Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana.

Opintojen aikana voit saada opintotukea, johon kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus.

Opintotuen saamisen yleisiä edellytyksiä ovat oppilaitokseen hyväksyminen eli opiskelupaikan saaminen (opiskelupaikka), päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.

Sinun pitää olla läsnäolevaksi ilmoittautunut niiden lukukausien aikana, joina saat opintotukea.

Suomessa suoritettaviin opintoihin opintotukea voivat saada Suomen kansalaiset ja tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset.

Et voi saada opintotukea, jos saat opintotukilain 6 §:n mukaista estävää etuutta.
Opintojen jälkeen voit saada


Lisäksi tutkinnon suorittaminen kartuttaa valtion maksamaa työeläkettä.

Aikuiskoulutustukea voit hakea Koulutusrahastolta, jos olet ollut töissä vähintää 8 vuotta.

Tietoja opintotuki-yksiköstä

Jyväskylän yliopisto-opiskelijoiden opintotukiasioita hoidetaan opintotukilain perusteella Jyväskylän yliopiston ja Kansaneläkelaitoksen välisen sopimuksen mukaan.

Yliopistossa käsitellään opintotukihakemukset, olosuhdemuutosilmoitukset, tulovalvonta, opintotuen maksatukseen ja muut opintotukeen liittyvät asiat.

Yliopistolla on opintotukilain 9 § mukainen opintotukilautakunta,  jonka tehtävänä on määritellä kesäopintojen ja ulkomailla harjoitettavien opintojen päätoimisuuskriteerit sekä seurata opinnoissa edistymistä.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: