Diploma Supplement

DS, tutkintotodistuksen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite

Kun kandidaatin, maisterin tai tohtorin tutkinto on rekisteröity Jyväskylän yliopiston tutkintotietojärjestelmään, siitä on mahdollista tuottaa erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitettu englanninkielinen tutkintotodistuksen liite, Diploma Supplement, joka lähetetään jokaiselle tutkintoasetuksen 794/2004 mukaisen kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon suorittaneelle.

Diploma Supplementissa annetaan tiedot yliopistosta ja todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.     

Diploma Supplement ei ole käännös tutkintotodistuksesta eikä korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta, vaan se on tarkoitettu täydentämään sitä. Se on apuväline tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat esim. hakeutua jatko-opintoihin ulkomaille tai kansainvälisiin työtehtäviin. Diploma Supplementin avulla oppilaitos tai työnantaja saa käsityksen tutkinnon suorittaneen valmiuksista ja kelpoisuudesta jatko-opintoihin. Diploma Supplement ei kuitenkaan takaa automaattisesti, että tutkinto tunnustetaan ulkomailla, mutta sen avulla eri maissa ja korkeakoulujärjestelmissä suoritettuja tutkintoja ja niiden antamaa kelpoisuutta voidaan verrata toisiinsa.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,