Hakulomake erillisen opintokokonaisuuden opinto-oikeutta varten

Tällä word-lomakkeella haetaan erillistä opinto-oikeutta (ei tutkinnon suoritusoikeutta).

Seuraavilla tiedekunnilla on omat verkkolomakkeensa erillisen opinto-oikeuden hakemista varten:

Mikä on erillinen opinto-oikeus?

Voit hakea opinto-oikeutta tietyn oppiaineen kurssille tai opintokokonaisuuteen kuten perus, aine tai syventävät opinnot. Erilliset opinto-oikeudet ovat yleensä maksullisia (enintään 15 euroa / opintopiste). Valtioneuvoston asetus yliopistoissa perittävistä maksuista 1436/2014.

Hakuajat

Tiedekuntien erillisten opinto-oikeuksien hakuajat ovat seuraavat:

  • Kauppakorkeakouluun, matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan ja informaatioteknologian tiedekuntaan voi hakea ympäri vuoden
  • Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekuntaan haetaan kevään yhteishaun kanssa samaan aikaan
  • Liikuntatieteellisen tiedekunnan sekä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan haku päättyy 30.4., lukuun ottamatta opettajankoulutuslaitoksen järjestämiä opintoja, joiden hakuaika päättyy 16.2.2018.  Tietoa OKL:n sivuainevalinnoista.
kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,