Osoitteenmuutos / Change of address

Tällä lomakkeella ilmoitat osoitteenmuutoksesta Jyväskylän yliopistolle (opiskelijarekisteri ja Korppi) ja Jyväskylän yliopiston kirjastolle. / With this form you can notify about a change of address to the University of Jyväskylä (student register and Korppi) and to the University Library.

Huom! Osoitteenmuutokset Avoimeen yliopistoon os. avoneuvo@avoin.jyu.fi / N.B. Notifications of the change of address to the Open University shall be sent to avoneuvo@avoin.jyu.fi

Lisätietoja: opiskelijapalvelut opiskelijapalvelut@jyu.fi ja kirjasto lainaus@library.jyu.fi /
Further information: Student and Admission Services opiskelijapalvelut@jyu.fi and Library lainaus@library.jyu.fi

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste / Description of file (Personal Data Act (523/99), Section 10)

Sivu päivitetty / Sinikka Juntunen (8.12.2017)