Tutkinnon hakeminen ja valmistuminen

Kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu, opiskelija hakee todistusta tutkinnon suorittamisesta omasta tiedekunnastaan.

Tutkinnon hakuaikataulu

Hakemus on jätettävä viimeistään 2 viikkoa ennen haluttua tutkinnon myöntämispäivää. Loma-aikoina on varauduttava pidempään käsittelyaikaan.

Opintosuoritukset rekisteriin

Opiskelijan tulee itse huolehtia ajoissa siitä, että todistushakemusta jätettäessä kaikki opintosuoritukset on viety opintosuoritusrekisteriin. Opintorekisterin voi tarkistaa Korpista kirjautumalla omalla käyttäjätunnuksella. Mahdollisista puutteista tai virheistä on välittömästi huomautettava kyseisen laitoksen kansliaan.

Hakulomake

Tutkintoa haetaan Korpin "Tutkinnot" -sivun tai eHopsin kautta. Ohje: https://www.jyu.fi/itp/korppi-ohjeet/how-to/tutkintohakemus

Tutkinnon hakemuslomakkeita saa myös oman tiedekunnan palvelukeskuksesta tai ne voi tulostaa Lomakkeet-sivulta. Vuoden 2015 alusta lähtien kandidaatin tutkintoa hakevat täyttävät samalla myös Kandipalaute-kyselyn.

Tiedekuntakohtaiset aikataulut ja ohjeet

Todistuksia myönnetään tiedekunnan dekaanin päätöksellä. Tarkemmat aikataulut ja muut käytännön ohjeet löytyvät tiedekuntien verkkosivuilta.

Tutkintotodistus

Tutkintotodistus joko noudetaan oman tiedekunnan palvelukeskuksesta tai se pyynnöstä postitetaan annettuun osoitteeseen.

Maisterin tutkintotodistukseen merkitään pääaineesta kokonaisopintopistemäärä sekä arvolause.

Kandidaatin tutkintotodistukseen merkitään pääaineesta aineopintojen laajuus ja arvolause.

Sivuaineiden kokonaisuudet merkitään todistukseen ao. tiedekunnan ohjeiden mukaan. Opiskelijan on huolehdittava ajoissa siitä, että pää- ja sivuaineista on haettuna rekisteriin kokonaismerkintä, josta käy ilmi suoritettu kokonaisopintopistemäärä ja arvolause.

Diploma Supplement

Kandidaatin ja maisterin tutkinnon opintopisteinä suorittaneille lähetetään opiskelijapalveluista tutkintotodistuksen rekisteröinnin jälkeen ilman erillistä anomusta kansainväliseen käyttöön tarkoitettu Diploma Supplement.

Publiikki / valmistujaisjuhla

Osa tiedekunnista järjestää kerran tai kaksi kertaa vuodessa publiikin tai valmistuneiden juhlan, johon lähetetään kutsut tiedekunnan kansliasta kaikille kyseisenä lukukautena  tai -vuonna valmistuneille.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,