Yleiset tenttipäivät

Yleiset tentit ovat tiedekunnan oppiaineiden yhteisiä tenttitilaisuuksia, joissa tyypillisimmin tentitään ne opintojaksot, joihin sisältyy vain kirjallisuutta. Yleisiä tenttipäiviä on kerran kuukaudessa. Tentteihin tulee ilmoittautua Korpissa etukäteen ja ilmoittautumisen edellytyksenä on, että on ilmoittautunut yliopistoon läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Tiedekuntien tenttitilaisuuksien ajankohdat ja ohjeet tiedekuntien verkkosivulla:

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,