Laatutyö ja opintopalveluiden prosesseja

Opintopalvelut tarjoaa ja koordinoi palveluja, jotka osaltaan edesauttavat Jyväskylän yliopiston koulutustavoitteiden toteutumista. Opintopalvelut toimii yliopiston johdon sekä tiedekuntien ja erillis- ja palvelulaitosten apuna yliopiston koulutuksen tukipalvelujen kehittämisessä. Tehtävät kattavat  opetukseen ja koulutukseen liittyvien palvelujen tuottamisen yliopiston eri yksiköille, niiden henkilöstölle sekä opiskelijoille. Lisäksi opintopalveluille kuuluvat johtoa palvelevat valmisteluvastuut, opintotietojärjestelmät ja koulutuksen arvioinnin kehittäminen yhdessä strategisen kehittämisen yksikön kanssa.

Opintohallintopalvelujen itsearvioinnin raportti 10.4.2014

Koko yliopistoa koskevia opintoasiainprosesseja

Oikaisumenettely yliopistossa

 

Hakija-ja opiskelijapalveluiden prosesseja

 
Kansainvälisten palveluiden prosesseja

 
Työelämäpalveluiden prosesseja

Työelämäopintotarjottimen koostaminen 

Valmistuneiden sijoittumis- ja uraseurantakyselyt