AHOT-lomake: Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen

Ahot-form: Credit transfer of competence otherwise acquired

Henkilötiedot / Personal data
Vaadittavat liitteet / Required appendices
Päätös   The decision


Valitse vastaanottaja   Choose the recipient

HUOM! Mikäli opiskelet avoimessa yliopistossa ja olet hakemassa hyväksilukua avoimessa yliopistossa suoritettaviin opintoihin, valitse vastaanottajaksi JY:n avoin yliopisto. Tai mikäli opiskelet Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa, valitse vastaanottajaksi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

NOTE: If you study at the Open University and are applying for a recognition of prior learning for studies pursued at the Open University, select the Open University of JYU as the recipient. Or, if you study at the Open University of the Kokkola University Consortium Chydenius, select Kokkola University Consortium Chydenius as the recipient.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,