Tutorointi

tutorointi, tuutorointi, pienryhmäohjaus, tutor, tuutor

Tutor-ohjaus tapahtuu pienryhmissä, joissa saman alan vanhemman opiskelijan johdolla uusille opiskelijoille pyritään antamaan opintojen aloittamiseen tarvittavat tiedot. Ryhmä tarjoaa jäsenilleen myös mahdollisuuden sosiaalistumiseen opiskelijan rooliin sekä tukea-antavien ihmissuhteiden luomiseen opiskeluympäristössä.

Tutoriksi hakeminen ja valinta

Hakeminen tutorin tehtäviin tapahtuu Korpissa (kurssi JYU0001).

Hakemukseen ei vaadita liitteitä, mutta jokaisen tutoriksi haluavan on perusteltava hakeutumistaan. Hakuaika tehtävään on helmikuussa. Hakijoista pyydetään laitoksen lausunnot, joiden perusteella ohjaajat valitaan. Valinnasta tiedotetaan hakijoille viimeistään huhtikuun puoleen väliin mennessä.

Tutorhaun yhteydessä on mahdollista hakea myös liikuntatutoriksi. Liikuntatutor on tutor, jonka tehtävänkuvaan kuuluu opiskelijoiden tutustuttaminen erilaisiin liikuntamuotoihin, -lajeihin ja -palveluihin. Liikuntatutoreita valitaan vähintään yksi jokaiselta laitokselta. Lisätietoa JYYn sivulla: http://jyy.fi/opiskelijalle/opiskelu-ja-edunvalvonta/tutorointi/liikuntatutorointi/

Senioritutorit

Tutoriksi voi hakea, vaikka olisi toiminut jo aiemmin tutorina. Aiemmin tutoreina toimineilla on mahdollisuus osallistua senioritutoreina JYYn järjestämään tutorkoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. JYY tiedottaa seniortutorhaun yksityiskohdista laitosten esitysten pohjalta.

Tehtävään valmentautuminen

Kaikkien tutorien on osallistuttava koulutustilaisuuteen (=viikonloppuleiri), joka järjestetään huhtikuussa. Koulutusjakson tarkempi ohjelma lähetetään valituiksi tulleille. Lisäksi järjestetään kertausharjoituspäivä elokuun lopussa.

Pienryhmien toiminnasta

Tutorien tulee olla valmiit tehtäväänsä  29.8. 2017, kun uudet opiskelijat saapuvat. Ryhmäjako suoritetaan nimenhuuto- / vastaanottotilaisuudessa. Kullekin tutorille tulee ohjattavaksi 10 – 15 uutta opiskelijaa. Yhtä tutoria kohden tulee yleensä yksi ryhmä, ja jokaista ryhmää kohti n. 10 – 15 tuntia tutor-toimintaa.

Ohjaustunnit ajoittuvat yleensä syyslukukauden alkuun, mutta toivottavaa on, että osa tunneista pidetään myös loka-marraskuussa.

Tutorin palkkio

Tutor saa korvauksena tutor-koulutukseen osallistumisesta, ohjaustyöstä ja lyhyen loppuraportin laatimisesta 2 opintopistettä. Lisäksi käytössä on rahapalkkio, jonka suuruus on 13 euroa/tunti ja korvattavien enimmäistuntien määrä on 15. Rahakorvauksen saa neuvontatyön päätyttyä omalta laitokselta, jonne toimitetaan Jyväskylän yliopiston palkkionmaksulomake. Opintopistekorvauksen saa tiedekuntansa opintoasiainpäälliköltä, jolle toimitetaan tehdystä työstä kirjallinen loppuraportti.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,