Opiskelijalle

Diploma Supplement
DS, tutkintotodistuksen kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite
Konnevesi-apuraha
Konnevesi-apurahat pro gradu -tutkielman/väitöskirjan viimeistelijöille
Lukukaudet
Yliopiston akateeminen lukuvuosi alkaa Jyväskylän yliopistossa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuosi jakautuu kahteen lukukauteen sekä kesäaikaan. Opetusta annetaan yliopiston määrääminä ajanjaksoina.
Matkaan
Tästä oppaasta saat ohjeita käytännön asioista, joita tulee hoitaa ennen opiskelijavaihtoon/harjoitteluun lähtöä, ulkomaan jakson aikana ja sen jälkeen.
Opintosuoritusote
Epävirallisen opintosuoritusotteen saat tulostettua KORPPI-järjestelmästä. Esimerkiksi sivuaine- ja työnhakuun soveltuu Korpista itsetulostettu ote. Viranomaiskäyttöön saat virallisen opintosuoritusotteen joko opiskelijapalveluista tai tiedekuntasi opintopalveluista. Opintosuoritusotteen puutteet ja virheet: Ota yhteyttä kyseisen aineen vastuulaitokselle.
Opiskelijan kompassi
Opiskelijan kompassi on hyvinvoinnin ja elämäntaidon tukiohjelma verkossa. Kompassin tarkoituksena on auttaa Sinua saamaan uutta näkökulmaa tilanteeseesi ja antaa sinulle välineitä auttaa itse itseäsi.
Opiskelijan opas
Jyväskylän yliopisto, Opiskelijan opas, Uuden opiskelijan opas, Fuksiopas
Opiskelijoiden päihdeohjelma
päihdeohjelma, päihdeongelma, huumausainetestaus, hoitoonohjaus, Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden päihdeohjelma on toimenpideohjelma päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja ongelmatilanteisiin puuttumisen tueksi. Rehtorin päätös 18.6.2015
Osoitteenmuutokset
Opiskelijoiden täytyy pitää opiskelijarekisterissä olevat tiedot itsestään ajan tasalla mm. opiskelua koskevien todistusten, opintosuoritusotteiden ja tiedotteiden lähettämistä varten.
TEP/Jobs
Jyväskylän yliopiston Työelämäpalveluiden rekrytointipalvelu
Valmistu
Tutkinnon hakeminen ja valmistuminen. Ohjeita tutkinnon anomiseen ja yliopistosta valmistumiseen.