Alkuorientaatio uusille opiskelijoille

Jyväskylän yliopistossa järjestetään kaikille uusille opiskelijoille opintojen aloittamista tukevaa orientaatio-ohjelmaa.

Yleistä alkuorientaatiosta

Alkuorientaatio alkaa tiedekuntien järjestemällä uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudella. Sen jälkeen uudet opiskelijat jaetaan ryhmiin, joissa opiskeluun ja elämiseen liittyviä asioita käydään läpi oman tutorin kanssa. Saat siis heti opintojen alussa tukea yliopistolta, tiedekunnalta, tutoreiltasi sekä muilta uusilta opiskelijoilta.

Uudet opiskelijat aloittavat opintonsa Jyväskylän yliopistossa maanantaina 2.9.2019. Alkuorientaatiossa on sekä kaikille yhteistä että tiedekuntien tai oppiaineiden järjestelmää ohjelmaa viikon 36 aikana. Opetus käynnistyy myös tämän viikon aikana. Alkuorientaation tarkoituksena on tutustuttaa uudet opiskelijat Jyväskylän yliopistoon ja yliopistossa opiskeluun. Uudet opiskelijat pääsevät perehtymään oman alansa opintoihin, opetussuunnitelmaan sekä omien opintojen suunnitteluun (HOPS). Orientaatiossa saa tietoa myös yliopiston ja sen yhteistyökumppanien tarjoamista palveluista, kuten YTHS:stä ja korkeakoululiikunnasta. Alkuorientaation tärkeä tavoite on myös tutustuttaa opiskelijoita toisiinsa ja yliopistoympäristöön. Tässä sinua auttavat omat tutorisi.

Tutustu myös Hyödyllistä ennakkotietoa fukseille -sivuun.

Alkuorientaation aikataulu

Viikko 36,  2.-6.9. 

Maanantai  2.9.2019

Uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudet tiedekunnissa:

 • Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: klo 10 salissa C1 (päärakennus, Seminaarinmäki)
 • Informaatioteknologian tiedekunta
  • Tietotekniikka:  nimenhuuto klo 12.00 , Ag Aud2
  • Tietojärjestelmätiede, kognitiotiede, kyberturvallisuus sekä turvallisuus ja strateginen analyysi: nimenhuuto klo 12.15, Ag Aud3
 • Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu: klo 12.15 Agoran Martti Ahtisaari-sali
 • Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta: klo 12.00, salissa C1, C2 (Päärakennus, C)
 • Liikuntatieteellinen tiedekunta: klo 10.00 salissa L304
 • Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • Bio- ja ympäristötieteiden laitos: kello 10:15, salissa YAA303 (Ylistönrinne)
  • Fysiikan laitos: klo 10.15, salissa FYS1 (Ylistönrinne)
  • Kemian laitos: klo 9.15, salissa KEM4 (Ylistönrinne)
  • Matematiikan ja tilastotieteen laitos: klo 10.15 - 12.00, salissa MaD202 (Mattilanniemi)

Tiistai 3.9.2019

 JYYn avajaismessut

11.00 -16.00 Avajaismessut kaikille opiskelijoille Agorassa

Lisätietoja avajaismessuista

Rehtoreiden vastaanotto ja Semmareiden konsertti uusille opiskelijoille

18.00 Lounaispuisto. Sisäänpääsy uusille opiskelijoille jaettavilla pääsylipuilla.

 

Keskiviikko 4.9.2019

Kirjaston perehdyttämiskoulutus

klo 9.15 käynnistyy kirjaston perehdyttämiskoulutus. Tutorit varaavat. Perehdytys MaD 205 -mikroluokassa tunnin jaksoissa. Päivän ensimmäinen info alkaa klo 9.15 ja viimeinen klo 17.15.

Avajaishartaus

12.00-13.00 Avajaishartaus, Vanha juhlasali S212, Seminaarinmäki

Yliopiston lukuvuoden 2019-2020 avajaiset

13.00-15.00 Yliopiston lukuvuoden avajaiset, Päärakennuksen (C) juhlasali, Seminaarinmäki

Koko yliopistoyhteisön JYUNITY FEST

15.00 - 23.00 Seminaarinmäen kampus

Uusien opiskelijoiden ilta

20.00 - , Ilokivi

Torstai 5.9.

Kirjaston perehdyttämiskoulusta. Tutorit varaavat. Päivän ensimmäinen info alkaa klo 9.15 ja viimeinen klo 17.15 (MaD 205).

Perjantai 6.9.

Kirjaston perehdyttämiskoulusta. Tutorit varaavat. Päivän ensimmäinen info alkaa klo 9.15 ja viimeinen klo 15.15 )MaD 205).

 

Lauantai 7.9. (vapaaehtoinen)

Korkeakoululiikunnan workout -tapahtuma. Tutustu ilmaiseksi korkeakoululiikunnan lajeihin L-rakennuksessa klo 10 - 14!

 

Viikko 37,  9.-13.9. 

Maanantai 9.9.

Kirjaston perehdyttämiskoulusta. Tutorit varaavat. Päivän ensimmäinen info alkaa klo 9.15 ja viimeinen klo 17.15 (MaD 205).

Tiistai 10.9..

Kirjaston perehdyttämiskoulusta. Tutorit varaavat. Päivän ensimmäinen info alkaa klo 9.15 ja viimeinen klo 17.15 (MaD 205).

--- 

Tiedekuntien uusien opiskelijoiden tapahtumat

 

Yhteisen ohjelman lisäksi jokainen tiedekunta järjestää omia infoja ja tietoiskuja uusille opiskelijoille. Niihin voit tutustua tiedekuntasi sivuilla:

 

Katso myös Alkuorientaation tavoitteet ja toimijat