Jatko-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jokaisen jatkotutkintoa eli tohtorin tai lisensiaatin tutkintoa suorittavan opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi. Vain yliopistoon läsnä olevaksi ilmoittautunut opiskelija voi osallistua opetukseen, saada ohjausta ja suorittaa opintoja tai tutkinnon. Jos opiskelija ei aio lukuvuoden aikana suorittaa opintoja tai edistää väitöstutkimustaan, hän voi ilmoittautua poissa olevaksi.

Uudet jatko-opiskelijat

Kevään 2019 valinnoissa opiskelupaikan saaneet uudet jatko-opiskelijat ottavat opiskelupaikan vastaan sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi ja siirtyvät Oma Opintopolku -palvelun kautta ilmoittautumaan OILI-ilmoittautumispalvelussa. Ilmoittautuminen on tehtävä 14.8.2019 klo 15.00 mennessä.

Ensimmäisenä lukuvuonna opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan seuraavista syistä:

Opiskelija

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Tällöin et voi ilmoittautua poissa olevaksi Jyväskylän yliopistoon OILI-palvelua käyttäen, vaan sinun tulee ilmoittautua poissa olevaksi lähettämällä poissaoloon oikeuttavat dokumentit sekä poissaololomake (pdf) yliopiston hakijapalveluihin.

Lisätietoja poissaoloilmoittautumisesta ja poissaoloilmoittautumislomake

Ilmoittautuminen poissaolevaksi tulee tehdä ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Mikäli et ole ilmoittautunut läsnäolevaksi tai poissaolevaksi määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi.

Opintojaan jatkavat jatko-opiskelijat

Opintojaan jatkavat jatko-opiskelijat ilmoittautuvat 1.4.–31.7. välisenä aikana. Ilmoittautuminen tehdään OILI-ilmoittautumispalvelussa. OILI-palveluun kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella.

Mikäli et jostain syystä voi ilmoittautua OILI-ilmoittautumispalvelussa (esim. käyttäjätunnuksesi ei ole voimassa), ota yhteyttä yliopiston opiskelijapalveluihin opiskelijapalvelut@jyu.fi.

Huom. Korppi-ilmoittautuminen on poistunut käytöstä vuonna 2018 ja uusi ohjausasiakirjapalvelu on korvannut Korpissa olevan ohjausasiakirjan. Ohjausasiakirjat laaditaan tai päivitetään lukuvuosi-ilmoittautumisen jälkeen ohjausasiakirjapalvelussa.

Tietosuojailmoitus

Läsnäolostatuksen muuttaminen

Läsnäolon voi muuttaa poissaoloksi vain ilmoittautumisaikana.

 • Syys- ja/tai kevätlukukauden läsnäoloilmoittautumisen voi muuttaa poissaoloilmoittautumiseksi 31.7. mennessä.
 • Kevätlukukauden läsnäoloilmoittautumisen voi muuttaa poissaoloilmoittautumiseksi 31.12. mennessä.

Poissaoloilmoittautumisen voi muuttaa läsnäoloilmoittautumiseksi milloin tahansa kuluvan lukuvuoden aikana.

Ilmoita läsnäolostatuksen muuttamisesta yliopiston opiskelijapalveluihin opiskelijapalvelut@jyu.fi.

Myöhässä ilmoittautuminen (uudelleenkirjaamismaksu)

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut yliopiston määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa.

Jos jatko-opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on maksettava uudelleenkirjaamismaksu 35 €. Uudelleenkirjaamismaksu maksetaan Jyväskylän yliopiston tilille

 • FI04 8919 9710 0010 78
 • BIC/SWIFT: DABAFIHH
 • viitenumero 9942114

Uudelleenkirjaamismaksun voi maksaa myös yliopiston Soppi-kauppaan.

Kuitti maksetusta uudelleenkirjaamismaksusta (verkkopankista tulostettu pdf-kopio tai kuvatiedosto käy) tulee toimittaa opiskelijapalveluihin joko tuomalla T-rakennukseen, sähköpostitse (opiskelijapalvelut@jyu.fi; liitä viestiin koko nimesi ja syntymäaikasi, ei henkilötunnusta) tai postitse (Jyväskylän yliopisto, Opiskelijapalvelut, PL 35 (T), 40014 Jyväskylän yliopisto).

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu

Jatko-opiskelija voi halutessaan liittyä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan jäseneksi maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksun läsnä olevaksi ilmoittautumisen yhteydessä. Jäsenmaksun suuruus jatko-opiskelijoilla on koko lukuvuodelta 66 , pelkästään syyslukukaudelta 44 ja kevätlukukaudelta 44 .

Mikäli et jostain syystä voi maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua verkkomaksuna OILI-ilmoittautumispalvelussa (esim. käyttäjätunnus ei ole voimassa tai opiskelijalla ei ole suomalaisia verkkopankkitunnuksia), jäsenmaksun voi maksaa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tilille

 • FI30 1581 3000 0339 35
 • BIC/SWIFT: NDEAFIHH
 • viitenumero: 07922.

Kuitti pankissa maksetusta jäsenmaksusta (verkkopankista tulostettu pdf-kopio tai kuvatiedosto käy) tulee toimittaa opiskelijapalveluihin joko tuomalla T-rakennukseen, sähköpostitse (opiskelijapalvelut@jyu.fi; liitä viestiin koko nimesi ja syntymäaikasi, ei henkilötunnusta) tai postitse (Jyväskylän yliopisto, Opiskelijapalvelut, PL 35 (T), 40014 Jyväskylän yliopisto). OILI-palvelun kautta maksetusta jäsenmaksusta ei tarvitse lähettää kuittia, vaan maksu ja jäsenyys rekisteröityy automaattisesti.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,