Jatko-opiskelijoiden ilmoittautuminen

 • Jokaisen jatkotutkintoa eli lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittavan opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi.
 • Opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä tai poissa olevaksi 31.7. mennessä.
 • Läsnä olevaksi ilmoittautuu opiskelija, joka aikoo osallistua opetukseen, suorittaa opintoja tai suorittaa tutkinnon. Vain läsnä olevaksi ilmoittautunut opiskelija voi siis osallistua opetukseen, saada ohjausta, suorittaa opintoja tai suorittaa tutkinnon.
 • Poissa olevaksi ilmoittautuu opiskelija, joka ei aio osallistua opetukseen, suorittaa opintoja tai suorittaa tutkintoa.

Uudet jatko-opiskelijat

 • Uudet jatko-opiskelijat ilmoittautuvat ensimmäisen kerran palauttamalla hyväksymiskirjeen mukana saamansa ilmoittautumislomakkeen tiedekuntaan.
 • Ilmoittautumisen lisäksi uudet opiskelijat ilmoittavat Korppi-opintotietojärjestelmässä opinnäytteensä tiedot (ks. alla kohta "Ilmoittautuminen ja opinnäytteen tietojen ilmoittaminen Korpissa").

Opintojaan jatkavat jatko-opiskelijat

Ilmoittautuminen ja opinnäytteen tietojen ilmoittaminen Korpissa

 • Uusi jatko-opiskelija voi ilmoittaa opinnäytteensä tiedot ja opintojaan jatkava jatko-opiskelija tehdä läsnä tai poissa olevaksi ilmoittautumisensa Korpissa, kun hänelle on:
  • myönnetty jatko-opiskeluoikeus (opiskelija on palauttanut hyväksymiskirjeen mukana saamansa ilmoittautumislomakkeen tiedekuntaan) ja
  • Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnus. Käyttäjätunnuksen saa yliopiston IT-palveluista sen jälkeen, kun ilmoittautumislomake on palautettu ja opiskelijan tiedot on tallennettu opiskelijarekisteriin. Ohjeet käyttäjätunnuksen aktivointiin.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijaa pyydetään laatimaan tai päivittämään ohjausasiakirja sekä vastaamaan jatko-opintokyselyyn. Korppi lähettää ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot automaattisesti ohjaajille ja jatko-opintovastaaville. Korppiin tallentuu julkisena tietona vain opinnäytteen tiedoissa annettu tutkimuksen nimi, lyhyt kuvaus ja avainsanat. Muihin tietoihin on pääsy vain ohjaajilla ja jatko-opintovastaavilla.
 • Ohjausasiakirjaa voi päivittää Korpissa myös ilmoittautumisen jälkeen. Korpissa tulee myös ylläpitää omia yhteystietoja (esim. sähköpostiosoite) tai mahdollisia opinnäytteen perustiedoissa (esim. ohjaajatiedot) tapahtuneita muutoksia.

Uudelleenkirjaamismaksu

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut yliopiston määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa.

Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan ja ilmoittautua yliopistoon, hänen on haettava yliopistopalveluilta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Tämä tapahtuu maksamalla uudelleenkirjaamismaksu 35 €Uudelleenkirjaamismaksu maksetaan Jyväskylän yliopiston tilille FI04 8919 9710 0010 78, BIC/SWIFT: DABAFIHH, viitenumerolla  9942114 tai käteisellä yliopiston Soppi-kauppaan.

Kuitti maksetusta uudelleenkirjaamismaksusta (verkkopankista tulostettu kopio riittää) tulee toimittaa opiskelijapalveluihin joko itse tuomalla, sähköpostitse (opiskelijapalvelut@jyu.fi; liitä viestiin koko nimesi ja syntymäaikasi, ei henkilötunnusta) tai postitse, os. Jyväskylän yliopisto, Opiskelijapalvelut, PL 35 (T), 40014 Jyväskylän yliopisto.

Opiskelutodistus, ylioppilaskunnan jäsenyys ja jatko-opiskelijan opiskelijakortti

Jatko-opiskelija voit halutessaan:

 • Pyytää opiskelijapalveluista maksuttoman suomen- tai englanninkielisen opiskelutodistuksen.
 • Liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksun jatko-opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä.
  • Jatko-opiskelijan jäsenmaksu lv. 2017-2018: koko lukuvuosi 66 €, vain syyslukukausi: 44 € ja vain kevätlukukausi: 44 €.
  • Jäsenmaksu maksetaan ylioppilaskunnan tilille FI30 1581 3000 0339 35, BIC/SWIFT: NDEAFIHH, viitenumerolla 07922.
  • Ylioppilaskunnan jäsenmaksusta tulee toimittaa kuitti opiskelijapalveluihin (Opiskelijapalvelut, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto).
  • Kortepohjan ylioppilaskylässä asuvien on liityttävä ylioppilaskunnan jäseniksi.
  • Kaikki JYYn jäsenilleen tarjoamat neuvonta- ja muut palvelut kuuluvat myös jatko-opiskelijoille. Jatko-opiskelijat eivät kuitenkaan ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennuksiin eivätkä Kelan ateriatukeen. 
 • Tilata jatko-opiskelijan opiskelijakortin. Kortin voi tilata sen jälkeen, kun jatko-opiskelijan ilmoittautuminen ja ylioppilaskunnan jäsenmaksu on kirjattu opiskelijarekisteriin. Tarran jatko-opiskelijan opiskelijakorttiin voi noutaa, kun ylioppilaskunnan jäsenmaksu on maksettu.
kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,