Hakulomake erillisen opintokokonaisuuden opinto-oikeutta varten

Tällä lomakkeella haetaan erillistä opiskeluoikeutta (ei tutkinnon suoritusoikeutta).

Seuraavilla tiedekunnilla on omat verkkolomakkeensa erillisen opiskeluoikeuden hakemista varten:

Mikä on erillinen opiskeluoikeus?

Voit hakea opiskeluoikeutta tietyn oppiaineen kurssille tai opintokokonaisuuteen kuten perus-, aine- tai syventävät opinnot. Erilliset opiskeluoikeudet ovat yleensä maksullisia (enintään 15 euroa / opintopiste). Valtioneuvoston asetus yliopistoissa perittävistä maksuista 1436/2014.

Hakuajat

Tiedekuntien erillisten opiskeluoikeuksien hakuajat ovat seuraavat:

  • Kauppakorkeakouluun, matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan ja informaatioteknologian tiedekuntaan voi hakea ympäri vuoden
  • Humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan haetaan yhteishaun kanssa samaan aikaan
  • Liikuntatieteellisen tiedekunnan sekä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan haku päättyy 30.4., lukuun ottamatta opettajankoulutuslaitoksen järjestämiä opintoja, joiden hakuaika päättyy 16.2.2018.  Tietoa OKL:n sivuainevalinnoista.
kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,