Opintosuoritusotteen tilauslomake / Order form for Transcript of Records

Opintosuoritusote on leimattu/allekirjoitettu (=virallinen) ja se on maksuton. /
The Transcript of Records is official when it is signed and sealed. It is free of charge.

Huom! Avoimen yliopiston opintosuoritusotteet tilataan os. avoneuvo@avoin.jyu.fi / N.B. The transcripts of Records of the Open University can be ordered at avoneuvo@avoin.jyu.fi

Opintosuoritusotteen kieli   Requested language of the transcript of records
Toimitustapa   Type of delivery

Lisätietoja: opiskelijapalvelut@jyu.fi / Further information: Student and Academic Services (opiskelijapalvelut@jyu.fi)

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. / Description of file (Personal Data Act (523/99), Section 10)

Sivu päivitetty / Sinikka Juntunen (8.12.2017)