AHOT-lomake: Virallisessa koulutuksessa (esim. yliopisto, amk, avoin yo) hankitun osaamisen tunnustaminen

Ahot-form: Credit transfer of competence acquired in authorised institutions of higher education (e.g. University, University of Applied Sciences, Open University)

Huom! Vain yksi ahotoitava suoritus/lomake / Only one course or study module/ahot-form.

Henkilötiedot / Personal data
Muualla suoritettu opintojakso/kokonaisuus / Course/study module completed elsewhere
Liitteet: Muualla suoritetut opinnot / Attachments: Studies completed elsewhere
Päätös   The decision


Valitse vastaanottaja   Choose the recipient

HUOM! Mikäli opiskelet avoimessa yliopistossa ja olet hakemassa hyväksilukua avoimessa yliopistossa suoritettaviin opintoihin, valitse vastaanottajaksi JY:n avoin yliopisto. Tai mikäli opiskelet Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa, valitse vastaanottajaksi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

NOTE: If you study at the Open University and are applying for a recognition of prior learning for studies pursued at the Open University, select the Open University of JYU as the recipient. Or, if you study at the Open University of the Kokkola University Consortium Chydenius, select Kokkola University Consortium Chydenius as the recipient.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,