Opiskeluun ja tutkintoihin liittyvät tietojärjestelmät

Opinto- ja tutkintotietojärjestelmät

Koulutuspalvelut omistaa Jyväskylän yliopiston ROTI-opiskelijarekisterin ja vastaa sen sisällöllisestä kehittämisestä.

Rekisteriselosteet


Opintopolku.fi

Opintopolku.fi-palvelu sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi sekä löytää koulutusvaihtoehtoja että hakea niihin. Opintopolku on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Opintopolku.fi -palvelun pääkäyttäjä Jyväskylän yliopistossa on koulutuspalvelujen hakijapalveluissa.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,