JOO-opiskelu

JOO-sopimus, JOOPAS
Jyväskylän yliopiston opiskelijat, jotka suorittavat joko alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, voivat hakea sivuaineopinto-oikeutta toisesta suomalaisesta tiede- tai taidekorkeakoulusta ns. JOO-sopimuksen turvin.

JOO-opinto-oikeuden haku tapahtuu kaikissa yliopistoissa samalla valtakunnallisella lomakkeella joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Sähköinen JOO-haku on käytössä suurimmassa osassa Suomen yliopistoja. Jyväskylän yliopisto ei ole enää 1.8.2010 lähtien mukana sähköisessä JOOPAS-palvelussa, vaan hakijat käyttävät JOO-opinto-oikeuksien hakemusessa paperilomakketta. Paperilomakkeen voi tulostaa JOOPAS-verkkopalvelusta https://confluence.csc.fi/display/JOO/Paperinen+hakulomake  

Portaalista löytyvät kaikki hakukohteet, hakuajat ja tarkemmat tiedot hakuprosessista.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,