AHOT-lomake: Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen

Ahot-form: Credit transfer of competence otherwise acquired

Henkilötiedot / Personal data
Vaadittavat liitteet / Required appendices
Päätös   The decision


Valitse vastaanottaja   Choose the recipient


Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste /
Description of file according to Section 10 of the Personal Data Act (523/1999).

Sivu päivitetty / Sinikka Juntunen (8.12.2017)

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,