Alkuorientaation tavoitteet ja toimijat

Jyväskylän yliopistossa uusien opiskelijoiden perehdyttämiseen järjestetään orientaatio-ohjelmaa ensimmäisten opiskeluvikkojen aikana

Alkuorientaation tavoitteet

  • tutustuttaa uudet opiskelijat yliopisto-opiskeluun
  • tutustuttaa uudet opiskelijat Jyväskylän yliopistoon
  • tutustuttaa uudet opiskelijat  oman alan opintoihin ja opetussuunnitelmiin sekä omien  opintojen suunnitteluun
  • tarjotaan perustietoja opiskelutaidoista,  opintososiaalisista asioista, yliopiston ja sen yhteistyökumppanien tarjoamista palveluista
  • tutustuttaa opiskelijoita toisiinsa ja yliopistoympäristöön

Minimitaso

  • tutor jokaiselle uudelle opiskelijalle
  • yhteinen orientaatioviikko ohjelmineen tarjotaan jokaiselle uudelle opiskelijalle
  • yliopiston tuottama materiaali alkuorientaatioon on saatavilla ympäri vuoden eri aikoihin aloittaville
  • oppiaine ja tiedekunta tarjoavat tai järjestävät uusille opiskelijoilleen perehdytyksen pääaineen opintoihin sekä tutkintorakenteeseen opintojen alussa

Toimijat

Palautteen kerääminen

  • mahdollista kerätä tutoreilta ja kenties jonkun olemassa olevan kyselyn yhteydessä
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,