Osoitteenmuutos / Change of address

Tällä lomakkeella ilmoitat osoitteenmuutoksesta Jyväskylän yliopistolle (opiskelijarekisteri ja Korppi) ja Jyväskylän yliopiston kirjastolle. / With this form you can notify about a change of address to the University of Jyväskylä (student register and Korppi) and to the University Library.

Voit muuttaa osoitteesi suoran yliopiston tietoihin OMA-palvelussa.
You can also change your address using the .

Osoitteenmuutokset Avoimeen yliopistoon os. / N.B. Notifications of the change of address to the Open University shall be sent to