Esteetön opiskelu ja yksilölliset tukipalvelut

Esteettömyys ja saavutettavuus opiskelussa.

Esteetön yliopisto

Esteettömän yliopiston tavoitteena on, että opiskelijat ja henkilöstö voivat kokea itsensä arvostetuiksi ja toimia ilman toissijaisia ongelmia.

Esteetön yliopisto -sivulta löytyy keskitetty tieto

  • yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä
  • esteettömyyden yhteyshenkilöistä
  • yliopiston ympäristöjen esteettömyydestä.

 

Rehtorin päätös: Esteetön opiskelu Jyväskylän yliopistossa

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Yliopistopalvelut laatii valintakokeita ja opiskelua varten tiedekunnille suositukset yksilöllisiksi järjestelyiksi sekä tukee tiedekuntia tarvittaessa järjestelyjen toteuttamisessa.

Opiskelua tukevat palvelut

Yliopiston kirjasto (Avoimen tiedon keskus)

Kirjastopalvelujen käytettävyyttä kaikille edistävät

  • saavutettava työpiste (3. krs, ns. avopuoli), johon sisältyvät mm. säädettävä pöytä, skanneri ja apuvälineohjelmia näkövammaisille opiskelijoille ja erilaisille oppijoille
  • lukutelevisio näkövammaisten käyttöön (2. krs)
  • lepohuone (2. krs).
  • mahdollisuus etäkäyttää kirjaston sähköisiä palveluita ja aineistoja yliopiston verkon ulkopuolelta

Katso tarkempi esittely Esteettömyys - Jyväskylän yliopiston kirjasto. Kirjastossa käynnistä ja yksilöllisistä järjestelyistä voi sopia etukäteen puhelimitse 040 805 3803.

Liikkumisen kannalta pääkirjaston tilat ovat kohtuullisen esteettömät. Sisäänkäynti T-rakennuksen puolelta on vaivattomin, mutta liikkumisesteettömät pysäköintipaikat ovat lähinnä pääsisäänkäyntiä. Tarkempi kuvaus löytyy Jyväskylän yliopiston tilojen ja ympäristöjen liikkumisesteettömyys -sivulta.

CELIA-kirjaston palvelut opiskelijoille

Celia lainaa oppikirjoja kaikille lukemisesteisille korkeakouluopiskelijoille, joille painetun tekstin lukeminen on hankalaa (esimerkiksi näkövamman, luki-vaikeuden tai motoristen vaikeuksien vuoksi). Lainattavat oppikirjat ovat joko ääni- tai yhdistelmäkirjoja. Yhdistelmäkirja sisältää painetun kirjan tekstin elektronisena ja ääneen koneäänellä luettuna.

Yliopiston kirjaston henkilökunta neuvoo opiskelijaa Celian asiakkaaksi liittymisessä, Celianet-verkkopalvelun ja äänikirjojen kuunteluohjelmien käytössä sekä tarvittaessa uuden kirjan tilaamisessa.

Lisää tietoja Celian Palvelut korkeakouluopiskelijoille -sivulta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) pääkirjasto on osoitteessa Rajakatu 35. Lisäksi ovat kampuskirjastot Lutakossa, Tarvaalassa ja Musiikkikampuksella. Lisätietoa tarjoaa JAMKin kirjaston sivu.

Yhteyshenkilö kirjaston esteettömyyskysymyksissä on Suvi Perttula 040 705 5370, sähköposti etunimi.sukunimi@jamk.fi.

Jyväskylän kaupunginkirjasto

Jyväskylän kaupunginkirjasto sijaitsee Jyväskylän ytimessä, Vapaudenkadun ja Cygnaeuksenkadun risteyksessä. Kirjasto tarjoaa kirjojen ja lehtien lisäksi myös musiikkia, taidetta, ilmaisia soitto- sekä ryhmätyötiloja, vuokrattavia kokous- ja konferenssitiloja, oppimateriaaleja. Tarkemmin verkossa: Jyväskylän kaupunginkirjasto.

Kirjaston neuvonta palvelee numerossa 014 266 4104.

Jyväskylän kaupungin kirjaston esteettömyystiedot löytyvät kaupungin esteettömyyskartalta.

Lounasruokalat

Opiskelijaravintoloita on hyvin tavoitettavissa eri kampuksilla ja ne ovat Lozzia lukuun ottamatta pääosin liikuntaesteettömiä. Erityisruokavaliosta tai muista mahdollisista yksilöllisistä järjestelyistä on hyvä keskustella kunkin ruokalan emännän kanssa.

Opiskelijaravintoloiden ruokalistat ja tietoa toimipisteistä: Ilokivi ja Sonaatin lounasravintolat .

Työ ja toimeentulo

Yliopiston työelämäpalvelut

Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelujen toimintaan sisältyvät mm. uraohjaus ja sivuainevalinnat, työnhakuopas, avoimet työpaikat, työelämäluennot, valmistuneiden työllistymisen seuranta. Lisää tietoa Työelämäpalvelut -sivulla. Tarvittaessa työelämäpalvelut tavoittaa puhelimella 050 376 1198 ja sähköpostitse rekry(at)jyu.fi.

TE-toimiston palvelut

Työ- ja elinkeinotoimiston ammatinvalinnanohjaus ja ammatillinen kuntoutussuunnittelu -palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Ajan voi varata TE-toimistoon soittamalla 014 609 611. Toimiston osoite on Vapaudenkatu 58A, PL 400, 40101 JYVÄSKYLÄ. Työvoimahallinto toimii yhteistyössä Kelan kanssa.

Toimeentulo ja tuet

Opiskelun tukitoimet - Vammaispalvelujen käsikirja esittelee tiiviisti vammaispalvelulain perusteella myönnettävät palvelut, Kansaneläkelaitoksen palvelut ja tukitoimet sekä korkeakoulujen palvelut.

Tarkempia tietoja on tarjolla verkkosivulta www.kela.fi ja Kelan paikallistoimistossa Vapaudenkatu 40-42, 40100 Jyväskylä.

Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtainen apu on 1.9.2009 alkaen vammaispalvelulain mukaan subjektiivinen oikeus vaikeavammaiselle ihmiselle. Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä ilman apua. Henkilökohtainen avustaja auttaa vaikeavammaista henkilöä kotona kuin kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Tarkempaa tietoa on esimerkiksi sivulla Vammaispalvelujen käsikirja, Henkilökohtainen apu

Tulkkipalvelut

Jyväskylän yliopistossa on viittomakielen tulkkeja, jotka ovat perehtyneet opiskelutulkkaukseen. Tarkemmat tiedot löytyvät sivulta Suomalainen viittomakieli/Tulkkaus/Opiskelijalle. Yhteyshenkilö on tulkkikoordinaattori Ulla-Maija Haapanen, puh. 040 549 0041, ulla-maija.haapanen(at)jyu.fi tai tulkit(at)jyu.fi.

Kansaneläkelaitoksen (Kela) Vammaisten tulkkauspalvelut on tarkoitettu Suomessa asuvalle henkilölle, jolla on kuulo-, kuulonäkö- tai puhevamma. Lisää tietoa Kelan sivulta Vammaisten tulkkauspalvelut.

Apurahat ja stipendit

Yliopiston rehtori myöntää vuosittain syksyllä apurahaa (erityisstipendit) haettavaksi vammaisten opiskelun tukemiseksi. Lisätietoja apurahan luonteesta, hakuajoista ja hakemisen edellytyksistä antaa opintohallintopäällikkö Tuula Maijanen tuula.maijanen(at)jyu.fi. Tietoa muista apurahoista löytyy Suomen ylioppiaskuntien liiton sivulta www.syl.fi.

Asuminen, matkat ja liikkuminen

Opiskelija-asunnot

Varsinaisia opiskelija-asuntoja tarjoavat yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) Ylioppilaskylä ja Keski-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö (KOAS). KOAS:n asunnoista tietoja ja hakuohjeita saa asukastoimistosta, 029 180 4444, asiakaspalvelu(at)koas.fi tai www.koas.fi. Käyntiosoite on Kauppakatu 26 A, 2. krs. KOAS:n kohteisiin haetaan normaalilla menettelyllä. Mahdollisia inva-asuntoja kannattaa myös tiedustella. Uudempi kohdekanta soveltuu periaatteessa vammaisen opiskelijan tarpeisiin, pienehköillä asunnonmuutostöillä tai jopa ilman muutostöitä.

Ylioppilaskunnan asuntoja kysytään Kortepohjan ylioppilaskylästä, 014 60 7201, asunnot@jyy.fi tai www.kortepohja.fi. Käyntiosoite on Vehkakuja 2 B, toimistolle on esteetön kulku. Ylioppilaskylän asuntoihin haetaan hakulomakkeella. Lisätietoja asunnoista voit kysyä toimistosta.

Muut asumismuodot

Muissa asumismuodoissa muutostöistä tulee neuvotella taloyhtiön tai vuokranantajan (esimerkiksi kaupungin) sekä sosiaalitoimen kanssa. Esimerkiksi ulkoportaaseen tulevasta luiskasta tulee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan.

Asunnon muutostyöt

Tarvittavat asunnonmuutostyöt haetaan korvattavaksi kotikunnan sosiaalitoimelta. Samoin mahdollisimman omatoimisen asumisen kannalta välttämättömät koneet ja laitteet korvataan kohtuullisuuden periaatteen nojalla. Muutostöiden tarpeesta tulee ilmoittaa ensiksi KOAS:n tai Kortepohjan asukasisännöitsijälle (katso yhteystiedot www.koas.fi/henkilökunta tai www.kortepohja.fi/henkilökuntamme), joiden kanssa yhteistyössä hoidetaan asia opiskelijan kotikunnan sosiaalitoimen kanssa.

Opiskelumatkat ja liikkuminen

Vaikeavammaiset opiskelijat, jotka eivät kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä, voivat saada taksi- tai invataksimatkoja päivittäisiin opiskelumatkoihin kohtuullisen tarpeen mukaan. Opiskelijan olosuhteista riippuen kuljetuspalvelun myöntää KELA tai opiskelijan kotikunta.

Julkisen liikenteen palveluissa on tarjolla erilaisia lisäpalveluja ja alennuksia vammaisille ja liikuntaesteisille matkustajille. Palveluista kerrotaan tarkemmin VR:n ja Matkahuollon verkkosivuilla.

Vaihto-opiskelu

Jyväskylän yliopisto pyrkii luomaan kaikille opiskelijoilleen yhtäläiset mahdollisuudet osallistua opiskelijavaihto-ohjelmiin esimerkiksi vammaisuudesta, oppimisvaikeudesta ja terveydentilasta riippumatta. Esteettä vaihtoon -sivulta löytyy lisätietoa apurahoista, käytännöistä ja vaihto-opiskelijoiden kokemuksista ulkomailla.

Vertaistuki ja edunvalvonta

Yliopisto, ylioppilaskunta ja ainejärjestöt

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan, JYYn keskustoimisto sijaitsee Ilokivi-rakennuksessa osoitteessa Keskussairaalantie 6, 40600 Jyväskylä. Lisätietoja verkkosivulla www.jyy.fi, sähköposti jyy(at)jyy.fi. Keskustoimisto on avoinna ma-to 12 -16, pe 12 - 15.

Esteettömyyteen liittyvissä asoissa kannattaa ottaa yhteyttä JYY:n sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan, 050 307 0540 tai sopo-asiantuntija(at)jyy.fi. JYYllä on myös kaksi edustajaa yliopiston tasa-arvotoimikunnassa joista toinen on kulloinenkin sosiaalipoliittinen asiantuntija ja toinen on opiskelija. Opinto-ohjauksessa ja suoraan opiskeluun liittyvissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä lisäksi korkeakoulupoliittiseen asiantuntijaan, 050 330 1025 tai kopo-asiantuntija(at)jyy.fi. Nämä tahot vastaavat myös yliopiston tutor-koulutuksesta.

Osallistuminen tutor-ryhmään ja sen toimintaan on tärkeää. Näin pääset parhaiten mukaan sosiaalisiin verkostoihin ja ryhmiin heti opintojen alussa. Tutor-ohjaajat ovat tietoisia Esteetön yliopisto -hankkeesta ja osaavat ohjata sen palvelujen piiriin.

Osallistuminen yliopistovaikuttamiseen

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen yliopistoyhteisössä voi osallistua pyrkimällä mukaan ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen toimintaan (ylimmät päätöksentekijät). Ylioppilaskunnan sosiaalivaliokuntaan ovat tervetulleita kaikki tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioista kiinnostuneet.

Osallistuminen opiskelu- ja opintopolitiikkaan antaa tärkeitä valmiuksia opiskelua ja myöhempää elämää ajatellen. Ylioppilaskunnassa tai yliopiston hallintoelimissä opiskelijajäsenenä toimiminen on keino vaikuttaa asenteisiin tuomalla vähemmistönäkökulmaa tunnetuksi opiskeluyhteisössä.

Ainejärjestöt

Varsinkin opiskelun alkuvaiheessa on tärkeää osallistua oman opiskelualan ainejärjestön toimintaan ja tapahtumiin, jotta pääsee luomaan sosiaalisia verkostoja. Tällaisten verkostojen luominen on osa opiskelun tarkoitusta opintojen ja tutkinnon lisäksi. Pitämällä ainejärjestössä esillä yhdenvertaisen yhteisöllisyyden teemoja voi niitä edistää myös ylioppilakunnassa.

Poliittiset opiskelijaryhmät

Poliittisten opiskelijaryhmittymien yhteystiedot löytyvät ylioppilaskunnan verkkosivuilta.

Vammaisjärjestöt

Eri vammaisjärjestöjen puoleen kannattaa kääntyä myös opintoihin liittyvissä asioissa. Samalla voi saada neuvoja ja ohjeita muilta tukitoimia saavilta henkilöiltä, vertaistukea siis. Järjestöillä on lisäksi monenlaista asiantuntemusta myönnettävistä etuuksista ja tukitoimista.

Jyväskylän kaupungin vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto toimii Jyväskylän kaupungin vammaisasiain lautakuntana ja paikallisten vammaisjärjestöjen yhteistyöelimenä sekä yleisenä vammaispoliittisena asiantuntija- ja neuvontaelimenä.

Lisää tietoa Vammaisneuvoston verkkosivulla. Vammaisneuvoston osoite on Tietotalo, Kilpisenkatu 1, 40100 Jyväskylä. Puheenjohtaja Satu-Maria Virtasen tavoittaa numerosta 014 266 3895, sähköpostiosoite vammaisneuvosto(at)jkl.fi.

Kynnys ry

Kynnys on eri tavoin vammaisten henkilöiden ihmisoikeusjärjestö. Perustoimintaan kuuluvat mm. lakineuvonta, kurssitus, koulutus, kulttuuri ja kehitysyhteistyö. Järjestö päivittää aktiivisesti Facebook-sivuja  ja Instagramia. Lisätiedot verkkosivulta www.kynnys.fi. Alueellisesta toiminnasta tietoja saa Kynnys ry:n Jyväskylän toimikunnan sihteeriltä Aulis Mäkiseltä, sähköposti aulis.makinen(at)elisanet.fi.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , , ,