Poissaoloilmoittautuminen 1.8.2015 jälkeen opintonsa aloittaville

Poissaoloilmoittautuminen 1.8.2015 jälkeen opintonsa aloittaville. Ilmoittautuminen poissa olevaksi koko lukuvuodeksi tai pelkästään toiseksi lukukaudeksi

Voit ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäiselle lukuvuodelle (opiskelupaikan vastaanoton jälkeen) ainoastaan seuraavista syistä:

  1. suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  2. olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla (huom. hoitovapaa ei oikeuta poissa olevaksi ilmoittautumista) ; tai
  3. olet oman sairautesi tai vamman vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojasi.


Tällöin et voi ilmoittautua poissa olevaksi Jyväskylän yliopistoon OILI-palvelua käyttäen, vaan sinun tulee ilmoittautua poissa olevaksi lähettämällä poissaoloon oikeuttavat dokumentit sekä poissaololomake (pdf) yliopiston hakijapalveluihin.

Toimita lomake liitteineen joko tällä turvasähköpostilla (vastaanottajan osoite: hakijapalvelut(at)jyu.fi) tai postita se osoitteeseen Hakijapalvelut, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Turvasähköpostia lähettäessäsi jätäthän GSM-nimisen kentän tyhjäksi.

Ilmoittautumisaika

Kevään 2019 valinnoissa opiskelupaikan saaneet uudet opiskelijat:
14.8.2019 klo 15:00 mennessä.

Myös poissaoloilmoittautuminen on tehtävä ilmoittautumisaikana.

Jos sinulla on ennestään joku muu tutkinnonsuoritusoikeus ja olet saanut uuden opiskeluoikeuden, voit ilmoittautua poissa olevaksi myös tällaisessa tilanteessa vain jos siihen on edellä kerrottu lakisääteinen syy.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle, voit halutessasi ilmoittautua poissa olevaksi koko lukuvuodeksi. Tämä koskee yhtä lailla tilanteita, joissa esim. asepalvelus tai äitiysvapaa alkaa opintojen ensimmäisen vuoden tammikuussa tai joissa se päättyy opintojen ensimmäisen vuoden joulukuussa. Voit myös muuttaa läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana eli 31.12. mennessä.

Mikäli et ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.

Opintojen aikana voi ilmoittautua poissa olevaksi muusta kuin lakisääteisestä syystä korkeintaan kahdeksi lukukaudeksi ilman, että tutkinnon suorittamisaika kuluu. Poissaolot, jotka johtuvat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisesta palvelusta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta eivät kuluta tutkinnon suorittamisaikaa. Sen sijaan ensimmäisen vuoden poissaolo oman sairauden tai vamman vuoksi kuluttaa opiskeluaikaa. Kaksi lukukautta ylittävät poissaoloilmoittautumiset lyhentävät tutkinnon suorittamisaikaa eli ne rinnastetaan läsnäoloilmoittautumiseen.

Asiakirjat, joilla opiskelija voi todistaa poissaolonsa lakisääteisen syyn:


Opiskelija

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:  palvelukseenastumismääräys
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELA:n todistuksella isyysvapaasta.
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan: sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.9.2018. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.


 Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,