus. Lomakkeessa annettuja tietoja käytetään apuna perheiden ja opiskelijoiden yhdistämisessä. Opiskelijalle annetaan vain perheen yhteystiedot. Ulkopuolisille ei luovuteta mitään tietoja perheestä.

Hakulomakkeen tietoja käsitellään tietosuojailmoituksessa määritellyllä tavalla.

Perheenjäsenet
Otamme mieluummin:  Toivomme yhteydenottoa   Jos toivotte yhteydenottoa keskustellaksenne uudesta opiskelijasta, merkitkää toive tähän. Muutoin etsimme perheellenne sopivan opiskelijan palautelomakkeessa antamienne toiveiden perusteella.


Perheemme on ollut mukana Jyväskylän yliopiston ystäväperheohjelmassa aikaisemmin  


Suosittelija
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,