Ilmoittautuminen yliopistoon lv. 2018-2019 ja opintoaikojen rajaus

Ilmoittautuminen yliopistoon läsnä- tai poissa olevaksi lukuvuodelle 2018-2019

Rehtorin päätös: Ilmoittautuminen Jyväskylän yliopistoon lukuvuonna 2018-2019 - yleiset periaatteet sekä ylioppilaskunnan jäsenmaksu

Lukuvuositarrojen jakoon on tullut muutoksia.

Uusia lukuvuositarroja jaetaan 1.8. alkaen. Huomaathan, että jäsenmaksusta kertovan lukuvuositarran saat nyt ainoastaan JYYn keskustoimistolta. Frank Appiin "tarra" päivittyy automaattisesti!

Opintonsa aloittavat uudet perustutkinto-opiskelijat

Ilmoittautumisen periaatteet

Yliopistoon ilmoittautumisesta on säädetty yliopistolaissa (558/2009) sekä Jyväskylän yliopiston tutkintosäännössä. Ylioppilaskunnan jäsenmaksusta on säädetty yliopistolaissa (558/2009, 46§).

Jokaisen alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa tai jatkotutkintoa suorittavan opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä tai poissa olevaksi. 

Vain yliopistoon läsnä olevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen, suorittaa opintoja tai tutkinnon ja saada opintotukea. 

Yliopiston lukuvuosi alkaa 1.8. ja kevätlukukausi 1.1. Opiskelijan on ilmoittauduttava läsnä olevaksi ennen osallistumista opetukseen tai tenttiin.

Jos opiskelija ei aio lukuvuoden aikana suorittaa opintoja, hän voi ilmoittautua poissa olevaksi. Poissa oleva ei maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksua eikä näin ollen ole oikeutettu opiskelijaetuihin.

Opiskelijan tulee ilmoittautua kaikkiin voimassaoleviin opiskeluoikeuksiinsa joko läsnä tai poissa olevaksi. Mikäli Jyväskylän yliopiston opiskelija saa uuden tutkintoon johtavan opiskeluoikeuden, hänen tulee ilmoittautua sekä uuteen opiskeluoikeuteen hyväksymiskirjeessä ohjeistetulla tavalla että jatkavana opiskelijana aiempaan/aiempiin opiskeluoikeuteen/-oikeuksiin jatkaville opiskelijoille ohjeistetulla tavalla.

Mikäli opiskelija on velvollinen maksamaan opinnoistaan lukuvuosimaksun, maksu on suoritettava ennen lukukaudelle/lukuvuodelle läsnä olevaksi ilmoittautumista. Lukuvuosimaksua ei peritä niiltä lukukausilta, joille opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi. Lukuvuosimaksun kattavan apurahan saanut ei voi ilmoittautua opintojensa toiselle lukuvuodelle ennen kuin hän on suorittanut vaaditut vähintään 55 op ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Ilmoittautua ei voi takautuvasti. 1.8.2005 tai jälkeen alkaneisiin alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opiskeluoikeuksiin ei voi ilmoittautua laskennallisen päättymisajan jälkeisille lukukausille ennen kuin opiskelija on hakenut ja saanut lisäaikaa opintojensa loppuun saattamiseksi.

Ulkomaille opiskelijavaihtoon tai -harjoitteluun lähtevän on ilmoittauduttava vaihdon ajaksi läsnä olevaksi, mikäli vaihdossa suoritetut opinnot ovat Jyväskylän yliopiston tutkintoon kuuluvia opintoja.

Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön mukaan opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut rehtorin määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan ja ilmoittautua opiskelijaksi, hänen on haettava yliopistopalveluilta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ja maksettava uudelleenkirjaamismaksu (35 €), josta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009.

Jos opiskelijan edellisestä ilmoittautumisesta on kulunut kaksi vuotta tai pidempi aika, opiskelijapalvelut kuulee tiedekuntaa ennen päätöksen tekemistä.

Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, hänen tutkinnon suorittamisaikansa kuluu tänäkin aikana. Opintoajan kuluminen koskee 1.8.2005 tai jälkeen alkaneita alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavia opiskeluoikeuksia.

Ilmoittautumisohjeet (ennen 1.8.2018 alkaneet opiskeluoikeudet)

 • Opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä tai poissa olevaksi kaikkiin tutkinto-oikeuksiinsa 2.5.-31.7. välisenä aikana.
 • Syyslukukauden läsnäoloilmoittautumisen voi muuttaa poissaoloilmoittautumiseksi 31.7. mennessä.
 • Kevätlukukauden läsnäoloilmoittautumisen voi muuttaa poissaoloilmoittautumiseksi 31.12. mennessä.
 • Poissaoloilmoittautumisen voi muuttaa läsnäoloilmoittautumiseksi milloin tahansa kuluvan lukuvuoden aikana.
 • Ilmoittautuminen perustutkinto-oikeuksiin tehdään OILI-ilmoittautumispalvelussa osoitteessa https://oili.csc.fi/continuing-students/.
  • OILI-palveluun kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella.
  • Läsnä olevaksi ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan ylioppilaskunnan jäsenmaksu verkkomaksuna.
 • Jos jatkava perustutkinto-opiskelija saa uuden perustutkinto-oikeuden, tulee hänen ilmoittautua uuden opiskelijan ilmoittautumisohjeiden mukaisesti ko. uuteen opiskeluoikeuteen.
 • Mikäli läsnä olevaksi ilmoittautuva opiskelija ei jostain syystä voi ilmoittautua OILI-ilmoittautumispalvelussa (esim. käyttäjätunnus ei ole voimassa tai opiskelijalla ei ole suomalaisia verkkopankkitunnuksia), voi hän ilmoittautua maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksun tilisiirtona ja toimittamalla kuitin maksusta opiskelijapalveluihin. Ohjeet löytyvät kohdasta Ylioppilaskunnan jäsenmaksu.

Myöhässä ilmoittautuminen (uudelleenkirjaamismaksu)

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut yliopiston määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa.

Jos opiskeluoikeutensa menettänyt opiskelija haluaa ilmoittautua yliopistoon (läsnä olevaksi tai poissa olevaksi), hänen on haettava yliopistopalveluilta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Tämä tapahtuu maksamalla uudelleenkirjaamismaksu 35 € ja toimittamalla kuitti rekisteröintiä varten opiskelijapalveluihin.

Uudelleenkirjaamismaksu maksetaan joko yliopiston Soppi-kauppaan tai tilisiirtona Jyväskylän yliopiston tilille:

  • Saaja: Jyväskylän yliopisto
  • Tilinumero: FI04 8919 9710 0010 78, BIC/SWIFT: DABAFIHH
  • Summa: 35 €
  • Viitenumero 9942114
Kuitti maksetusta uudelleenkirjaamismaksusta ja ylioppilaskunnan jäsenmaksusta (läsnä olevaksi ilmoittautuvat) tulee toimittaa opiskelijapalveluihin joko itse tuomalla, sähköpostitse (opiskelijapalvelut@jyu.fi, liitä viestiin koko nimesi ja syntymäaikasi, ei henkilötunnusta) tai postitse, os. Opiskelijapalvelut, PL 35 (T), 40014 Jyväskylän yliopisto. Kuiteissa tulee näkyä saajan ja maksajan tilinumero tai nimi, maksun arkistointitunnus sekä viitenumero.

HUOM! Uudelleenkirjaamismaksu ja ylioppilaskunnan jäsenmaksu maksetaan eri tileille ja eri viitenumerolla.

Myöhässä ilmoittautumista ei voi tehdä OILI-ilmoittautumispalvelussa. Uudelleenkirjaamismaksua ei peritä silloin, kun poissaoloilmoittautumisen muuttaa läsnäoloilmoittautumiseksi.

Ilmoittautumistiedon muuttaminen

 • Poissaoloilmoittautumisen voi muuttaa läsnäoloilmoittautumiseksi milloin tahansa kuluvan lukuvuoden aikana joko tekemällä sen OILI-ilmoittautumispalvelussa tai maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksun pankissa ja toimittamalla kuitin opiskelijapalveluihin rekisteröintiä varten.
 • Läsnäoloilmoittautumisen voi muuttaa poissaoloilmoittautumiseksi syyslukukauden osalta viimeistään 31.7. ja kevätlukukauden osalta viimeistään 31.12. Muutosta ei voi tehdä itse OILI-ilmoittautumispalvelussa, vaan se tehdään opiskelijapalveluissa ().

Opiskelu kahdessa eri yliopistossa

Yliopisto valvoo ylioppilaskunnan jäsenmaksujen maksamista. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) terveydenhoitomaksu on osa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden ylioppilaskunnan maksua eikä sitä voi maksaa erikseen. Mikäli opiskelija suorittaa samanaikaisesti toista tutkintoa toisessa suomalaisessa yliopistossa, hän maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun kokonaisuudessaan (YTHS-maksu mukaan lukien) myös toiseen yliopistoon. Opiskelija voi hakea maksun palautusta YTHS-osuudesta (54 euroa) siitä ylioppilaskunnasta, johon on maksanut jäsenmaksun viimeisenä. Syyslukukaudelta anomus on jätettävä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskuntaan sen ilmoittamina ajankohtina. Hakuohjeet ja lomake löytyvät Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan sivulta: http://jyy.fi/opiskelijalle/jasenmaksu-ja-edut/jasenmaksu/.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu

Koko lukuvuosi 2018-2019: 130,50 € (JYY 76,50 + YTHS 54,00)
Vain syyslukukausi 2018: 75,00 € (JYY 48,00 + YTHS 27,00)
Vain kevätlukukausi 2019: 77,00 € (JYY 50,00 + YTHS 27,00)

Mikäli läsnä olevaksi ilmoittautuva opiskelija ei jostain syystä voi ilmoittautua OILI-ilmoittautumispalvelussa, voi hän ilmoittautua maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksun seuraavilla tiedoilla ja toimittamalla kuitin opiskelijapalveluihin rekisteröintiä varten:

  • Saaja: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
  • Tilinumero: FI30 1581 3000 0339 35, BIC/SWIFT: NDEAFIHH
  • Viitenumero: 07922
Kuitin jäsenmaksusta tulee toimittaa opiskelijapalveluihin joko itse tuomalla, sähköpostitse opiskelijapalvelut@jyu.fi tai postitse os. Opiskelijapalvelut, PL 35 (T), 40014 Jyväskylän yliopisto. Kuitissa tulee näkyä saajan ja maksajan tilinumero tai nimi, maksun arkistointitunnus sekä viitenumero. Tämän jälkeen ilmoittautuminen kirjataan opiskelijarekisteriin.

Lisätietoja ylioppilaskunnan jäsenmaksusta: JYYn toimisto (Yo-talo, Keskussairaalantie 2, 40600 Jyväskylä, p. 050 430 6747, jyy@jyy.fi).

Tutkintoaan täydentävät opiskelijat

 • Tutkinnon suorittanut opiskelija voi suorittaa opintoja valmistumistaan seuraavan lukuvuoden loppuun saakka ns. tutkintoaan täydentävänä opiskelijana.
 • Tutkintoaan täydentävä opiskelija voi suorittaa opintoja vain niiden opinto-oikeuksien mukaisesti, jotka hänellä tutkintoaan suorittaessaan oli.
 • Tutkintoa täydentäväksi opiskelijaksi ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen .
 • Tutkinnon täydentäjillä ei ole oikeutta maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua. Tutkintoa täydentävä opiskelija ei näin ollen saa uutta lukukausi- tai lukuvuositarraa opiskelijakorttiinsa eikä ole oikeutettu opiskelijakortilla saataviin etuuksiin.

Jatko-opiskelijat

Opintoaikojen rajaus

Yliopistolaki 558/2009, 41 §

 • 1.8.2005 jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintoaikaa on rajattu. Opiskelija voi tarvittaessa hakea opinnoilleen lisäaikaa.
 • Opiskelijalle voidaan myöntää hakemuksesta lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ja selvityksen perusteella.                
 • Mikäli opiskelija ei ole ilmoittautunut yliopiston määräämällä tavalla, hän menettää opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa lisäajan myöntämisen yhteydessä.
Aikataulu keväällä 2019

 • Mikäli opintoaikasi on päättymässä 31.7.2019, saat siitä tiedon sähköpostitse 15.3.2019 mennessä.
 • Opintoajan jatkamista tulee pyytää ja lisäaikaa hakea 15.4.2019 mennessä. 
 • Päätökset lisäajoista tehdään 31.5.20189 mennessä ja niistä tiedotetaan opiskelijoille välittömästi päätöksenteon jälkeen.
 • Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2019-2020 päättyy 31.17.2019. Huomioithan kuitenkin, että voit ilmoittautua vasta, kun lisäaika on myönnetty.
kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,