Valinnaisten opintojen hakulomake (sivuaineet) / Application for the right to study an optional subject

Katso Valinnaisten opintojen portaalista (linkki) lisätiedot, mm. hakuajat!

See the Optional Studies Portal (link) for more information, i.a. periods of applying!!

Henkilötiedot
Haettava opintokokonaisuus / opintojakso
Valitse tiedekunta / Choose the faculty


Varmista että täytit kentät huolellisesti ja odota, että sivulle latautuu kiitosviesti hakemuksesta! 

Make sure you fill in the fields carefully and wait for the page to download a thank you message on application!

Lisätietoja / More information:

    • Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta / Faculty of Humanities and Social Sciences 
    • Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Faculty of Mathematics and Science 

 

Opiskelijoiden henkilötietojen käsittelyä koskeva tietosuojailmoitus /
Privacy notice related to the processing of personal data about students

kuuluu seuraaviin kategorioihin: