Väitöstilaisuus - ohjeet väittelijälle

Käytännön ohjeita väittelijälle, ohjeet väittelijälle, väitösohjeet, väitöstilaisuus, tohtorintutkinto

Ennen väitöstilaisuutta


Ennen väitöstilaisuutta muistettavia asioita.

Väitöstilaisuuden kulku ja muodollisuudet voivat vaihdella tiedekunnittain, joten kannattaa tarkistaa myös oman tiedekunnan ohjeet. Tiedekunnan nimittämä kustos on väitöstilaisuuden virallinen valvoja, joten hänen kanssaan sovitaan tilaisuuden yksityiskohdista.


1. Tiedekunta vahvistaa väitöksen ajankohdan ja paikan, väittelijä neuvottelee kustoksen kanssa sopivista päivistä. 

Tutustuessasi väittelysaliin sovi hyvissä ajoin vahtimestareiden kanssa, mitä apuvälineitä sinulle varataan (mediatykki ja tietokone, äänentoisto ja mikrofonit). On kohteliasta yleisöä kohtaan, että sekä sinun että vastaväittäjäsi äänet kuuluvat hyvin koko saliin.

Akateemisiin traditioihin kuuluu, että väitöstilaisuus pidetään Jyväskylän yliopiston tiloissa Jyväskylässä. Jos poikkeuksellisesti on perusteltu syy järjestää väitöstilaisuus muualla, asiasta tehdään esitys ko. tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle, joka päättää asiasta.

2. Väitöskirjat julkaistaan JYU Dissertations –sarjassa verkkojulkaisuina. Julkaisemiseen liittyviä ohjeita on koottu kirjaston julkaisuyksikön verkkosivuille. Ohjeiden mukaisesti valmisteltu väitöskirjamateriaali tulee toimittaa julkaisuyksikköön viimeistään kuukausi ennen väitöspäivää. Tätä ennen väittelijän tulee saada tiedekunnalta väittelylupa sekä yliopistosarjan tieteellisen toimittajan hyväksyntä väitöskirjan julkaisemiseen. Julkaisuyksikkö viimeistelee väitöskirjan julkaisuvalmiiksi ja valvoo julkaisemista. Julkaisuyksikkö huolehtii myös väitöskirjojen jakelusta yliopiston sisällä. Väittelijä itse toimittaa väitöskirjansa ainoastaan vastaväittäjälle, kustokselle sekä tieteelliselle toimittajalle (humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa työn pääohjaajalle) (yht. 3 kpl).

3. Julkaisuyksikkö toimittaa rehtorille väitöskirjasta sähköisen version. Väittelijä voi halutessaan käydä esittelemässä väitöskirjaansa rehtorille, mutta aiemmasta käytännöstä poiketen ei luovuta rehtorille painettua kappaletta väitöskirjastaan. Tapaamisaikoja voi tiedustella rehtorin assistentilta Anna Rantaselta, puh. 0400 247 435.

4. Varaudu kahvi- tai kuohuviinitarjoiluun väitöstilaisuuden jälkeen. Tarjoilut voi varata esimerkiksi Semmasta ja tilat esimerkiksi yliopiston tilapalvelustaMieti, kutsutko joitakuita erikseen väitökseen ja kahville ja kysy, osallistuuko laitos/tiedekunta kustannuksiin.

5. Kustos tiedustelee vastaväittäjältä, voiko karonkan järjestelyyn ryhtyä. Jos järjestät karonkan, suunnittele kutsut, tarjoilu ja ohjelma, varaa tila ja varaudu pitämään kiitospuhe vastaväittäjille ja muille. Paikasta ja ohjelmasta riippuen on huolehdittava koristeluista, valoista, äänentoistosta, orkesterista jne. Tavallisesti väitökseen ja karonkkaan kutsutaan yhtä aikaa.

6. Sovi kustoksen kanssa pukeutumisesta (tumma puku, frakki vai yliopiston viitat). Kustos informoi vastaväittäjää pukeutumisesta. Jos vastaväittäjä on ulkomaalainen, kustos lähettää hänelle englanninkieliset ohjeet väitöksen kulusta ja lyhennelmän väittelijän lectio preacursoriasta. Kustos varmistaa vastaväittäjältä, että hän tietää väitösajan ja paikan. Kauempaa tulevalta vastaväittäjältä kustoksen on hyvä tiedustella etukäteen, haluaako hän apua matkajärjestelyissä (hotellin varaus, haku lentokentältä jne.).

7. Sovi väitöksestä tiedottamisesta yliopiston viestinnän kanssa, tee lehdistötiedote ja hanki valokuvat itsestäsi. Perehdy mediassa esiintymiseen ja tiedotusohjeisiin (kirjaudu sisään yliopistotunnuksilla)

8. Väitöstilaisuuteen voi valmistautua miettimällä, mitä kysymyksiä vastaväittäjä saattaa esittää. Väitöstilaisuus on harvoin hankala tenttitilaisuus, eikä väitöskirjaa tavallisesti enää tässä vaiheessa hylätä.

9. Sovi mahdollisesta valokuvauksesta väitöstilaisuudessa. Voit itse järjestää kuvaajan, joka huolehtii tilaisuuden tallentamisesta läsnäolijoiden puolesta. Videokuvauksen (maksullinen) voi tilata täältä .

Kustos

Kustos toimii väitöstilaisuuden puheenjohtajana eli valvojana. Tiedekunta määrää vastaväittäjän tai vastaväittäjät ja kustoksen. Kustoksena toimiminen on kunniatehtävä, joka on syytä antaa työn ohjaajalle.  Kustoksen tulee olla Jyväskylän yliopiston palveluksessa. Kustos saa kopion tiedekunnan päätöksestä, jossa esitarkastajien lausunnot ovat liitteinä.

Kutsut

Väitöstilaisuus on julkinen tilaisuus, jonne voi tulla kuka tahansa tieteestä kiinnostunut. Voit kutsua läheisiäsi ja tuttaviasi myös erillisellä kutsulla. Kätevintä on kutsua samalla kutsukortilla väitöstilaisuuteen ja karonkkaan. Ilmaise selvästi, kutsutko vieraat henkilökohtaisesti vai avec. Tekstimuoto voi kuulua esimerkiksi näin:
Tervetuloa väitöstilaisuuteeni 15.12.201x klo 12 Jyväskylän yliopiston vanhaan juhlasaliin (S 212) ja sen jälkeen vastaväittäjäni xxx:n kunniaksi järjestämääni karonkkaan klo 19.00 ravintola Lozziin.

Asu: väitöstilaisuus: arkipuku; karonkka: akateeminen juhla-asu tai tumma puku.

Lektio

Lektio on 20 minuutin pituinen, yleistajuinen esitys, joka valottaa tutkimuksesi antia sekä liittää tutkimuksen laajempiin tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin yhteyksiin.

Millaisia johtopäätöksiä tai suosituksia tutkimuksen perusteella voidaan tehdä? Miten sen perusteella voidaan vastata ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin? Miten se lisää ymmärrystämme maailmasta? Muista, että lektio saattaa olla ainoa väitösseremonian osa, jonka kaikki osanottajat ymmärtävät.

Lektion pohjalta voit mainiosti laatia myös väitöksesi lehdistötiedotteen, kunhan tiivistät sen sisältöä reippaasti.

Väitöksestä tiedottaminen

Miten kertoa tutkimuksesta suurelle yleisölle?

Väitöstiedotteen tarkoituksena on saada viestisi välitettyä toimittajille sellaisessa muodossa, että toimittaja tekee siitä jutun, joko suoraan tiedotteen pohjalta tai lisätietoja kysyttyään. Tiedote kertoo lyhyesti ja uutismaisesti olennaisen tutkimuksesta, erityisesti sen tuloksista liittäen ne laajempaan kokonaisuuteen. Hyvä otsikko on tärkeä, koska toimittaja päättää sen perusteella, jatkaako lukemista. Käytä selkeää ja ymmärrettävää kieltä, vältä erikoissanastoa. Väliotsikoilla voit ryhmitellä asioita ja ruokkia kiinnostusta.

Jos työsi on tehty jossakin projektissa tai tutkimusryhmässä tai ulkopuolisella rahoituksella, Sinun on hyvä keskustella ohjaajasi kanssa siitä, miten näiden seikkojen mahdollisesti tulisi käydä ilmi tiedotteesta.

Toivomme saavaamme väitöstiedotteesi paria viikkoa ennen väitöstä osoitteeseen tiedotus@jyu.fi.
Voit lähettää tiedotteeseen tarvittavat tiedot myös lomakkeella:

Väitöstiedotelomake tiedotemateriaalin lähettämistä vartenValmiin tiedotteen pituus (ilman englanninkielistä tiivistelmää) on n. 1 sivu – mitä tiiviimpi, sen parempi. Alta löydät tarkemmat ohjeet tiedotteen tekemiseen.

Lähetettyäsi tiedotteen em. osoitteeseen muokkaamme sitä tarvittaessa ja lähetämme sähköpostitse oman tiedoteluonnoksemme nähtäväksesi ja kommentoitavaksesi pikimmiten.

Väitöstiedotteen sisältö

1. Väitöstilaisuuden tiedot

Liitä tiedotteeseen väitöstilaisuutesi tiedot (paikka ja aika) tai tarkista, että ne ovat oikein yliopiston verkkosivujen tapahtumakalenterissa. Saamme tiedot tiedekunnista, ja joskus esim. väitöskirjan nimessä on tapahtunut siellä kirjaamatta jääneitä muutoksia.

2. Väitöstiedotteen teksti

Varsinaisen tiedotetekstin tulisi vastata seuraaviin kysymyksiin:

 • Tutkimuksen tarkoitus
 • Tutkimuksesi päätulos
 • Mitä uutta tietoa tutkimuksesi toi esille
 • Mihin tietoa voidaan soveltaa
 • Millä aloilla/ missä tilanteissa tietoa voidaan hyödyntää
 • Mitä johtopäätöksiä tulosten perusteella voidaan tehdä


Nosta tiedotteen kärkeen tärkein tuloksesi ja kerro mihin tuloksia voidaan käytännössä soveltaa – nämä ovat toimittajien kannalta kiinnostavimpia asioita. Tutkimuksen toteuttamisesta, metodeista ym. voit kertoa tiedotteen loppupuolella. Voit elävöittää tekstiä sitaateilla, katso mallia aikaisemmista väitöstiedotteista.

3. Taustatiedot

Liitä tiedotteeseen myös oma koulutus- ja työhistoriasi, mieluusti yhtenäiseksi mutta lyhyeksi suorasanaiseksi esitykseksi valmiiden tiedotteiden tapaan:

 • ylioppilaaksi tulo: mistä lukiosta, milloin
 • muut tutkinnot: missä yliopistoissa, milloin
 • entiset työpaikat
 • nykyinen työpaikka

Kerro myös, mille paikallislehdille ym. tiedotteesi kannattaisi lähettää henkilöhistoriasi takia; muun jakelun hoidamme automaattisesti.

Ilmoita lopuksi, missä puhelinnumeroissa ja milloin olet tavattavissa haastatteluja varten (myös kotinumero) sekä sähköpostiosoitteesi.

4. Julkaisun tiedot

Liitä tiedotteeseen julkaisun tiedot seuraavan mallin mukaisesti.

”Väitöskirja on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona X, Jyväskylä 2018, ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-.... Julkaisu on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-... (PDF)”.

5. Tiivistelmä

Lähetä tiedotteen mukana myös väitöksesi englanninkielinen nimi ja tiivistelmä. Tiivistelmää ei lähetetä medialle, mutta se julkaistaan yliopiston verkkosivuilla.

6. Kuva väitöstiedotteeseen

Olemme lupautuneet palvelemaan tiedotusvälineitä myös kuva-asioissa. Sitä varten tarvitsemme sinusta yhden värikuvan. Sähköinen kuva käy hyvin, kunhan se on riittävän kokoinen (resoluutio 300 dpi). Moni media (esim. Yle) suosii vaakakuvaa, joten voit halutessasi laittaa kuvasi vaakakuvana.

Voit kuvauttaa itsesi viestintäpalvelujen laskuun K-S Fotossa. Kysymyksessä ns. matrikkelikuva.
Kuvausaika on hyvä varata ennakkoon, puh. 014 214 026. Mainitse, että kuva ja lasku menevät Jyväskylän yliopiston viestintään, os. tiedotus@jyu.fi.
Valokuvaamo lähettää kuvan viestintään sähköpostilla viimeistään seuraavana päivänä.
K-S Foto Oy sijaitsee Kirkkopuistoa vastapäätä, osoitteessa Kauppakatu 19. 
Aukioloajat: ma – pe 9:30 – 17 ja la 10 – 14. puh. 014 – 214 026,  k-s.foto@elisanet.fi

Mediayhteydet

Ennen väitöstilaisuutta on hyvä varautua olemaan paikalla ja antamaan haastatteluja, jos tiedotusvälineet kiinnostuvat aiheestasi. Vinkkejä haastattelussa esiintymiseen voit katsoa verkkosivuilta.

Muistathan, että Sinulla on oikeus pyytää tarkistettavaksi työstäsi kirjoitetut jutut ennen julkaisua. Sinulla on myös oikeus pyytää asiavirheet korjattaviksi.

Muista huolehtia tieteen autonomiasta - kenelläkään muulla kuin sinulla ei ole oikeutta tehdä korjauksia tutkimustasi käsittelevään juttuun tai edes pyytää sitä tarkistettavaksi.

Lisäohjeita väitöstiedottamisesta antaa ja aikatauluista sopii viestintäpäällikkö Liisa Harjula, puh. 040 805 4405 ja tiedottaja Anitta Kananen, puh. 040 805 4142, anitta.kananen@jyu.fi


 
Esimerkkejä väitöstiedotteista:

 Väitöstilaisuuksissa noudatettavat menot

Tilaisuuteen pukeutuminen ja väitöstilaisuuden kulku.

Pukeutuminen

Väittelijä, kustos ja vastaväittäjä käyttävät joko frakkia ja tummia liivejä tai tummaa pukua, naiset vastaavasti mustaa aamupäiväpukua (pitkähihainen ja kiinteällä pääntiellä) ilman hattua, tai kaikki yliopiston väittelyviittoja.
Pukeutumistavan valitsee väittelijä neuvoteltuaan asiasta kustoksen kanssa. Vastaväittäjä voi myös pitää oman (ulkomaisen) yliopistonsa juhlapukua.

Viittojen käytöstä sovitaan vahtimestarien kanssa; puh. 050 428 5237. Yliopisto ei korvaa väitöstilaisuuden pukukuluja.

Väitökseen tuleva vieras voi noudattaa kaavaa väitöstilaisuus: arkipuku, karonkka: akateeminen juhla-asu tai tumma puku.

Väitöstilaisuuden kulku

1. Väitöstilaisuuteen saapuvat asianomaiset siten, että ensin astuu saliin väittelijä, sitten kustos, ja viimeisenä vastaväittäjä. Yleisö on seisaallaan. Astuessaan saliin ja salista poistuessaan kustos ja vastaväittäjä pitävät tohtorin hatun vasemmassa kädessään siten, että lyyra on eteenpäin.

2. Kun kaikki ovat asettuneet paikoilleen, kustos esittelee väittelijän, väitöskirjan otsikon ja vastaväittäjän sekä julistaa väitöstilaisuuden alkaneeksi sanoin "tiedekunnan määräämänä kustoksena julistan väitöstilaisuuden alkaneeksi".

3. Kohdistaen sanansa ensin kustokselle, vastaväittäjälle ja yleisölle väittelijä pitää seisaaltaan lectio praecursoriansa, joka saa kestää enintään 20 minuuttia. Perinteen mukaan lektion aihe liittyy väitöskirjaan, mutta ei ole pelkästään väitöskirjan esittelyä. Lektio on suomenkielinen, mutta väittelijän tulee tehdä ulkomaalaiselle vastaväittäjälle lyhennelmä englanniksi. Esitys aloitetaan sanoin: "Arvoisa kustos, kunnioitettu vastaväittäjä, hyvät kuulijat."

4. Painovirheiden oikaisemista vältetään väitöstilaisuudessa. Väittelijä voi sen sijaan antaa vastaväittäjälle kirjallisen luettelon huomaamistaan virheistä, jonka vastaväittäjä voi liittää tiedekunnalle jätettävään lausuntoon tai monistuttaa myös yleisöä varten. Väitöstilaisuuden tulisi olla kahden alansa tuntevan tutkijan korkeatasoista keskustelua väitöskirjan virittämistä aiheista. Valistuneen maallikon tulisi pystyä seuraamaan keskustelua ja sen tulisi antaa hänellekin ajateltavaa. Julkisena tilaisuutena väitöstilaisuus on tärkeä ikkuna yliopiston työskentelyyn.

5. Lectio praecursorian päätyttyä väittelijä edelleen seisten pyytää vastaväittäjää esittämään ne muistutukset, joihin katsoo väitöskirjan antavan aihetta. Pyyntö esitetään sanoin: "Pyydän Teitä, arvoisa professori (tohtori tms.) tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta."

6. Vastaväittäjä esittää seisaaltaan lyhyen lausunnon, jossa hän käsittelee väitöskirjan aihepiirin asemaa ja merkitystä tieteessä ym. samankaltaisia yleisluonteisia kysymyksiä. Lausunnon jälkeen vastaväittäjä ja väittelijä istuutuvat.

7. Varsinaisen tarkastuksen alkupuolella vastaväittäjä kohdistaa ensin huomion metodisiin ja yleisiin kysymyksiin, minkä jälkeen seuraa yksityiskohtainen tarkastus.

8. Päätettyään tarkastuksen vastaväittäjä esittää seisaaltaan loppulausunnon, jota väittelijä kuuntelee seisaaltaan.

9. Väittelijä esittää seisaaltaan kiitoksensa vastaväittäjälle, joka istuutuu sen jälkeen.

10. Väittelijä kääntyy yleisön puoleen, ja kehottaa niitä läsnäolijoita. (ns. ylimääräisiä vastaväittäjiä), joilla on jotakin muistuttamista väitöskirjaa kohtaan, pyytämään puheenvuoron kustokselta.

Kehotus tapahtuu sanoin: "Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotakin muistuttamista väitöskirjani johdosta, pyytämään puheenvuoron kustokselta." Tämän jälkeen väittelijä istuutuu.

Kustos johtaa puhetta jakaen puheenvuorot ja valvoo, että väittelijä saa välittömästi vastata kuhunkin huomautukseen ja ettei käytetyissä puheenvuoroissa poiketa aiheesta. Yleensä puheenvuoroja ei ilmaannu.

11. Kustos julistaa seisaallaan väitöstilaisuuden päättyneeksi lausuen: "Väitöstilaisuus on päättynyt." Väitöskirjan julkinen tarkastus saa kestää enintään neljä tuntia. Yleensä tilaisuus kestää 2-2 ½ tuntia.

12. Väittelijä, kustos ja vastaväittäjä poistuvat salista samassa järjestyksessä kuin saapuivatkin. Yleisö seisoo.

 Väitöstilaisuuden jälkeen

Väitöksen jälkeinen tarjoilu ja karonkka, anomus tohtorin tutkinnosta ja kiitokset.

Väitöksen jälkeinen kahvi- tai kuohuviinitarjoilu ja karonkka ovat luonteeltaan epävirallisia ja yksityisiä tilaisuuksia.

Kahvi- tai kuohuviinitarjoilu

Väittelijä esittää kutsun ennen salista poistumista. Kahvitilaisuuden kustannuksiin voi tiedustella tukea ao. laitokselta/tiedekunnasta.

Kuohuviinitarjoilu järjestetään joko salissa tai salin läheisellä käytävällä. Kahvitilaisuus voidaan järjestää esimerkiksi läheisessä kahvilassa. Onnittelut ja kukkakimput annetaan väittelijälle ennen tarjoilua. Kahvi- tai kuohuviinitilaisuudessa väittelijän ei enää odoteta esiintyvän, mutta onnitteluihin on syytä varautua. Arvokkaimmille vieraille, kuten kustokselle, vastaväittäjälle jne., on hyvä varata oma pöytä.

Karonkka

Väitöskirjan julkisen tarkastuksen jälkeen väittelijä järjestää yleensä karonkan, jota vietetään vastaväittäjän kunniaksi. Jos väitöstilaisuudessa on esiintynyt ylimääräinen vastaväittäjä, tulee myös hänet väitöstilaisuuden jälkeen kutsua karonkkaan. Ylimääräisen vastaväittäjän kuuluu kuitenkin kohteliaasti kieltäytyä. Pienimmillään karonkka on väittelijän, vastaväittäjän ja kustoksen yhteinen illallinen.

Karonkkaa ei vietetä enää nykyisin yhtä tiukoin akateemisin muodoin kuin aikaisemmin. Väittelijä voi myös itse päättää, millaisen ja kuinka laajan karonkan hän haluaa järjestää. Karonkkaa varten pukeudutaan frakkiin ja valkoisiin liiveihin tai tummaan pukuun, naispuolinen väittelijä on pukeutunut mustaan (pitkään) pukuun. Vastaväittäjä istuu karonkassa väittelijän oikealla puolella ja kustos vasemmalla. Professorit sijoittuvat pöytään virkaikänsä ja -asemansa edellyttämällä tavalla.

Karonkka voi edetä esimerkiksi seuraavasti:

 1. Keräännytään nostamaan tervetuliaismalja. Toivota vieraat tervetulleeksi ja osoita ilosi siitä, että tähän on päästy!
 2. Asetutaan pöytiin. Nimikortit juhlapöydässä helpottavat oman paikan löytämistä.
 3. Päivällinen
 4. Puheet: ensimmäisen puheen pitää väittelijä, jossa hän kiittää
  1. vastaväittäjää
  2. kustosta
  3. työn ohjaajia ja tukijoita sekä
  4. rehtoria, dekaania tai laitoksen johtajaa.

Tämän jälkeen hän esittää mahdolliset muut kiitokset. Vastapuhujat puhuvat siinä järjestyksessä, jossa väittelijä on maininnut heidät kiitospuheessaan. Vain ne puhuvat, jotka väittelijä on maininnut nimeltä.

 1. Kahvi
 2. Muita ohjelmanumeroita

Tee tiedekunnalle anomus tohtorin tutkinnosta 

 

Kiitokset

Kiitä omaisia, ystäviä jne. mahdollisista lahjoista ja muistamisesta. 

Promootio

Promootio on yliopistoyhteisön suurin juhla, jossa maisterin ja tohtorin tutkinnon suorittaneet saavat juhlallisessa aktissa maisterin ja tohtorin arvon sekä niiden merkeiksi maisterinseppeleen ja -sormuksen tai tohtorinhatun ja -miekan. Promootioita järjestetään Jyväskylän yliopistossa 3–4 vuoden välein, seuraavan kerran 24.–26.5.2019. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.jyu.fi/promootio. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.2.2019. Promootiotoimikunta on linjannut, että ilmoittautua voi, jos tutkinto on rekisterissä tai väitöstilaisuus on järjestetty viimeistään tammikuun 2019 aikana. 

 Dissertation guidelines in English - Väitösohjeet englanniksi

Dissertation guidelines in English

 

Lisätiedot:


Lisäohjeita väitöstiedottamisesta antaa ja aikatauluista sopii viestintäpäällikkö Liisa Harjula, puh. 040 805 4405, liisa.harjula@jyu.fi  
ja tiedottaja Anitta Kananen, puh. 040 805 4142, anitta.kananen@jyu.fi .
 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,