Tapaturmaohjeet

OPISKELUSSA SATTUNEET TAPATURMAT

Jyväskylän yliopistolla on yliopiston opiskelijoita koskeva lakisääteinen tapaturmavakuutus ja se perustuu opiskelutapaturman korvaamisesta annettuun lakiin (460/2015).

Tapaturma-asioissa yliopiston vakuutusyhtiönä toimii Protector Forsikring ASA, Suomen sivuliike.Tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat yliopiston perustutkinto-opiskelijat.


Tapaturmana korvataan opiskeluun liittyvässä käytännön harjoittelutyössä

 1. käytännön opetuksessa oppilaitoksessa sekä
 2. palkattomassa harjoittelutyössä oppilaitoksen ulkopuolisella työpaikalla sattuneet tapaturmat.

Myös matkalla käytännön työharjoitteluun sattuvat tapaturmat sisältyvät vakuutuksen piiriin.

Mikäli työharjoittelusta maksetaan palkkaa, opiskelija kuuluu palkanmaksajan tapaturmavakuutuksen piiriin. 

HUOM! Yliopiston liikuntakurssi ei sisälly TYTAL-vakuutuksen piiriin, koska kyseessä ei ole opiskelijan opintosuuntaan liittyvää opetusta, vaan vapaaehtoinen kurssi.

Miten toimia tapaturman sattuessa?

 1. Tapaturman sattuessa ilmoita siitä heti opettajallesi.
 2. Hoitoon voit hakeutua esim. YTHS:lle, terveyskeskukseen tai yksityiselle lääkäriasemalle. Huomaathan, että vakuutusyhtiö voi tehdä kielteisen päätöksen tapaturmastasi ja silloin hoitokustannukset voivat tulla jälkikäteen itsellesi maksettavaksi. Vakuutusyhtiöltä voidaan pyytää tarvittaessa maksusitoumus kalliimpia tutkimuksia varten.
 3. Ilmoita YTHS:ssa tai muussa hoitopaikassa vakuutusyhtiön tiedot (Protector, vakuutusnumero 649875). Palvelukeskuksesta saat tarvittaessa YTHS:n tai muun hoitopaikan tarvitseman vakuutustodistuksen.
 4. Tee tapaturmailmoitus. Tapaturmailmoituslomakkeen pääset täyttämään tästä linkistä
 5. Täytä lomakkeeseen pakollisten kenttien (merkitty *) lisäksi ainakin puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä sairaalan, YTHS:n tai muun hoitopaikan nimi ja osoite. Lisää kohtaan Mitä (työtä tai muuta) työntekijä oli tekemässä… myös suoritettava tutkinto ja pääaine, opintojen alkamisaika ja arvioitu valmistumisaika sekä kurssin nimi ja koodi, jolla tapaturma sattui.
 6. Työantajaa koskevat tiedot

  *Y-tunnus 0245894-7
  *Vakuutusnumero 649875
  Yrityksen työterveyshuolto (nimi ja osoitetiedot): YTHS, Puistokatu 4, 40100 Jyväskylä
  Työsuhdetta ja palkkaa koskevat tiedot: laita tähän kohtaan osoitteeksi sari.smahl@jyu.fi  

Opiskelijoiden vakuutusnumero on 649875.

7. Toimita tapaturmaan liittyvät alkuperäiset tositteet (esim. kuitit maksamistasi tutkimuksista) sähköisesti tapaturmailmoituksen liitteenä tai sähköpostitse osoitteeseen vahingot@protectorvakuutus.fi  tai osoitteeseen

Protector Vakuutus

Kalevankatu 13 A

00100 Helsinki

Hyvä tietää:

* Protector toimittaa korvauspäätöksen henkilölle sähköpostitse

* Jos korvauspäätös on kielteinen, henkilö itse tekee halutessaan oikaisuvaatimuksen Protectorille.

Lisätietoja tapaturma-asioista saa palvelukeskuksesta osoitteesta occupational-accidents-servicecentre(at)jyu.fi tai yhteyshenkilöiltä Heli Levänen 0408053135 ja Jari Rahikainen 0408053095. Vakuutusturvan sisältöä koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteessa

Lisätietoa myös Protectorin sivuilta

Tapaturmavakuutus ulkomailla suoritettavan opiskelun tai harjoittelun aikana

Tapaturmavakuutus on voimassa edellä mainituissa tilanteissa (ks. Tapaturmana korvataan opiskeluun liittyvässä käytännön harjoittelutyössä) myös ulkomailla suoritettavan opiskelun tai harjoittelun aikana, jos ulkomainen opiskelu tai harjoittelu kuuluu opiskelijan opetussuunnitelmaan.

Tapaturmavakuutus koskee tällöinkin käytännön opetustilanteessa ja palkattomassa työharjoittelussa sattunutta tapaturmaa. Ulkomaille matkustettaessa suositellaan ottamaan matkavakuutus, joka täydentää vakuutusturvaa myös matkasairauksien, matkan keskeytymisen ja peruutusten varalta. Katso lisätietoja yliopiston sivuilta vaihtoon lähtijän muistilistasta

 

 

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,